น้องเจฟ
B.H.M.S. Luzern, Switzerland

น้องเจฟ จากอัสสัมชัญโคราช เลือกเรียนต่อป.ตรี ด้านการโรงแรมที่ B.H.M.S.

น้องมินท์
Zesprion School of Learning, Singapore

น้องมินท์ เรียนคอร์สติวสอบเข้ารร.รัฐบาลสิงคโปร์ น้องสอบติดและได้เรียนต่อที่ Manjusri Secondary School สิงคโปร์ครับ

น้องนิค
Cambridge High School, New Zealand

น้องนิค เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ (Year 9) Cambridge High School

น้องมีน
Luzern, Switzerland BHMS - Business and Hotel Management School

น้องมีน เลือกเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับ B.H.M.S. ในหลักสูตร Post Graduate Diploma in Hospitality Management ระยะเวลา 1 ปี

น้องบอส
Luceme , Switzerland BHMS - Business and Hotel Management School

น้องบอส เลือกเรียนต่อปริญญาโทในสาขา M.Sc. International Hospitality Business Management หลักสูตร 1 ปี ที่ B.H.M.S. สวิตเซอร์แลนด์

น้องท็อป
B.H.M.S. Luzern, Switzerland

น้องท็อป เลือกเรียนป.ตรี ด้านการโรงแรม หลักสูตร 3 ปี ที่ B.H.M.S. สวิตเซอร์แลนด์

น้องบิว
Hawthorn Language School (TMC), Singapore

น้องบิว น้องกำลังศึกษาที่ SIIT เลือกเรียนภาษาที่สิงคโปร์ กับสถาบัน Hawthorn

Nond
B.H.M.S., Luzern, Switzerland

น้องนนท์ เลือกเรียนต่อที่ B.H.M.S. สวิตเซอร์แลนด์ read more

น้องพั๊นซ์
ELC (English Language Company), Kuala Lampur, Malaysia

น้องพั๊นซ์ นิสิตจาก SIIT เลือกเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซียกับสถาบัน ELC ครับ

Leave Your Testimonial!

Send Message