เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยในโอ๊คแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ มหาวิท

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Taylors College (Auckland Foundation Year)

 • หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์
 • เมื่อจบหลักสูตร Foundation สามารถเข้าเรียนต่อ 3 มหาวิทยาลัยชื่อดังของนิวซีแลนด์ได้แน่นอน AUT University, Massey University, The University of Auckland
 • นักเรียนจาก Taylors College ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์
 • คุณภาพของหลักสูตรของ Taylors College ได้รับการประเมินว่ามีมาตรฐานสูงสุดจากหน่วยงานภาครัฐของนิวซีแลนด์ NZQA – New Zealand Qualification Authority Assessment – Top score 
 • ข้อสอบที่ใช้วัดระดับนักเรียนที่นี่ ใช้ข้อสอบที่ออกโดยคณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิในแต่ละภาควิชาจาก The University of Auckland จึงมั่นใจในมาตรฐานของข้อสอบและการประเมินคุณภาพของนักเรียน
 • ขนาดของห้องเรียนมีขนาดไม่ใหญ่ จึงทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคนอย่างทั่วถึง 
 • วันเริ่มเรียนที่มีถึง 5 เดือนในแต่ละปีการศึกษา ทำให้นักเรียนสามารถช่วงเวลาที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด 
 • นักเรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่ดี สามารถเริ่มเรียนปรับพื้นฐานก่อนได้ ด้วยหลักสูตร Taylors English Language Preparation (TELP)
 • อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยในโอ๊คแลนด์    เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยในโอ๊คแลนด์     เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยในโอ๊คแลนด์

หลักสูตรที่เปิดสอน 

 • Intensive Programme
 • Standard Programme
 • Extended Programme
 • English Language

หลักสูตร Auckland Foundation Year (AFY) เหมาะกับใคร ?

AFY – Extended Programme AFY Standard Programme AFY Intensive Programme
Academic Requirement
จบการศึกษา ม.5 ด้วย GPA 2.2 จบการศึกษา ม.5 ด้วย GPA 2.5 จบการศึกษา ม.5 ด้วย GPA 3.0
English Requirement
IELTS Academic 4.5 (wriitng no less than 4.5) IELTS Academic 5.0 (writing no less than 5.0) IELTS Academic 5.5 (writing no less than 5.5)
TOEFL IBT 45 (writing no less than 20) TOEFL IBT 60 (writing no less than 21) TOEFL IBT 68 (writing no less than 22)

*ในกรณีที่คะแนน IELTS น้อยกว่า 4.5 แต่คะแนน Overall ต้องไม่ต่ำกว่า 4.0 และไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 3.5 จะต้องเริ่มเรียน English Language Preparation (ELP) ก่อนเริ่มเรียน Foundation 

 

วิชาที่ต้องเรียนสำหรับ Standard & Intensive Programme

วิชาที่ต้องเรียน 

 • วิชาบังคับ: English
 • 4 วิชาเลือกเรียน: Maths A (Statistics), Maths B (Calculus), Accounting, Economics, Computer, Science, Biology, Chemistry, Physics, Art, Classical Studies, Geography

Term dates (Intensive): 

(Longer course, lower level English & academic results required)

 • Date: 18 April 2017 (Duration: 31 weeks)
 • Dates: 02 October 2017 (Duration: 31 weeks)

Term dates (Standard): 

 • Date:    23 January 2017 (Duration: 40 weeks)
 • Dates:  10 July 2017 (Duration: 38 weeks)
 • Dates:  21 August 2017 (Duration: 35 weeks)

วิชาที่ต้องเรียนสำหรับ Extended Programme

Intake
Terms 1 & 2: Compulsory
Terms 3 to 6
All intakes
English, Commerce, Computer Science, Mathematics and Science
Standard  foundation programme
(วิชาบังคับ English + เลือกเรียน 4 subjects)

Term dates (Extended): 

(Longer course, lower level English & academic results required)

 • Date: 23 January 2017 (Duration: 58 weeks)
 • Dates: 10 July 2017 (Duration: 60 weeks)

ค่าเรียน ค่าที่พักนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยในโอ๊คแลนด์ โทร. 093-4929451, 085-2352165

» AUT University
» Massey University
» The University of Auckland