เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์ Study in Singapore

Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ กับ iep-study เรียนต่อสิงคโปร์ กับ iep-study (Inter Education Plus Co.,Ltd.) เป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์ ที่แนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนสิงคโปร์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี สำหรับ คอร์สภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ โครงการซัมเมอร์สิงคโปร์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ เราแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องและเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะกับผู้เรียน น้องๆ จะได้รับคำแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมและทางเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนต่อสิงคโปร์ โดยสถานศึกษาในสิงคโปร์ที่เราแนะนำได้รับรองการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลสิงคโปร์ (EduTrust) ดังนั้นผู้ปกครองและน้องๆ มั่นใจไนสถาบันการศึกษาที่เราแนะนำว่ามีคุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลสิงคโปร์ นอกจากนี้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า ทีมงานเราจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการสมัครเรียน การทำวีซ่านักเรียนสิงคโปร์ การจัดหาที่พักนักเรียนในสิงคโปร์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนจบจบการศึกษา  >> สอบถามข้อมูลเรียนต่อสิงคโปร์ โทร. 093 492-9451 หรือ Line id: @iepstudy  คลิกเลือกหัวข้อที่สนใจ English Program เรียนภาษาที่สิงคโปร์ School program เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ Bachelor Degree เรียนป.ตรีที่สิงคโปร์ Master Degree เรียนป.โทที่สิงคโปร์ Singapore…

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เหตุผลที่ควรเลือกโรงเรียนในสิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ ทำไมควรเลือกเรียนต่อโรงเรียนที่สิงคโปร์ หากพูดถึงระบบการศึกษา สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก และยังการันตีด้วยอันดับ 1 และ 2 ในเอเชียของมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ 2 แห่ง ได้แก่ National University of Singapore (NUS) และ National Technological University, Singapore (NTU) มหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้ง 2 แห่งนี้ได้รับการจัดอันดับโลก ให้อยู่ในอันดับที่ 11 และ 12 ของโลก (QS World University Ranking 2019) นักเรียนสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาล ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนและผู้ปกครองให้ความสำคัญกับพื้นฐานของนักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับประถามศึกษา จะต้องผ่านการทดสอบจากระดับประถมศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อมัธยมสิงคโปร์ในโรงเรียนรัฐ และหลังจากนั้นยังต้องผ่านการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในจูเนียร์คอลเลจ (Junior College) ที่เป็นสถาบันการศึกษาเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา อีก 2 ปี เพื่อรับวุฒิ GCE A Level ซึ่งในการสอบแข่งขันเข้าเรียนในจูเนียร์คอลเลจ นักเรียนจำเป็นต้องยื่นคะแนนระดับ…