เรียนต่ออเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

USA

เรียนต่ออเมริกา Study in the USA เรียนต่ออเมริกา ค่าใช้จ่าย เรียนภาษาที่อเมริกา โรงเรียนมัธยมในอเมริกา มหาวิทยาลัยในอเมริกา บริษัท อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น พลัส จำกัด (iep-study) เปิดให้บริการแนะแนวเรียนต่ออเมริกามาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทีมงาน iep-study ให้บริการจากประสบการณ์ตรงในการเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับข้อมูลการเรียนต่ออเมริกา ผู้สนใจสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางเราจะแนะนำสถานที่เรียนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เรียน นอกจากการสมัครเรียน ทางเรายังบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา จัดหาที่พักในอเมริกา จองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และยังให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในอเมริกา School โรงเรียนมัธยม English Courses สถาบันสอนภาษา ฺBachelor degree หลักสูตรปริญญาตรี Master degree หลักสูตรปริญญาโท Community College อายุ 16 ปี เรียน 4 ปี จบป.ตรี About the United States…