เรียน ป.ตรีที่อเมริกา เรียนต่ออเมริกา The University of Vermont

The University of Vermont – Master degree

ป.โทที่อเมริกาUniversity of Vermont Location: Burlington, Vermont Course:  Pre-Master’s Program Category: Public university Start dates:  August 31, 2020 Tuition Fee:  $41,280 ต่อปี Majors: Engineering, Computer Science, Mathematic, Statistic Rooms + Meals : $9,600 ต่อปี ป.โทที่อเมริกา เรียนต่อโทอเมริกา The University of Vermont The University of Vermont (UVM) มหาวิทยาลัยรัฐที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขต New England ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ต่อจาก Yale, Dartmouth, Harvard, Brown…

เรียนต่ออเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

USA

เรียนต่ออเมริกา Study in the USA เรียนต่ออเมริกา ค่าใช้จ่าย เรียนภาษาที่อเมริกา โรงเรียนมัธยมในอเมริกา มหาวิทยาลัยในอเมริกา บริษัท อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น พลัส จำกัด (iep-study) เปิดให้บริการแนะแนวเรียนต่ออเมริกามาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทีมงาน iep-study ให้บริการจากประสบการณ์ตรงในการเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับข้อมูลการเรียนต่ออเมริกา ผู้สนใจสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางเราจะแนะนำสถานที่เรียนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เรียน นอกจากการสมัครเรียน ทางเรายังบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา จัดหาที่พักในอเมริกา จองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และยังให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในอเมริกา School โรงเรียนมัธยม English Courses สถาบันสอนภาษา ฺBachelor degree หลักสูตรปริญญาตรี Master degree หลักสูตรปริญญาโท Community College อายุ 16 ปี เรียน 4 ปี จบป.ตรี About the United States…