เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์ Study in Singapore

Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ กับ iep-study เรียนต่อสิงคโปร์ กับ iep-study (Inter Education Plus Co.,Ltd.) เป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์ ที่แนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนสิงคโปร์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี สำหรับ คอร์สภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ โครงการซัมเมอร์สิงคโปร์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ เราแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องและเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะกับผู้เรียน น้องๆ จะได้รับคำแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมและทางเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนต่อสิงคโปร์ โดยสถานศึกษาในสิงคโปร์ที่เราแนะนำได้รับรองการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลสิงคโปร์ (EduTrust) ดังนั้นผู้ปกครองและน้องๆ มั่นใจไนสถาบันการศึกษาที่เราแนะนำว่ามีคุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลสิงคโปร์ นอกจากนี้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า ทีมงานเราจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการสมัครเรียน การทำวีซ่านักเรียนสิงคโปร์ การจัดหาที่พักนักเรียนในสิงคโปร์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนจบจบการศึกษา  >> สอบถามข้อมูลเรียนต่อสิงคโปร์ โทร. 093 492-9451 หรือ Line id: @iepstudy  คลิกเลือกหัวข้อที่สนใจ English Program เรียนภาษาที่สิงคโปร์ School program เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ Bachelor Degree เรียนป.ตรีที่สิงคโปร์ Master Degree เรียนป.โทที่สิงคโปร์ Singapore…