เรียน ป.ตรีที่อเมริกา เรียนต่ออเมริกา The University of Vermont

The University of Vermont – Master degree

ป.โทที่อเมริกาUniversity of Vermont Location: Burlington, Vermont Course:  Pre-Master’s Program Category: Public university Start dates:  August 31, 2020 Tuition Fee:  $41,280 ต่อปี Majors: Engineering, Computer Science, Mathematic, Statistic Rooms + Meals : $9,600 ต่อปี ป.โทที่อเมริกา เรียนต่อโทอเมริกา The University of Vermont The University of Vermont (UVM) มหาวิทยาลัยรัฐที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขต New England ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ต่อจาก Yale, Dartmouth, Harvard, Brown…