ซัมเมอร์สิงคโปร์ 7-13 ตุลาคม 2561 เรียนและเที่ยว 7 วัน ราคา 46,900.-

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนและเที่ยวสิงคโปร์ Study Tour 

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ ซัมเมอร์2018

โครงการซัมเมอร์สิงคโปร์ 2018 เรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา ณ.ประเทศสิงคโปร์ 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2561 สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขั้นไป โปรแกรมการเรียนและเที่ยว (Study Tour) จะแบ่งเป็นการเรียนครึ่งวันเช้า และทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์ เช่น Marina Bay, MerLion Park, Universal Studio Singapore, Sentosa Island เป็นต้น

การเรียน: น้องๆ จะได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกที่เดินทางมาถึงสถาบัน Dimensions สิงคโปร์ เพื่อจัดห้องเรียนให้เหมาะสมตามระดับภาษาอังกฤษของน้องๆ ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนจากหลากหลายชาติ บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนจะคอยสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันอย่างเต็มที่ การเรียนจะเป็นช่วงเวลาเช้า ระหว่าง 9:00 – 12:00 หลังจากนั้นจะทานข้าวและทัศนศึกษาตามตารางด้านล่าง

สถานที่เรียน:  Dimensions International College วิทยาลัยที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 34 ปี และเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ (EDUTRUST)  Dimensions มีวิทยาเขต (Campus) ทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ Lowland Road, Bukit Timah Campus และ City Campus ที่ River Valley Road สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งสถาบันจะตั้งอยู่ด้านหลังถนนช็อปปิ้งชื่อดัง “ออชาร์ด” ใจกลางประเทศสิงคโปร์

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ซัมเมอร์สิงคโปร์

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนและเที่ยวสิงคโปร์ Study Tour สิงคโปร์

ตารางเรียนและเที่ยวในสิงคโปร์ (7D6N Study Tour Program)

เรียนต่อสิงคโปร์ ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ 2018

สถานที่พัก:  D’Resort หรือชื่อเดิมที่น้องๆ รู้จักกันว่า Costa Sands Resort Downtown East 

ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2017

 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ซัมเมอร์สิงคโปร์ :   46,900 บาท.-

บริการที่รวมในโครงการ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 • ค่าที่พัก (D’Resort) หรือเทียบเท่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย หรือสายการบินเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร วันละ 3 มื้อ และน้ำดื่ม
 • รถรับ-ส่ง สนามบิน และรีสอร์ตไปยังโรงเรียนและโปรแกรมท่องเที่ยวตามตาราง 
 • บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามตาราง
 • เจ้าหน้าที่คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง

บริการที่ไม่รวมในโครงการ

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าน้ำหนักส่วนเกินกระเป๋าเดินทาง (20 kg.)

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 • กรอกใบสมัครและจัดส่งพร้อมหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 6 เดือน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ info@iep-study.com 
 • ควรสมัครล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนวันเดินทาง เนื่องจากที่พักอาจเต็มและตั๋วเครื่องบินจะมีราคาสูง หากทำการจองใกล้วันเดินทาง
 • ปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2561
 • ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ 

 

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เรียนและเที่ยวสิงคโปร์ 2018  โทร. 085 235-2165, 093 492-9451  Line: @iepstudy

SHARE

LEAVE A REPLY