ซัมเมอร์สิงคโปร์ 8-14 ตุลาคม 2017 เรียนด้วยเที่ยวด้วย 7 วัน ราคา 30,000 บาท

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนและเที่ยวสิงคโปร์ Study Tour สิงคโปร์

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ Study Tour สิงคโปร์ 2017

โครงการซัมเมอร์สิงคโปร์ 2017 เรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา ณ.ประเทศสิงคโปร์ 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2560 สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขั้นไป โปรแกรมการเรียนและเที่ยว (Study Tour) จะแบ่งเป็นการเรียนครึ่งวันเช้า และทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์ เช่น Marina Bay, MerLion Park, Universal Studio Singapore, Sentosa Island เป็นต้น

การเรียน: น้องๆ จะได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกที่เดินทางมาถึงสถาบัน Dimensions สิงคโปร์ เพื่อจัดห้องเรียนให้เหมาะสมตามระดับภาษาอังกฤษของน้องๆ ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนจากหลากหลายชาติ บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนจะคอยสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันอย่างเต็มที่ การเรียนจะเป็นช่วงเวลาเช้า ระหว่าง 9:00 – 12:00 หลังจากนั้นจะทานข้าวและทัศนศึกษาตามตารางด้านล่าง

สถานที่เรียน:  Dimensions International College วิทยาลัยที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 34 ปี และเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ (EDUTRUST)  Dimensions มีวิทยาเขต (Campus) ทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ Lowland Road, Bukit Timah Campus และ City Campus ที่ River Valley Road สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งสถาบันจะตั้งอยู่ด้านหลังถนนช็อปปิ้งชื่อดัง “ออชาร์ด” ใจกลางประเทศสิงคโปร์

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ซัมเมอร์สิงคโปร์

สถานที่พัก:  D’Resort หรือชื่อเดิมที่น้องๆ รู้จักกันว่า Costa Sands Resort Downtown East 

ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2017

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนและเที่ยวสิงคโปร์ Study Tour สิงคโปร์

ตารางเรียนและเที่ยวในสิงคโปร์ (7D6N Study Tour Program)

Study Tour ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2017

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ซัมเมอร์สิงคโปร์ :   30,000 บาท.-

บริการที่รวมในโครงการ

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  • ค่าที่พัก (D’Resort) หรือเทียบเท่า
  • ค่าอาหาร วันละ 3 มื้อ และน้ำดื่ม
  • รถรับ-ส่ง สนามบิน และรีสอร์ตไปยังโรงเรียนและโปรแกรมท่องเที่ยวตามตาราง 
  • บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามตาราง
  • เจ้าหน้าที่คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง

บริการที่ไม่รวมในโครงการ

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน 
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ 
  • ค่าน้ำหนักส่วนเกินกระเป๋าเดินทาง (20 kg.)

สำหรับโครงการ Study Tour Singapore ในปี 2017 ได้ปิดรับสมัครแล้ว น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการในปี 2018 ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน โปรแกรมและค่าใช้จ่ายยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการอั๊พเดทข้อมูลให้ทราบค่ะ การสมัครเข้าร่วมโครงการ ควรสมัครล่วงหน้า 2 เดือน หรือ อย่างช้าที่สุด 45 วันก่อนวันออกเดินทางค่ะ 

 

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เรียนและเที่ยวสิงคโปร์ 2017  โทร. 085-2352165, 093-4929451  Line: @iepstudy

SHARE

LEAVE A REPLY