เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

ระบบการศึกษาโดยทั่วไปสำหรับหลักสูตรการเรียนในมหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรที่มีชื่อเสียงสำหรับการเรียนต่อสวิสคือ การเรียนต่อด้านการโรงแรม (Hospitality – Hotel Management) การประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการบริหารจัดการงานอีเวนท์ (Event Management) สำหรับปริญญาตรี หลักสูตรโดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 3 – 4 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และปริญญาโท 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของคณะที่เลือกเรียนและมหาวิทยาลัย การเรียนจะเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง

จุดเด่นของการเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

 • ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนภาคทฤษฎี ระยะเวลา 5-6 เดือน หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกงานในโรงแรม ระยะเวลา 5-6 เดือน มีรายได้ระหว่างฝึกงาน เดือนละ 80,000 บาท
 • นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมันหรือภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ในการสื่อสารภายนอกมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการฝึกงานในโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ในทุกปีการศึกษา สามารถระบุเป็นประสบการณ์ทำงานได้ในจดหมายสมัครงานหลังจบการศึกษา
 • โอกาสในการทำงานต่อในโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ หลังจบการศึกษา
 • นักศึกษาจะได้รับเชงเก้นวีซ่าที่สามารถเดินทางเข้าไปในอีก 26 ประเทศในยุโรป ในระหว่างทีศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) มีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร มีกรุงเบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ไม่มีเขตแดนติดต่อทางทะเล ทางทิศเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี ทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส มีประเทศอิตาลีอยู่ทางทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีเขตแดนติดกับประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนทั่วโลกต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิต เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูง ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี คือเทือกเขาแอลป์ (Alps) ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ ทำให้เกิดทะเลสาบขึ้นมากมายหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบซูริค (Zurich) ทะเลสาบเจนีวา (Geneva) ทะเลสาบลูเซิร์น (Luzern) ทะเลสาบลูกาโน (Lugano) ซึ่งเป็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์อย่างมาก นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว ยังมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะที่ก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างยาวนานให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาความเป็นมาของประเทศนี้มากขึ้นอีกด้วย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีดีแค่ทัศนียภาพที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงทางการศึกษาอีกด้วย ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนต่อสวิสในสาขาการบริหารการโรงแรม สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการทำอาหาร นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ยังสามารถฝึกงานหลังจากเรียนจบหลักสูตร เพื่อหาประสบการณ์โดยได้รับผลตอบแทนอีกด้วย การเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นการเรียนต่อต่างประเทศที่คุ้มค่ามากที่สุดแห่งหนึ่ง

ประชากร (Populations)

สวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 8.2 ล้านคน โดยมีซูริค เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.7 ล้านคน หน่วยเงินของสวิตเซอร์แลนด์ คือ “ฟรังก์สวิส” CHF

การปกครอง

สวิตเซอร์แลนด์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น 26 รัฐ ในแต่ละรัฐมีอำนาจการปกครองตนเอง โดยมีอำนาจบริหารส่วนกลางจากคณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ (Federal Council) เรียกว่า สมาพันธรัฐสวิส มีเมืองสำคัญๆ ได้แก่ กรุงเบิร์น (Bern), เมืองซูริค (Zurich), เมืองเจนีวา (Geneva), เมืองลูเซิร์น (Luzern) และเมืองบาเซิล (Basel) เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศ (Weather)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แบ่งออกเป็น 4 ฤดู

 • ฤดูร้อน (Summer) ในช่วง เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
 • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ในช่วง เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 8 – 12 องศาเซลเซียส
 • ฤดูหนาว (Winter) ในช่วง เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 0 องศาเซลเซียส
 • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ในช่วง เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 8 – 12 องศาเซลเซียส

เวลา (Time Zone)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง ส่วนในช่วงของ การปรับเวลาในฤดูร้อน Daylight Saving Time (DST) ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเพียง 5 ชั่วโมง เท่านั้น

การปรับเวลาในช่วงฤดูร้อนให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรป และประเทศเขตหนาวทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็เช่นกัน การปรับเวลาในฤดูร้อนให้ยาวนานมากขึ้น เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากในฤดูร้อน จะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืน ทำให้เราสามารถตื่นเร็วขึ้น มีเวลาในการทำภารกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆมากขึ้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนตอนกลางวัน ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีการกำหนดช่วงเวลา DST ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี

ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีให้บริการทั้ง รถโดยสารประจำทาง รถไฟ และทางเรือ โดยสามารถซื้อบัตรโดยสารสวิสพาส (Swiss Pass) ซึ่งสามารถใช้รถโดยสารสาธารณะได้ทุกแบบ ยกเว้นกรณีที่ต้องการใช้บริการกระเช้าไฟฟ้า หรือรถไฟที่ให้บริการขึ้นเขาในบางแห่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อย โดยได้รับส่วนลดในราคาพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่านักเรียน สวิตเซอร์แลนด์

 • ใบสมัครเพื่อยื่นขอวีซ่า (Visa Application Form)
 • รูปถ่ายขนาด 3.5cm x 4cm
 • พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้านและสูติบัตรของผู้สมัคร
 • เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ (Letter of Acceptance)
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์
 • หนังสือรับรองการเดินทางออกจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อจบการศึกษา
 • Motivation Letter
 • Curriculum Vitae (CV)
 • ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการศึกษา
 • เอกสารรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee และ Bank Statement)
 • เอกสารรับรองผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (Sponsorship letter)
 • เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
 • เอกสารรับรองความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (IELTS)

มหาวิทยาลัย

B.H.M.S.

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์  B.H.M.S. ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์...

SHML

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ กับสถาบัน SHML (Swiss...
Loading...