เรียนต่อโปแลนด์ เรียนป.ตรีที่โปแลนด์ เรียนป.โทที่โปแลนด์

ทำความรู้จักประเทศโปแลนด์ น้องๆ คงสงสัยว่าโปแลนด์ตั้งอยู่ส่วนใด แล้วมีนักศึกษาไทยเดินทางเข้าไปเรียนต่อโปแลนด์ด้วย?! ประเทศโปแลนด์ (Republic of Poland / Polska) ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป มีเขตแดนติดกับประเทศเยอรมนี สาธาณรัฐเช็ค (Czech) สโลวาเกีย ยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย โปแลนด์เป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป มีจำนวนประชากรประมาณ 38 ล้านคน เมืองหลวงของโปแลนด์คือ กรุงวอร์ซอ (Warsaw) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ภาษาราชการของโปแลนด์เรียกว่าภาษาโปลิช (Polish) 

ทำไมต้องเรียนต่อโปแลนด์ ?

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนเทียบเท่าไทย ป.ตรี ค่าเรียนเทอมละ 60,000 บาท
 • สภาพแวดล้อมที่สวยงามของประเทศในเขตยุโรป 
 • ความเป็นมิตรและมีน้ำใจของคนท้องถิ่น
 • ค่าครองชีพในโปแลนด์ไม่สูง เฉลี่ยเดือนละ 12,000 – 15,000 บาท 
 • น้องๆ สามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปได้โดยไม่ต้องทำวีซ่า เนื่องจากได้วีซ่าเชงเก้น 
 • สามารถเลือกเรียนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาโปลิชได้ 

เรียนต่อโปแลนด์
The University of Lodz

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการของโปแลนด์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโปแลนด์ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 60 ปี ตั้งอยู่ที่เมือง Lodz ตั้งอยู่ใจกลางประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโปแลนด์ มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ 740,000 คน จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาของประเทศโปแลนด์ มีจำนวนนักศึกษาถึง 120,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ที่เมือง Lodz ห่างจากเมืองหลวง กรุงวอร์ซอ เพียง 125 กิโลเมตร มหาวิทยาลัย Lodz เปิดสอนด้วยหลักสูตรภาษาโปลิชและหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษมีดังนี้ : 

เรียนต่อโปแลนด์ เรียนป.ตรีที่โปแลนด์ เรียนป.โทที่โปแลนด์

หลักสูตรปริญญาตรี-โท

หลักสูตร BA / MA  ค่าเรียน (ยูโร) ค่าเรียน (บาท)
Business Management €2,500 ฿97,500
Computer Science €2,500 ฿97,500
Economics  €2,500 ฿97,500
International Relations (International Marketing) €2,500 ฿97,500
Management and Finance €2,500 ฿97,500
Economics and International Business €2,500 ฿97,500
English Studies €2,500 ฿97,500

Entry Requirements : 

 • จบการศึกษาในระดับชั้นม. 6 หรือเทียบเท่า สำหรับเรียนต่อโปแลนด์ในระดับปริญญาตรี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับการเรียนต่อโปแลนด์ในระดับปริญญาโท
 • ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 
 • เปิดภาคเรียนแรก ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 

ค่าครองชีพในเมือง Lodz

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือน ยูโร (€) บาท (฿)
Accommodation (UL Dormitory) €86 ฿3,354
Food (approx) €126 ฿4,913
Insurance €11 ฿429
Transport (city) €10 ฿390
Entertainment (approx) €25 ฿975
Total expense per month €258 ฿10,062

 

เรียนต่อโปแลนด์ เรียนต่อวอร์ซอ
Vistula University 
 
Vistula University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ตั้งอยู่ในกรุงวอร์ซอ (Warsaw) เมืองหลวงของโปแลนด์ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า Stoklosy เพียง 350 เมตร และห่างจากศูนย์กลางของวอร์ซอเพียง 18 นาที บริเวณรอบๆ แคมปัสเป็นร้านค้าและร้านอาหารมากมาย อาคารเรียนได้รับการออกแบบมาอย่างทันสมัย ในด้านวิชาการ Vistula University ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 5 ในปี 2015 (Perspektywy Education portal’s 2015 ranking of universities) นอกจากนี้ Vistula University ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับหลากหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในโปแลนด์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย สำหรับสาขาที่มีความโดดเด่นคือด้านการท่องเที่ยวและการจัดการงานบริการ เนื่องจากได้มีการร่วมมือกับ The Warsaw School of Tourism and Hospitality Management มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในโปแลนด์ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย Vistula

 • ได้รับการรับรองทางด้านคุณภาพจากหน่วยงานด้านการศึกษาอย่าง The world Council and Assembly on Cooperative Education, EURASHE, CEEMAN
 • สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติอยู่มาก 
 • นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกงาน (Internship) ในประเทศเยอรมัน สเปน และตุรกี
 • Vistula ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศเข้าร่วมในงานอีเวนท์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร ค่าเรียน (Euro) ค่าเรียน (Baht)
Tourism and Recreation €3,500 ฿136,500
Management €3,500 ฿136,500
Finance and Accounting €3,500 ฿136,500
Economics €3,500 ฿136,500
Graphic Design €2,000 ฿78,000
Journalism and Social Communication €3,500 ฿136,500
Computer Engineering €3,500 ฿136,500
Architecture €4,500 ฿179,500
English Preparation Program (1 Year) €3,300 ฿128,700

 
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท 

หลักสูตร ค่าเรียน (Euro) ค่าเรียน (Baht)
Finances and Accounting  €3,000 ฿117,000
Management €3,800 ฿148,200
International Relations €3,800 ฿148,200
Computer Engineering €3,800 ฿148,200
Tourism  €3,000 ฿117,000

Entry Requirements : 

 • จบการศึกษาในระดับชั้นม. 6 หรือเทียบเท่า สำหรับเรียนต่อโปแลนด์ในระดับปริญญาตรี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับการเรียนต่อโปแลนด์ในระดับปริญญาโท
 • ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 
 • หากไม่มีผลคะแนน IELTS จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
 • เปิดภาคเรียนแรก ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 
Poland ประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์
Poland 

เรียนต่อโปแลนด์ เรียนป.ตรีที่โปแลนด์ เรียนป.โทที่โปแลนด์

ทำความรู้จักประเทศโปแลนด์ ประเทศโปแลนด์ (Republic of Poland / Polska) ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป (Central Europe) เป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป มีจำนวนประชากรประมาณ 38 ล้านคน เมืองหลวงของโปแลนด์คือ กรุงวอร์ซอ (Warsaw) อ่านต่อ …

ข้อมูลเรียนต่อโปแลนด์

เรียนต่อโปแลนด์
Study in Poland

มหาวิทยาลัยในโปแลนด์
Universities in Poland

Things Don't Do in Poland

เรียนต่อโปแลนด์ Poland

เรียนต่อโปแลนด์ เรียนป.ตรีที่โปแลนด์ เรียนป.โทที่โปแลนด์

Loading...