ข้อมูลเรียนต่ออินเดีย

Iep.study.com (Inter Education Plus Co., Ltd.) ให้บริการข้อมูลและดำเนินการสมัครเรียนให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่ออินเดีย น้องๆ และผู้ปกครองที่เห็นว่าอินเดียเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง เมื่อเทียบดูแล้วค่าเล่าเรียนที่อินเดียไม่ต่างจาการเรียนที่ประเทศไทย และยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร สำหรับข้อมูลในหน้านี้เน้นไปที่การเรียนต่ออินเดียในระดับมหาวิทยาลัย พี่ๆ IEP STUDY จะแนะนำน้องๆ ไปยังเมืองที่เป็นเมืองการศึกษา เป็นเมืองที่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี เป็นเมืองไอทีและมีความสะดวกสบายในด้านสาธาณูปโภค อย่างเช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore) และสำหรับมหาวิทยาลัยทีแนะนำสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนป.ตรีที่อินเดีย และเรียนป.โทที่อินเดีย จะเลือกจากคุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากอันดับในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงความเป็นสากลของระบบการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาที่ตอบสนองกับความต้องการของปัจจุบัน ซึ่งพี่ๆ มั่นใจว่าน้องๆ ที่มีความตั้งใจมาเรียนต่ออินเดีย จะได้รับข้อมูลที่ update และเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อการตัดสินใจมาเรียนอินเดีย 

 

เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย เรียนต่อบังกาลอร์ 

ประเทศอินเดีย มีวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานและมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในการสื่อสาร ประชากรที่มีมากถึงพันกว่าล้านคนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นอกจากจำนวนประชากรที่มากแล้ว อินเดียยังมีข้อได้เปรียบได้เรื่องของภาษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอินเดียส่วนใหญ่แล้วใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รวมถึงอินเดียยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชาติที่มีความอัจฉริยะในวิชาการคำนวณและคณิตศาสตร์ และได้นำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องได้จากการที่มีพื้นฐานที่ดีทางด้านคณิตศาสตร์นั่นเอง ด้วยเหตุนี้เองในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าไปเรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย เรียนต่อบังกาลอร์จำนวนมากขึ้นในทุกๆปี เนื่องจากเหตุผลหลักๆ ในเรื่องของภาษาอังกฤษที่นอกจาภาษาอังกฤษในห้องเรียนแล้วยังได้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สูงกว่าการเรียนในเมืองไทย ในระยะเวลาที่สั้นกว่า

วีซ่าอินเดีย: วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว คลิกเพื่อดูข้อมูล 

ข้อดีของการเรียนต่ออินเดีย เรียนต่อบังกาลอร์

  • อินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
  • อินเดียยังคงมีวัฒนธรมประเพณีที่ยังมีความเป็นเอเชีย
  • การเรียนต่ออินเดียในระดับปริญญาตรีใช้ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาสั้นกว่าไทย 1 ปี
  • การเรียนต่อที่อินเดียจะทำให้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่ออินเดียในระดับอุดมศึกษาเทียบเท่าหรือต่ำกว่ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ของไทย ค่าเรียนต่อปีเฉลี่ย เริ่มต้นปีละ 54,000 บาท สำหรับสาขามนุษย์ศาสตร์ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ ฯ
  • การเรียนป.ตรีที่อินเดียเพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจบการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและมีโอกาสทำงานในต่างประเทศหลังจบการศึกษา เนื่องจากได้ภาษาอังกฤษและมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
  • การเรียนปริญญาตรีที่อินเดียเป็นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษในการเรียนต่อป.โทในต่างประเทศ โดยที่เมื่อเรียนจบสามารถทำคะแนน IELTS ได้ตามที่ต้องการได้อย่างไม่ยาก
  • การเลือกเรียนต่ออินเดียในเมืองบังกาลอร์ เป็นหนึ่งในเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เดินทางเพียง 3 ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพฯ
  • เมืองบังกาลอร์เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองไอที และยังเป็นเมืองที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติเข้ามาเรียนและทำงานอยู่เยอะที่สุด
  • เมืองบังกาลอร์มีอากาศเย็นตลอดปี

เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย เรียนต่อบังกาลอร์

มหาวิทยาลัยในอินเดีย

เรียนต่ออินเดีย เรียนไอทีบังกาลอร์ ปริญญาตรีที่อินเดีย

Christ University, Bangalore

เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย มหาวิทยาลัยในอินเดีย Christ University ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.1969 ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ Main Campus, Bannerghatta Road Campus และ Kengeri Campus เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 45...

เมืองบังกาลอร์ (Bangalore)

เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย เมืองบังกาลอร์ การเดินทางในบังกาลอร์

การเดินทางในบังกาลอร์

บังกาลอร์ Bangalore บังกาลอร์ Bangalore เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง รองจากกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองบังกาลอร์มากกว่า 11 ล้านคน ในปัจจุบันด้วยความเจริญ และการขยายตัวของเมือง ทำให้เมืองบังกาลอร์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน อย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ซึ่งในอดีตที่ผ่านๆมา นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย เมืองบังกาลอร์ จะใช้บริการรถออโต้...
เรียนต่ออินเดีย วีซ่าอินเดีย

สนามบินนานาชาติบังกาลอร์

เรียนต่ออินเดีย เรียนไอทีเมืองบังกาลอร์ เรียนปริญญาตรีอินเดีย บังกาลอร์ Bangalore หรือ Bangaluru เมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีสนามบินนานาชาติ ชื่อว่า Kempegowda International Airport Bangaluru (IATA : BLR) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบังกาลอร์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ...
เรียนต่ออินเดีย ค่าครองชีพในอินเดีย

ค่าครองชีพในบังกาลอร์

เมืองบังกาลอร์ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพอยู่ในระดับกลาง – สูง ถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆ ในประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองการศึกษาที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของเงินรูปีที่มีค่าอ่อนกว่าเงินบาท จึงทำให้นักศึกษาไทยที่เดินทางไปเรียนต่ออินเดีย สามารถซื้อของกินของใช้ได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับนักศึกษาที่ใช้บริการรถสามล้อ เพื่อเข้าไปในใจกลางเมืองอย่าง Brigade Road จากมหาวิทยาลัยไคร์ส ราคาค่ารถจะประมาณ 80 รูปี...
เรียนต่ออินเดีย ร้านอาหารอินเดีย อาหารในบังกาลอร์

ร้านอาหาร

ร้านอาหารในเมืองบังกาลอร์ มีหลากหลายชนิดให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ได้เลือกลองลิ้มชิมรสทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ทั้งอาหารอินเดีย ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ทิเบต และอาหารนานาชาติ รวมทั้งอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง ที่มีกระจายอยู่ทั่วเมืองบังกาลอร์ ทั้ง McDonald's, KFC, Pizza Hut,...
เรียนต่ออินเดีย เรียนไอทีบังกาลอร์ ห้างในบังกาลอร์

ห้างสรรพสินค้า

เรียนต่ออินเดีย ชีวิตนักเรียนในบังกาลอร์ ห้างสรรพสินค้าในบังกาลอร์ ห้างสรรพสินค้าในเมืองบังกาลอร์ อย่างที่ได้เกริ่นนำไปก่อนหน้านี้แล้วว่า เมืองบังกาลอร์เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอินเดีย มีจำนวนประชากรและชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจ ที่จะได้รับการพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน นอกจากการสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมแล้ว ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ก็ได้เกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ห้างสรรสินค้าที่อยู่บริเวณใจกลางเมือง และใกล้กับมหาวิทยาลัยไคร์ส ก็คือ the Forum Mall,...
Loading...