เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อป.ตรีที่เยอรมัน เรียนวิศวะที่เยอรมัน

การศึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของนักเรียนหลายรุ่นต่อหลายรุ่น ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งโดยส่วนตัวและในการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนจากทั่วโลก โดยเฉพาะเยาวชนจากประเทศด้อยพัฒนากว่าเยอรมนีจากทั่วโลก ได้เลือกแนวทางนี้ และในทุกวันนี้เยาวชนดังกล่าวได้เป็นชนชั้นผู้นำในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวิชาการในประเทศของตน ประเทศเยอรมนีพิจารณาถึงแนวโน้มที่จะเป็นตลาดด้านการศึกษาในระดับโลก เยอรมนีได้ปรับปรุงข้อเสนอในด้านการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความทันสมัยและทำให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ เพื่อที่จะทำให้ตลาดด้านการศึกษาของเยอรมนีเป็นที่ดึงดูดมากขึ้น การศึกษาในหลายสาขาวิชาได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากที่จะดึงดูดผู้ที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีและผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า ให้มาศึกษาต่อที่เยอรมนี

การจบการศึกษาตามแบบดั้งเดิมของเยอรมนี แม้ว่าเนื้อหาการศึกษาจะได้มาตรฐานแต่เยอรมนียังคงต้องแข่งขันกับประเทศอื่น เยอรมนีจึงเริ่มนำระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตามแบบนานาชาติมาใช้อย่างเร่งด่วน ความพยายามเหล่านี้ถือว่าประสบผลสำเร็จ โดยจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศเยอรมนีเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประเทศไทยมีเยาวชนจำนวนมากขึ้น ๆ ตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาตนเอง จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นในแต่ละปีประมาณ 25 เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะสาขาที่ดึงดูดคนไทยให้ไปเรียนคือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสาขาแพทยศาสตร์ 

ทำไมควรเรียนต่อเยอรมัน เรียนป.ตรีที่เยอรมัน เรียนวิศวะที่เยอรมัน

  • มหาวิทยาลัยรัฐส่วนใหญ่ ไม่มีค่าเรียน จะมีเฉพาะค่าธรรมเนียม เฉลี่ยเทอมละ 114 ยูโร
  • ระบบการเรียนที่มีมาตรฐานและผลงานด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพ
  • ค่าครองชีพไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป
  • โอกาสได้รับ EU Blue Card เพื่อสิทธิ์ในการอาศัยและทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายที่เยอรมนี
  • คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยสูง
  • เมื่อจบการศึกษา มีโอกาสได้งานที่ดีและมีรายได้สูง โดยเฉพาะอาชีพทางสายวิศวกรรม แพทย์ วิทยาศาสตร์ และไอที
  • ความสามารถเพิ่มเติมในด้านภาษาเยอรมัน ทำให้มีโอกาสในการทำงานต่างประเทศมากขึ้น 

 
ระดับภาษาเยอรมัน A1 – C1 (Common European Framework)

นักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาเยอรมัน DSH /TestDaf ซึ่งเป็นบททดสอบที่มหาวิทยาลัย ในเยอรมนีใช้เป็นมาตรฐานในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนต่อที่เยอรมัน ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ TestDaf จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนระดับภาษาเยอรมันอยูู่ที่ระดับ B2 เป็นอย่างน้อย โดยเฉลี่ยนักศึกษาจะใช้เวลาประมาณ 9 สัปดาห์ต่อการเรียน 1 ระดับ

เรียนภาษาเยอรมัน เรียนป.ตรีที่เยอรมัน 

Loading...