เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมในสวิส พร้อมฝึกงานได้รับเงินเดือน

เรียนต่อสวิส ปริญญาตรี-ปริญญาโทพร้อมฝึกงานได้รับเงินเดือน

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส เรียนทำอาหารที่สวิส เรียนต่อเมืองลูเซิร์น

เรียนต่อที่สวิส ที่สถาบัน B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) สำหรับน้องๆนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสนใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีทางด้านการโรงแรม การทำอาหาร และการบริหารการโรงแรม ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นแหล่งต้นกำเนิดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย B.H.M.S. ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucern) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม (Hospitality and Hotel Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Global Management) หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) หลักสูตรที่ BHMS เกิดจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกาและสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการเรียนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
1. ปริญญาตรีด้านการโรงแรม หรือ บริหารธุรกิจ – BHMS & Robert Gordon University Aberdeen (UK)
2. ปริญญาตรีด้านศิลปะการทำอาหาร – American Culinary Federation Education Foundation (ACF – USA)
3. ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ – City University of Seattle (USA)

โครงสร้างหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา (1-3 ปี)
การเรียนทฤษฎี 6 เดือนแรก + ฝึกงาน 6 เดือนหลัง มีเงินเดือน
ค่าเรียนรวมที่พักและอาหารต่อปี: CHF 28,900
รายได้ที่ได้จากการฝึกงาน: เดือนละ CHF 2,200 หรือประมาณ 80,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

สิ่งที่ได้รับหลังจบการศึกษา:
1. วุฒิปริญญาบัตร Robert Gordon University Aberdeen (UK)
2. หนังสือรับรองการผ่านงานจากโรงแรมที่นักเรียนฝึกงาน
3. ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
4. ภาษาเยอรมัน / ภาษาฝรั่งเศส ที่นักเรียนมีโอกาสได้สื่อสารกับเพื่อนชาวสวิตเซอร์แลนด์

การสมัครเรียน:
1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่6
2. ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือในกรณีที่ไม่มีผล IELTS สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 3 เดือนที่ BHMS ก่อนเริ่มเรียน
3. เอกสารแสดงผลทางการศึกษาระดับสูงสุด Transcript และ Certificate
4. หนังสือเดินทาง (Passport)
5. รูปถ่าย 2” พื้นหลังสีฟ้า

สอบถามข้อมูล เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมในสวิส เรียนการทำอาหารในสวิส Click

โทร. 093 492-9451, 02 117-4166

 

SHARE

LEAVE A REPLY