เรียนต่อมัธยมในสิงคโปร์

เรียนต่อมัธยมในสิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อมัธยมในสิงคโปร์ ผู้ปกครองและนักเรียนหลายท่านอาจจะคิดว่าการสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเรื่องยาก รวมถึงกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องค่าหลักสูตรและค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของนักเรียน อันดับแรกค่าหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมไม่ได้แพงอย่างที่หลายคนคิด ถ้าเทียบกับโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเราแล้ว ราคาไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือคุณภาพการเรียนการสอน และประสบการณ์ในการเรียนต่อต่างประเทศ ในส่วนของค่าครองชีพ สิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก แต่ถ้านักเรียนพักกับโฮสต์ หรือครอบครัวชาวสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงไปกว่าประเทศอื่นๆในแถบยุโรป หรืออเมริกา รวมถึงออสเตรเลีย เช่นกัน

สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ นักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมตัวสอบฯการสอบAEIS การสอบS-AEIS ทั้งหมดนี้คือวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมและมัธยมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เพียงแต่แตกต่างกันในเรื่องของเวลาสอบเท่านั้น การศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เปิดโอกาสในนักเรียนต่างชาติ สามารถเข้าศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลได้ โดยมีการกำหนดการสอบเข้า ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี โดยภาคการศึกษาจะเปิดเรียนในต้นเดือนมกราคม และสิ้นสุดภาคการศึกษาในเดือนธันวาคม

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี (N Level) และมัธยมศึกษาปีที่ 5 (O Level) นักเรียนต่างชาติจะไม่สามารถสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ เนื่องจากเป็นปีที่จะจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนจะมีการกำหนดเกณฑ์อายุของนักเรียนในแต่ละชั้นด้วย สำหรับการสอบ Admission Exercise for International Students (AEIS) ที่จัดขึ้นในทุกปีนั้น จะมีการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ การสมัครสอบสามารถสมัครผ่านเว็บไซด์ของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้โดยตรง นักเรียนที่ต้องการเข้าสอบ AEIS ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักเรียนต้องการเพิ่มความมั่นใจในการสอบ สามารถเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ (Singapore Government Preparatory Course) วิชาที่สอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ วิธีการสอนจะใช้ระบบที่ใช้อยู่จริงในโรงเรียนที่สิงคโปร์ โดยมีหลักสูตร 3 – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคน ในขณะเดียวกันเดินทางเข้าไปเตรียมตัวสอบ AEIS และอาศัยในสิงโปร์ ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาจะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตนได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนในการสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ได้อย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามอ่านได้ที่ www.iep-study.com/study-in-singapore/

SHARE

LEAVE A REPLY