• เรียนต่อสิงคโปร์-เรียนภาษาที่สิงคโปร์-เรียนต่อโรงเรียนสิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เรียนป.ตรีที่สิงคโปร์ เรียนปริญญาโทที่สิงคโปร์

ข้อมูลเรียนสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อสิงคโปร์ หลักสูตรเรียนต่อโรงเรียนที่สิงคโปร์ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ (การสอบ AEIS) โรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์ เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์ดีไหม เรียนต่อมัธยมสิงคโปร์ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ (University Pathways) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อที่สิงคโปร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่สิงคโปร์ โครงการเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ ซัมเมอร์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่สิงคโปร์ เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 2 ปี หลักสูตรปริญญาโทที่สิงคโปร์ไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ทำงานในการสมัครเรียน

สถาบันสอนภาษา

Zesprion School of Learning

เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ Zesprion School of Learning  เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 สถาบันตั้งอยู่ใจกลางประเทศสิงคโปร์...

Dimensions International College

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์  Dimensions International College สิงคโปร์ เป็นวิทยาลัยที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 34...

LSBF

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ สถานที่ตั้ง: Springleaf Tower  สถานีรถไฟฟ้า:  Tanjong Pagar...

โรงเรียนมัธยมสิงคโปร์

St.Francis Methodist School

เรียนมัธยมในสิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมที่สิงคโปร์ St.Francis Methodist School ตั้งอยู่บนถนน Upper Bukit...

Zesprion School of Learning

เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ Zesprion School of Learning  เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 สถาบันตั้งอยู่ใจกลางประเทศสิงคโปร์...

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

MDIS

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ ปริญญาโทที่สิงคโปร์ Management Development Institute of Singapore...

James Cook University Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ เรียนปริญญาโทที่สิงคโปร์   James Cook University (JCU) ก่อตั้งขึ้นในปี...

ประเทศสิงคโปร์

 
Loading...