เรียนภาษาที่สิงคโปร์ คอร์สภาษาในสิงคโปร์

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสม ได้อย่างไร…

 • อย่างแรกที่ควรคำนึงถึงคือ วัตถุประสงค์ในการเรียนว่าต้องการเรียนภาษาที่สิงคโปร์ เพื่อการสื่อสารทั่วไป หรือเพื่อนำไปใช้สมัครเรียนต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
 • เมื่อรู้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสมโดยหากเลือกจากคุณภาพในการสอน อาจเลือกเรียนคอร์สภาษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ เลือกสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์ วิธีที่ง่ายที่สุดให้สังเกตุจากเครื่องหมาย Edu Trust บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน จำนวนปีที่ได้รับการรับรองจาก Edu Trust สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจเลือกเรียนภาษากับทางสถาบัน คุณภาพของผู้สอนรวมถึงสถานที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน
 • อายุของผู้เรียน ควรเลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะกับอายุของผู้เรียน เช่น หากผู้เรียนมีอายุระหว่าง 9 – 14 ปี ก็ควรเลือกสถาบันที่มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี และการมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีอายุไล่เลี่ยกันจะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนมากขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน สถาบันที่มีคุณภาพจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เหมาะสมกับคุณภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในชั้นเรียน 
 • ช่วงเวลาเรียน หากวางแผนเดินทางไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ในช่วงปิดภาคเรียน ผู้เรียนอาจต้องยอมรับว่าอาจเจอเพื่อนร่วมชาติในชั้นเรียนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ หากต้องการหลีกเลี่ยงการเจอนักเรียนไทยด้วยกัน อาจต้องปรึกษาทางตัวแทนให้แนะนำสถาบันอื่นๆ ที่มีนักเรียนไทยน้อยกว่า เป็นทางเลือก
 • ระยะเวลาในการเรียน การเรียนภาษาที่สิงคโปร์ สำหรับนักเรียนไทย กำหนดให้เดินทางเข้าไปในสิงคโปร์ได้ด้วย Social-Visit Pass ไม่เกิน ระยะเวลา 30 วัน หมายความว่า นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกินกว่า 30 วัน จะต้องทำวีซ่านักเรียน (Student pass) ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการทำวีซ่า เป็นระยะเวลา 30 – 45 วัน โดยประมาณ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการสมัครเรียนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียนในหลักสูตรที่ต้องการ
 • ที่พักนักเรียนในสิงคโปร์ สามารถเลือกพักอยู่กับครอบครัวชาวสิงคโปร์ (Homestay) ที่จะช่วยดูแลนักเรียนทั้งในเรื่องการกินอยู่ การซักผ้า การเดินทาง และการแนะนำเรื่องทั่วไปในระหว่างที่นักเรียนเรียนอยู่ที่สิงคโปร์ และหากเป็นนักเรียนที่สามารถดูแลตัวเองได้ อาจเลือกพักเป็นหอพักนักเรียน (Student Hostel) ที่มีหลายราคาและหลายสถานที่ตั้ง นักเรียนจำเป็นต้องจองและมีเอกสารยืนยันที่พักนักเรียน ก่อนเดินทางมาสิงคโปร์ ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอดูเอกสารยืนยันที่พัก เมื่อนักเรียนเดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์

Hawthorn Language School Singapore (อายุ 14 ปีขึ้นไป)

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ สถาบัน Hawthorn Language School สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูงที่มีแคมปัสหลักที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย Hawthorn สิงคโปร์ เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน TMC Academy ที่ก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 ณ ปัจจุบัน TMC Academy เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยการได้รับประกาศนียบัตร 4-Year EduTrust Certification หลักสูตรภาษาอังกฤษแนะนำ :

 • General English เริ่มต้น 4 สัปดาห์
 • English for Academic Purpose (EAP) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อสิงคโปร์
 • IELTS Preparation หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

Dimensions International College

สถาบัน Dimensions International College สิงคโปร์ เป็นวิทยาลัยที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 34 ปี และเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ (EDUTRUST) ซึ่งไม่ใช่วิทยาลัยทุกที่ในสิงคโปร์ที่จะได้รับการรับรอง Dimensions มีวิทยาเขต (Campus) ทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ Lowland Road, Bukit Timah Campus และ City Campus ที่ River Valley Road สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ จะเรียนที่วิทยาเขต River Valley ตั้งอยู่ด้านหลังถนนช็อปปิ้งชื่อดัง “ออชาร์ด” ใจกลางประเทศสิงคโปร์

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • หลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์
 • หลักสูตรเคมบริดจ์ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน ‘O’ and ‘A’ Level)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการโรงแรม
 • หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท

Zesprion School of Learning (อายุ10 ปีขึ้นไป)

สถาบัน Zesprion School of Learning มีประสบการณ์ในการสอนมากว่า 20 ปี ด้วยคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนและหลักสุตรการเรียนที่เข้มข้น จึงเป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติ ทั้งนี้สถาบัน Zesrpion ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนจากระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ (Edutrust) นอกจากนี้สถาบันยังมีบริการหอพักนักเรียนที่ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันตลอด 24 ชม. พร้อมอาหาร 3 มื้อ และการซักรีด สามารถเดินทางที่เรียนไปยังที่พักภายใน 5 นาที หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดมีดังนี้

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรเตรียมสอบเข้ารร.รัฐบาลสิงคโปร์
 • หลักสูตรเตรียมสอบ GCE ‘O’ Level

สถาบันสอนภาษาในสิงคโปร์

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ คอร์สภาษาอังกฤษสิงคโปร์
เรียนต่อสิงคโปร์
เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ ซัมเมอร์สิงคโปร์
เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์
เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์
โปรดระบุ สถาบันการศึกษา และหลักสูตรที่ต้องการ