เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนโดยเจ้าของภาษา (Native Speakers) กับหลักสูตร EC Virtual ที่จัดตั้งขึ้นโดย National Geographic Learning ร่วมมือกับสถาบันสอนภาษา EC ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (English / French) มาเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 1991 ปัจจุบันมี 30 ศูนย์ภาษาตั้งอยู่ใน 24 เมือง ใน 8 ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์ มอลต้า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกา ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่น้นคุณภาพอย่างแท้จริง อาจารย์ผู้สอน (Native) ทุกท่านได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมและถ่ายทอดความเข้าใจนี้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รวมถึง เจ้าหน้าที่ๆ ที่พร้อมจะช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ระหว่างที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

EC Virtual Classes

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับสถาบัน EC รับ Promotion ค่าเรียนดังนี้

 • €99 / สัปดาห์ สำหรับระยะเวลา 1 – 2 สัปดาห์
 • €79 / สัปดาห์ สำหรับระยะเวลา 5 สัปดาห์ ขึ้นไป
 • ลงทะเบียน 12 สัปดาห์ จ่ายค่าเรียนแค่ 10 สัปดาห์ + เรียนฟรี 1 สัปดาห์ เมื่อสถาบันเปิดการสอนในห้องเรียนตามปกติ 
 • ลงทะเบียน 24 สัปดาห์ จ่ายค่าเรียนแค่ 20 สัปดาห์ + เรียนฟรี 2 สัปดาห์ เมื่อสถาบันเปิดการสอนในห้องเรียนตามปกติ 
 • Free ค่าลงทะเบียน เมื่่อสมัครเรียนภายใน 31 May 2020 
 • สมัครเรียนปีนี้ เพื่อรับราคาค่าเรียนโปรโมชั่น เริ่มเรียนได้ถึงปี 2021

การเรียน : แบบกลุ่ม (Group) / แบบเดี่ยว (Private)

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • ก่อนเริ่มเรียน ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม
 • การเรียนแบบกลุ่ม เพื่อนร่วมชั้นเรียนจะมีไม่เกิน 8 คน ผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนทุกคน
 • ระบบการเรียนเหมือนกับชั้นเรียนปกติ เป็นการเรียนสดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีบทเรียนไวยากรณ์ การฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียน กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและครูผู้สอน
 • ระยะเวลาในการเรียน 90 นาทีต่อวัน จันทร์ – ศุกร์ (45 minutes : session)
 • เวลาในการเรียนแบ่งเป็น 6 ช่วงเวลา ในวันจันทร์ – ศุกร์ ผู้เรียนเลือกเวลาเรียนที่เหมาะกับตัวเองได้ London time | BKK time
  00:00 (6:00am) | 04:00 (10:00am) | 08:00 (14:00pm) | 12:00 (18:00pm) | 16:00 (10:00pm) | 20:00 (2:00am)
 • ผู้เรียน สามารถเพิ่มชั่วโมงเรียนเดี่ยว (Private tuition) เพื่อเสริมความมั่นใจ ค่าเรียน €50 สำหรับระยะเวลา 45 นาที 

สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมด สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ EC

 • ผู้เรียนจะได้รับหนังสือเรียนออนไลน์ eBooks ที่ออกแบบโดย National Geographic และยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ (Online) ด้วยตนเองฟรี ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ของสถาบัน EC เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ผู้เรียนสามารถใช้ Microsoft Office ได้ฟรี ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบัน ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมได้ฟรีทุกกิจกรรม
 • ช่วงเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะกับตัวเองได้
 • ทุกคลาสเรียนเป็นการสอนสด
 • ครูผู้สอนทุกท่านเป็น Native speakers ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงและการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง