เรียนต่ออินเดีย

Christ University

Why choose Christ University? 

  • มหาวิทยาลัย Christ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พิสูจน์ได้จากจำนวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย partners ในอเมริกา และเยอรมนี ที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 3 – 12 เดือน ที่มาเรียนต่ออินเดีย ที่ Christ University 
  • การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชา โดยมี 2 สาขาวิชา ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1st ในด้านคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Computer application – BCA) และ สาขาบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration – BBA) จัดอันดับโดย India Today 2017
  • จำนวนนักศึกษาต่างชาติเยอะที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเมืองบังกาลอร์ 
  • มาตราฐานของระบบการเรียนการสอน และคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน
  • เรียนต่ออินเดีย ค่าเรียนเทียบเท่ามหาวิทยาลัยของไทย เริ่มต้นปีละ 50,000 บาท 
  • มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในบังกาลอร์ 650 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 16,000 คน เช่น อเมริกัน เยอรมัน เกาหลี จีน ไทย ฯลฯ

การสมัครเรียน: 

  • กำลังเปิดรับสมัคร สำหรับปีการศึกษา 2019 (ผู้ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน ควรสมัครเรียนภายในเดือนมกราคม 2561) การเรียนปรับภาษาอังกฤษ ยังเหมาะกับนักศึกษาต่างชาติทกุคน ที่ต้องการเรียนต่ออินเดีย ถึงแม้ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีอยู่แล้ว ช่วงเวลา 2 เดือนสำหรับการเรียนปรับภาษา ก่อนเปิดภาคเรียน นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว น้องๆ จะมีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ อาหารและวัฒนธรรมใหม่ๆ สถานที่ต่างๆ ภายในเมือง จะทำให้น้องมีความมั่นใจและไม่มีความกังวลในการเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรก 
  • เอกสารสมัครเรียน:  Transcript เอกสารแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย ฉบับภาษาอังกฤษ *ผู้สมัครสามารถใช้ผลการเรียน 5 เทอม ในการสมัคร (ม.4 – ม.6 เทอม 1) พร้อมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ + สำเนาหนังสือเดินทาง และ รูปถ่ายปัจจุบัน จำนวน 1 ใบ 
  • หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะนักศึกษาหญิง ผู้ที่สมัครเรียนก่อนจะได้สิทธิ์ในการลงทะเบียนจองห้องพักก่อน 

หลักสูตรที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาต่างชาติ – ค่าเรียน 

สาขาวิชา ระยะเวลา ค่าเรียนต่อปี 
B.SC (EMS) Economics, Mathematics & Statistics  3 ปี  $2,500
B.Sc  (PME) Physics, Mathematics & Electronics 3 ปี  $2,000
B.Sc (CMS) Computer Science, Mathematics & Statistics  3 ปี  $2,000
B. Sc (CME) Computer Science, Mathematics & Electronics  3 ปี $2,000
BCA – Bachelor of Computer Application *Ranked No. 1 in India Today – Nielsen Survey 2017 3 ปี  $3,500
M Sc Computer Science 2 ปี $4,800
MCA – Master of Computer Application 3 ปี $5,000
BA (EPS) Economics, Political Science & Sociology 3 ปี $2,000
BA (PS Eco) Psychology, Sociology & Economics 3 ปี $2,000
BA (PS Eng) Psychology, Sociology & English 3 ปี $2,000
ฺB Com (Regular) Commerce 3 ปี $2,000
BBA – Bachelor of Business Administration *Ranked No.1 in India Today – Nielsen Survey 2017 3 ปี $4,500
BHM – Bachelor of Hotel Management *Ranked No.6 in India Today – Nielsen Survey 2017 4 ปี $3,500 (1-2) /$4,100 (3-4)
ฺฺBBA – Finance and International Business  3 ปี $5,000
M Com – Master of Commerce 2 ปี $2,500
MBA – Business Administration 2 ปี $7,500
MBA – Financial Management  2 ปี $7,500
B Tech – Civil Engineering, Information Technology, Computer Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Electronics & Communication Engineering, Automobile Engineering 4 ปี $5,000 (1-2) / $5,500 (3-4)
B Arch – Bachelor of Architecture 5 ปี $5,000 (1-2) / $5,500 (3-5)
โปรดระบุ สถาบันการศึกษา และหลักสูตรที่ต้องการ