ประเทศ

เรียนป.โทที่อังกฤษ MBA อังกฤษ เรียนป.ตรีที่อังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ
เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์
เรียนต่ออเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา
เรียนต่ออสเตรเลีย เรียนและทำงานในออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนนาดา เรียนภาษาที่แคนนาดา โรงเรียนในแคนนาดา
เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนและฝึกงานที่สวิส
เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์
เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย เรียนต่อบังกาลอร์ เมืองบังกาลอร์ Christ University
Loading...