Summer Singapore

Summer Singapore 2018 ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนและเที่ยวสิงคโปร์  โครงการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา ณ.ประเทศสิงคโปร์ 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2561 สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขั้นไป โปรแกรมการเรียนและเที่ยว (Study Tour) จะแบ่งเป็นการเรียนครึ่งวันเช้า และทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์ เช่น Marina Bay, MerLion Park, Universal Studio Singapore, Sentosa Island เป็นต้น การเรียน: น้องๆ จะได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกที่เดินทางมาถึงสถาบัน Dimensions สิงคโปร์ เพื่อจัดห้องเรียนให้เหมาะสมตามระดับภาษาอังกฤษของน้องๆ ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนจากหลากหลายชาติ บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนจะคอยสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันอย่างเต็มที่ การเรียนจะเป็นช่วงเวลาเช้า ระหว่าง 9:00 – 12:00 หลังจากนั้นจะทานข้าวและทัศนศึกษาตามตาราง สถานที่เรียน: Dimensions International College วิทยาลัยที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 34…