โรงเรียนเอกชนสิงคโปร์

โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโทดิส St.Francis Methodist School โรงเรียนเอกชนสิงคโปร์แห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Upper Bukit Timah รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเตรียมอุดมศึกษา (Secondary 1 – 6 / Grade 7 – 12) ก่อตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการการเรียนการสอน มากกว่า 50 ปี เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลสิงคโปร์ ในระดับ Edu Trust 4 ปี โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโทดิส เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการเรียนสามัญของสิงคโปร์ (GCE ‘O’ Level) และระบบการเรียนแบบอินเตอร์ในระดับชั้น Grade 11 – 12 Read more Hwa Chong International School โรงเรียนนานาชาติหัวจง โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ โรงเรียนนานาชาติหัวจง (Hwa Chong International…

เรียนต่อนิวซีแลนดื เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

Kaikorai Valley College

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ School:  โรงเรียน Kaikorai Valley College เป็นโรงเรียนสหศึกษารัฐบาล เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ Year 7 – 13 โรงเรียนมีประวัติมายาวนานในการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติคิดเป็น 9% ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนสามารถมาลองเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ร่วมกับนักเรียนกีวี่ได้ในระยะสั้นๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้เห็นโลกกว้างขึ้น และมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น Location: โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองดะนิดิน (Dunedin) เมืองเล็กๆ บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีกิจกรรมนันทนาการครบทุกอย่างที่นักเรียนต้องการ เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสูง การเดินทางภายในตัวเมืองสามารถเดิน หรือใช้พาหนะในการเดินทาง เช่น จักรยาน หรือรถสาธารณะ Dunedin เป็นเมืองการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางเกาะใต้ ในขณะเดียวกันก็มีค่าครองชีพที่ไม่สูงเมื่อเทียบการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เมืองอื่นๆ ในนิวซีแลนด์ และยังเป็นเมืองที่นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติรู้สึกถึงความเป็นมิตรของผู้คนในเมืองนี้ https://www.dunedinnz.com/study Excellent Facilities: โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รวมถึงห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี และยิม…

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem

Bethlehem College

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem College, Tauranga ประวัติโรงเรียน – สถานที่ตั้ง เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem College  School: Bethlehem College เป็นโรงเรียนคริสเตียนกึ่งรัฐบาล-กึ่งเอกชน เปิดรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมากว่า 25 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชายและหญิง ในระดับประถมและมัธยมศึกษา (Primay, Junior, Senior Secondary) Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยู่เป็นจำนวน 1,800 คน โรงเรียนออกแบบความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้นักเรียนมีสติปัญญาที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการมีการเอาใจใส่และสนับสนุนนักเรียนให้มีระเบียบวินัยในการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นด้านการเรียนและการพัฒนาตนเอง  เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ นักเรียนจะรู้สึกเหมือนโรงเรียนและ Host family เป็นบ้านหลังที่สองอย่างแท้จริง ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ จากโรงเรียนและครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ Location: สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่เมืองทัวรังกา (Tauranga) ที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองชายฝั่งที่มีชายหาดที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของเกาะเหนือ มีจำนวนประชากร 120,000 คน เมือง Tauranga…

Columba College

โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนนิวซีแลนด์  School: Columba College เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนนิวซีแลนด์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด ก่อตั้งในปีค.ศ. 1915 มีหลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนหญิงต่างชาติ ตั้งแต่ระดับ Year 7 – 13 โดยผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในอันดับสูงสุดของภูมิภาค Otago และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่นักเรียนได้คะแนนสูงสุดในนิวซีแลนด์ มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานในการเป็นบ้านที่สองให้แกนักเรียนจากทั่วโลก โรงเรียนมีระบการเรียนการสอนชั้นเลิศควบคู่ไปกับคติประจำโรงเรียนที่หล่อหลอมนักเรียนให้เติบโตขึ้นอย่างดีที่สุด GRACE หมายถึง Good discipline (ระเบียบวินัย) Respect (ความเคารพ) Aroha (ความรักและความเมตตา) Citizenship (ความเป็นพลเมืองที่ดี) Excellence (ความเป็นเลิศ) คตินิยมที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนและคุณครูผู้สอนในโรงเรียน โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Location: โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองดะนีดิน (Dunedin) ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยหรือเมืองการศึกษาที่มีประชากร 125,000 คน ภายในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบถ้วนเท่าที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องการ อีกทั้งยังมีประวัติของการผสมผสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานของผู้คนท้องถิ่นที่ หนึ่งในห้าของประชากรเกิดในต่างประเทศ  First day at school: นักเรียนต่างชาติจะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ที่โรงเรียน นักเรียนจะได้รับคู่มือที่ครอบคลุมถึงระบบการเรียนและข้อปฏิบัติทั้งหมดของโรงเรียน ตัวเลือกวิชาและตารางเรียน การทำงานของอุปกรณ์…

Hillcrest High School

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์Hillcrest High School, Hamilton – New Zealand เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ School: เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนฮิลล์เครสไฮสคูล (Hillcrest High School) โรงเรียนสหศึกษาของรัฐ เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13 โรงเรียนเป็นที่รู้จักในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,800 คน เป็นโรงเรียนที่มีเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนเคยได้รับรางวัลระดับประเทศในการดูแลนักเรียนต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม โรงเรียนจัดโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ทั้งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ และทีมช่วยเหลือ (Peer support) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีกับวงดนตรีต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วงดนตรีแจ๊ส วงออเครสต้า วงขับร้องประสานเสียง และกิจกรรมด้านกีฬามากกว่า 30 ชนิดให้นักเรียนเข้าร่วมตามความถนัด  Location:  Hillcrest High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเมืองแฮมิลตัน (Hamilton) ตั้งอยู่ในเขตฮิลล์เครสที่สงบปลอดภัย และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยไวกาโต (Waikato University) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนที่ปลอดภัย ใกล้เมือง และด้วยชื่อเสียงของโรงเรียนทั้งคุณภาพการสอน…

โรงเรียนที่นิวซีแลนด์ Mt Roskill Grammar School,

Mt Roskill Grammar School

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Mt Roskill Grammar School (MRG) เปิดให้มีการเรียนการสอนในปี ค.ศ. 1953 โรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอ๊คแลนด์ เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13  โรงเรียนตั้งอยู่ใจในเมืองโอ๊คแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนจากหลากหลายชาติตัดสินใจเลือก MRG สำหรับการเรียนต่อในระดับมัธยมในนิวซีแลนด์  เช่น มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฯ โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)  จุดเด่นของโรงเรียน โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในโอ๊คแลนด์ โรงเรียนจัดให้มีบั๊ดดี้ 1 คน ที่เป็นชาติเดียวกับนักเรียนต่างชาติ เพื่อดูแลนักเรียนในช่วงแรกของการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในนิวซีแลนด์ ค่าเล่าเรียนที่จัดได้ว่าไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทีียบกับคุณภาพและชื่อเสียงโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้ City Centre Term Dates ภาคการเรียนสำหรับปีการศึกษา 2018: Term 1:    30 January…

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Sacred Heart Girls’ College

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์Sacred Heart Girls’ College Sacred Heart Girls’ College  (http://shgcham.school.nz/) โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Sacred Heart Girls’ College โรงเรียนคาทอลิกสำหรับนักเรียนหญิงขนาดใหญ่ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนมากว่า 100 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1884 ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเมืองแฺฮมิลตัน (Hamilton) ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ สวนสาธารณะ สถานที่ช็อปปิ้ง และสถานีรถสาธารณะเพื่อเข้าเมือง โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 920 คน จัดเป็นนักเรียนต่างชาติ 30 คน เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้น Year 9 – 13 และสำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนจะจัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังก่อนเริ่มเรียน เพื่อประเมินว่านักเรียนควรเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาเท่าใด โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)   โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เลือกเรียนที่ Sacred Heart Girls’ College  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน โรงเรีนปลูกฝังนักเรียนให้มีทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่กระทำ…

St Hilda’s Collegiate School

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ St Hilda’s Collegiate School   School: โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนกึ่งรัฐกึ่งเอกชนเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียง เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 เป็นระยะเวลากว่า 122 ปี โรงเรียนมีอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – Year 13 ในหลักสูตรการเรียนของนิวซีแลนด์  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 450 คน และนักเรียนต่างชาติอีก 30 คน นักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์คุณภาพทางด้านวิชาการของโรงเรียนแห่งนี้ เช่น นักเรียนไทย นักเรียนเกาหลี โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Location: โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองดะนิดิน  (Central city of Dunedin)  ดะนิดินเป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกบนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาของนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของนิวซีแลนด์อย่าง University of Otago จากเมืองดะนิดิน สามารถเดินทางไปยังเมือง Otago ได้ในระยะเวลาสั้นๆ เมืองโอทาโก้เป็นเมืองที่มีกิจกรรมมากมายทั้งบนบกและกีฬาทางน้ำที่นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างได้อย่างสนุกสนาน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2018…

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ Botany Down College

Botany Downs Secondary College

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์  โรงเรียน Botany Downs Secondary College (BDSC) จัดตั้งขึ้นในปี 2004 เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำในนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เข้าเรียนต่อในระดับชั้น Year 9 – Year 13 ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1900 คน มีเจ้าหน้าที่และคณะครูอีกจำนวนวน 170 คน นักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมากเลือก BDSC ในการเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ ด้วยเหตุผลดังนี้: ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยของโรงเรียน สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ทีสุดในนิวซีแลนด์ การดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน โรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพของนักเรียน การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ให้มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในหมู่นักเรียน การวิเคราห์และสามารถพัฒนาตัวเองได้จากสื่อที่ใช้ในการเรียน หลักสูตรการเรียนที่เป็นแบบผสมผสานที่จะช่วยพัฒนากระบวนการทางการคิดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย สถานที่ตั้ง:  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองโอ๊คแลนด์ ในบริเวณรอบนอกของ Botany Downs  ห่างจาก City Centre ของโอ๊คแลนด์ 16 กิโลเมตร หรือประมาณ 30 นาทีด้วยการขับรถ บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน…

Heretaunga College

โรงเรียนในนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์  Heretaunga College เป็นโรงเรียนสหศึกษาในนิวซีแลนด์ที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ในเขต Upper Hut ทางตอนเหนือของเมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจาก Wellington CBD ใจกลางเวลลิงตันประมาณ 30 นาที มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 750 คน โรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนมานานกว่า 60 ปี โรงเรียนมีสาขาวิชามากมายให้นักเรียนได้เลือกเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 ปี จนถึง 19 ปี นักเรียนที่จบจาก Heretaunga College เฉลี่ยแล้วมีผลการเรียนที่สูงกว่ามาตรฐานของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ นักเรียนต่างชาติได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี การละคร หรือ ชมรมต่างๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียน เช่น เกาะใต้ หรือ โรโตรัว โรงเรียนได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนและการสอน รวมถึงความสะดวกสบายในด้านอื่นๆ อาทิเช่น ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์…