St Hilda’s Collegiate School

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ St Hilda’s Collegiate School   School: โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนกึ่งรัฐกึ่งเอกชนเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียง เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 เป็นระยะเวลากว่า 122 ปี โรงเรียนมีอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – Year 13 ในหลักสูตรการเรียนของนิวซีแลนด์  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 450 คน และนักเรียนต่างชาติอีก 30 คน นักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์คุณภาพทางด้านวิชาการของโรงเรียนแห่งนี้ เช่น นักเรียนไทย นักเรียนเกาหลี โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Location: โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองดะนิดิน  (Central city of Dunedin)  ดะนิดินเป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกบนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาของนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของนิวซีแลนด์อย่าง University of Otago จากเมืองดะนิดิน สามารถเดินทางไปยังเมือง Otago ได้ในระยะเวลาสั้นๆ เมืองโอทาโก้เป็นเมืองที่มีกิจกรรมมากมายทั้งบนบกและกีฬาทางน้ำที่นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างได้อย่างสนุกสนาน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2018…

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ Botany Down College

Botany Downs Secondary College

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์  โรงเรียน Botany Downs Secondary College (BDSC) จัดตั้งขึ้นในปี 2004 เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำในนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เข้าเรียนต่อในระดับชั้น Year 9 – Year 13 ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1900 คน มีเจ้าหน้าที่และคณะครูอีกจำนวนวน 170 คน นักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมากเลือก BDSC ในการเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ ด้วยเหตุผลดังนี้: ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยของโรงเรียน สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ทีสุดในนิวซีแลนด์ การดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน โรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพของนักเรียน การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ให้มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในหมู่นักเรียน การวิเคราห์และสามารถพัฒนาตัวเองได้จากสื่อที่ใช้ในการเรียน หลักสูตรการเรียนที่เป็นแบบผสมผสานที่จะช่วยพัฒนากระบวนการทางการคิดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย สถานที่ตั้ง:  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองโอ๊คแลนด์ ในบริเวณรอบนอกของ Botany Downs  ห่างจาก City Centre ของโอ๊คแลนด์ 16 กิโลเมตร หรือประมาณ 30 นาทีด้วยการขับรถ บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน…

Heretaunga College

โรงเรียนในนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์  Heretaunga College เป็นโรงเรียนสหศึกษาในนิวซีแลนด์ที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ในเขต Upper Hut ทางตอนเหนือของเมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจาก Wellington CBD ใจกลางเวลลิงตันประมาณ 30 นาที มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 750 คน โรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนมานานกว่า 60 ปี โรงเรียนมีสาขาวิชามากมายให้นักเรียนได้เลือกเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 ปี จนถึง 19 ปี นักเรียนที่จบจาก Heretaunga College เฉลี่ยแล้วมีผลการเรียนที่สูงกว่ามาตรฐานของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ นักเรียนต่างชาติได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี การละคร หรือ ชมรมต่างๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียน เช่น เกาะใต้ หรือ โรโตรัว โรงเรียนได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนและการสอน รวมถึงความสะดวกสบายในด้านอื่นๆ อาทิเช่น ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์…

Lynfiled College

Lynfield College เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นแบบสหศึกษาในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของเมืองโอ๊คแลนด์ อยู่ใกล้ทะเลและแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา ห้างสรรพสินค้าและระบบขนส่งที่สะดวกสบาย โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,700 คน นักเรียนต่างคิดเป็น 5% ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนเปิดสอนในระดับ Year 9 – Year 13 สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี การเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและอุปกรณ์ด้านดิจิทัล ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนนำแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนได้ (BYOD) ทางด้านวิชาการ Lynfiled college สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ ร่วมกับด้านศิลปะ ด้านเทคโนโลยี และด้านวิชาชีพ นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่อนิวซีแลนด์ที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ทางโรงเรียนมีแผนกวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ESOL – English for speakers of other languages) การเรียน ESOL มีถึง 10 ระดับ เริ่มจากการเรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง นักเรียนต่างชาติที่เลือกเรียนต่อที่ Lynfield จะได้เข้าเรียนตามระดับที่เหมาะสมกับอายุและระดับภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นโรงเรียนยังเปิดหลักสูตร…

Dimensions College

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ กับสถาบัน Dimensions International College สิงคโปร์ เป็นวิทยาลัยที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 34 ปี และเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ (EDUTRUST) Dimensions มีวิทยาเขต (Campus) ทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ Lowland Road, Bukit Timah Campus และ City Campus ที่ River Valley Road สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ จะเรียนที่วิทยาเขต River Valley ตั้งอยู่ด้านหลังถนนช็อปปิ้งชื่อดัง “Orchard Road ( ออชาร์ด )” ใจกลางประเทศสิงคโปร์  อายุเฉลี่ยของนักเรียน : 12 – 24 ปี  มาตราฐานและความนิยม : ดี  สถานที่ตั้ง : ใจกลางเมือง ด้านหลัง…

เรียนต่ออังกฤษ University of Sussex

University of Sussex – Master degree

ป.โทที่อังกฤษ University of Sussex, Brighton Location:  Brighton Course:  Pre-Master’s Program Duration: 1 – 2 semesters Popular major: Business & Economics and Media & Communication Tuition Fee:  £11,000 – £18,000 Intakes: Jan 2019 /May 2019 /Sept 2019 University of Sussex Pre-Master’s Program English for Pre-Masters ค่าเรียนและค่าที่พัก Location University of Sussex ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1961 ตั้งอยู่ในเมือง Brighton ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง…