เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem

Bethlehem College

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem College, Tauranga ประวัติโรงเรียน – สถานที่ตั้ง เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem College  School: Bethlehem College เป็นโรงเรียนคริสเตียนกึ่งรัฐบาล-กึ่งเอกชน เปิดรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมากว่า 25 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชายและหญิง ในระดับประถมและมัธยมศึกษา (Primay, Junior, Senior Secondary) Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยู่เป็นจำนวน 1,800 คน โรงเรียนออกแบบความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้นักเรียนมีสติปัญญาที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการมีการเอาใจใส่และสนับสนุนนักเรียนให้มีระเบียบวินัยในการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นด้านการเรียนและการพัฒนาตนเอง  เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ นักเรียนจะรู้สึกเหมือนโรงเรียนและ Host family เป็นบ้านหลังที่สองอย่างแท้จริง ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ จากโรงเรียนและครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ Location: สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่เมืองทัวรังกา (Tauranga) ที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองชายฝั่งที่มีชายหาดที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของเกาะเหนือ มีจำนวนประชากร 120,000 คน เมือง Tauranga…

Columba College

โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนนิวซีแลนด์  School: Columba College เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนนิวซีแลนด์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด ก่อตั้งในปีค.ศ. 1915 มีหลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนหญิงต่างชาติ ตั้งแต่ระดับ Year 7 – 13 โดยผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในอันดับสูงสุดของภูมิภาค Otago และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่นักเรียนได้คะแนนสูงสุดในนิวซีแลนด์ มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานในการเป็นบ้านที่สองให้แกนักเรียนจากทั่วโลก โรงเรียนมีระบการเรียนการสอนชั้นเลิศควบคู่ไปกับคติประจำโรงเรียนที่หล่อหลอมนักเรียนให้เติบโตขึ้นอย่างดีที่สุด GRACE หมายถึง Good discipline (ระเบียบวินัย) Respect (ความเคารพ) Aroha (ความรักและความเมตตา) Citizenship (ความเป็นพลเมืองที่ดี) Excellence (ความเป็นเลิศ) คตินิยมที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนและคุณครูผู้สอนในโรงเรียน โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Location: โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองดะนีดิน (Dunedin) ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยหรือเมืองการศึกษาที่มีประชากร 125,000 คน ภายในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบถ้วนเท่าที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องการ อีกทั้งยังมีประวัติของการผสมผสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานของผู้คนท้องถิ่นที่ หนึ่งในห้าของประชากรเกิดในต่างประเทศ  First day at school: นักเรียนต่างชาติจะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ที่โรงเรียน นักเรียนจะได้รับคู่มือที่ครอบคลุมถึงระบบการเรียนและข้อปฏิบัติทั้งหมดของโรงเรียน ตัวเลือกวิชาและตารางเรียน การทำงานของอุปกรณ์…

Hillcrest High School

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์Hillcrest High School, Hamilton – New Zealand เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ School: เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนฮิลล์เครสไฮสคูล (Hillcrest High School) โรงเรียนสหศึกษาของรัฐ เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13 โรงเรียนเป็นที่รู้จักในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,800 คน เป็นโรงเรียนที่มีเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนเคยได้รับรางวัลระดับประเทศในการดูแลนักเรียนต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม โรงเรียนจัดโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ทั้งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ และทีมช่วยเหลือ (Peer support) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีกับวงดนตรีต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วงดนตรีแจ๊ส วงออเครสต้า วงขับร้องประสานเสียง และกิจกรรมด้านกีฬามากกว่า 30 ชนิดให้นักเรียนเข้าร่วมตามความถนัด  Location:  Hillcrest High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเมืองแฮมิลตัน (Hamilton) ตั้งอยู่ในเขตฮิลล์เครสที่สงบปลอดภัย และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยไวกาโต (Waikato University) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนที่ปลอดภัย ใกล้เมือง และด้วยชื่อเสียงของโรงเรียนทั้งคุณภาพการสอน…

UC Irvine Extension

เรียนภาษาที่อเมริกา และฝึกงาน 1 ปี ในอเมริกา University of California Irvine – UCI (มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) เป็นระยะเวลากว่า 50 ปีที่เปิดให้มีการเรียนการสอน UCI ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่อยู่ไม่ห่างจาก Los Angeles และ San Diego ทางด้านวิชาการ UCI มีความโดดเด่นในด้านผลงานวิจัย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากการเรียนในระดับปริญญาตรี-โท แล้ว น้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี สามารถลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 10 สัปดาห์ และน้องๆ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในอเมริกาอย่างถูกกฏหมาย สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรทางธุรกิจ (ACP) 3 หลักสูตร ระยะเวลา 9 เดือน เพื่อโอกาสในการทำงานต่อในอเมริกาได้อีก 1 ปี และได้เงินเดือนระหว่างการทำงานอีกด้วย UCI Extension…

Degree-program-USA-National-University

เรียนต่ออเมริกา จ่ายค่าเรียนแบบรายเดือน

เรียนป.โทที่อเมริกา เรียนป.ตรีที่อเมริกา  เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐแคลิฟอร์เนีย National University (NU) มีวิทยาเขตตั้งอยู่ใน San Diego และ L.A. NU (National University) มี 2 วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก (San Diego) และวิทยาเขตที่ลอสแองเจลิส (Los Angeles)ที่จะมีเปิดเฉพาะสาขา BBA, MBA เท่านั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา NU ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 ประกอบด้วย 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะธุรกิจและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสคร์ เทคโนโลยีและสื่อ คณะการบริการทางสุขภาพ คณะการศึกษาขั้นสูงเฉพาะทาง และคณะอักษรศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนกว่า 130 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท NU ได้รับการรับรองวิทยะฐานะมาตั้งแต่ปี 1977 จาก Accrediting Commission for Senior Colleges…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

Southern Cross University

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.ตรี – ป.โทที่ออสเตรเลีย Southern Cross University (SCU) SCU มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1994 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในด้านบริหารธุรกิจ ธุรกิจการบริการ การท่องเที่ยว วิทยาศาศตร์ วิศวกรรม ธุรกิจการบิน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ  Location: มี 3 วิทยาเขตหลัก ในเมือง Gold Coast / Lismore / Coffs Harbour และยังมีสถาบันทางด้านการโรงแรม “The Hotel School Sydney and Melbourne” ที่เป็นสถาบันที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง Southern Cross University และเครื่อข่ายอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการ Mulpha Australia เปิดหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (hotelschool.scu.edu.au) นอกจากนี้ยังมี Sydney Campus and Melbourne Campus สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญโททางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

Flinders University

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.โทออสเตรเลีย ป.ตรีออสเตรเลีย ทำไมต้องเรียนที่ Flinders University?  หลักสูตรที่เปิดสอนที่ Flinders International Study Centres : English language entry requirements :  Flinders ISC Program IELTS Academic TOEFL PB TOEFL IBT PTE Academic CAE Foundation Program – Extended 5.0 (no band less than 5.0) 500 (TWE 4) 45 (writing no less than 21) 42 (writing no less 42) 41 Foundation Program –…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

Charles Stuart University

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.ตรีที่ออสเตรเลีย เรียนป.โทออสเตรเลีย Charles Sturt University (CSU)  มหาวิทยาลัย CSU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยุ่ใจกลางซิดนี่ย์ เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือนในสายงานตรงในบริษัทหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียงก่อนจบการศึกษา ท่ามกลางหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า 300 หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้  CSU มีสถานที่ตั้งและศูนย์การเรียนในหลากหลายเมืองในออสเตรเลีย  สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.ตรีที่ออสเตรเลีย เรียนป.โทออสเตรเลีย ในเมืองใหญ่ เช่น ซิดนี่ย์ เมลเบิร์น และบริสเบน น้องๆ สามารถเลือกเรียนที่ CSU Study Centre ใน 3 เมือง โดยจะมีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ Academic requirement for Thai student  English proficiency requirement  2018 key dates Semester: 1 Orientation Week: 19 February 2018…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

ANU

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเรียนต่อออสเตรเลียที่มหาวิทยาลัย Australian National University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย (QS World University Ranking 2016 – 2017) ANU เป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งอยู่ในเมืองแคนเบอร์ร่า (Canberra) เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองที่มีแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ระดับโลก รวมถึงนิทรรศการต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชมตลอดปี  “Your Pathway to Australia’s No.1 University starts here with ANUC” หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation studies) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่วางแผนการเรียนต่อออสเตรเลียให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย (Australian National University – ANU) โดยเริ่มต้นการเรียนปรับพืนฐานที่ ANUC – Australian National University College ที่นี่นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรเริ่มต้นที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในปัจจุบันทั้งด้านภาษาอังกฤษและวิชาการไปจนถึงสามารถพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพเพียงต่อการเข้าเรียนต่อที่ ANU ได้  เส้นทางสู่การเรียนต่อปริญญาตรีออสเตรเลียที่…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

University of Sydney

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาตรีออสเตรเลีย  ข้อมูลสำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม.5 และ ม.6  ที่มีความสนใจในการเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาตรีออสเตรเลียในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง The University of Sydney ที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกในด้านการทำวิจัย น้องๆ สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (The University of Sydney Foundation Programs – USFP) กับ Taylors College, Sydney ก่อนเพื่อเข้าเรียนต่อปีการศึกษาที่ 1 หรือ ปีการศึกษาที่ 2 ที่ The University of Sydney ได้ทันทีหลังจบคอร์สปรับพื้นฐาน จุดเด่นของ The University of Sydney  เส้นทางการเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย สำหรับน้องๆ ที่จบชั้น ม.5: (Pathways into The University of Sydney) ข้อดีของหลักสูตรปรับพื้นฐาน…