เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

Charles Stuart University

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.ตรีที่ออสเตรเลีย เรียนป.โทออสเตรเลีย Charles Sturt University (CSU)  มหาวิทยาลัย CSU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยุ่ใจกลางซิดนี่ย์ เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือนในสายงานตรงในบริษัทหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียงก่อนจบการศึกษา ท่ามกลางหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า 300 หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้  CSU มีสถานที่ตั้งและศูนย์การเรียนในหลากหลายเมืองในออสเตรเลีย  สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.ตรีที่ออสเตรเลีย เรียนป.โทออสเตรเลีย ในเมืองใหญ่ เช่น ซิดนี่ย์ เมลเบิร์น และบริสเบน น้องๆ สามารถเลือกเรียนที่ CSU Study Centre ใน 3 เมือง โดยจะมีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ Academic requirement for Thai student  English proficiency requirement  2018 key dates Semester: 1 Orientation Week: 19 February 2018…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

ANU

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเรียนต่อออสเตรเลียที่มหาวิทยาลัย Australian National University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย (QS World University Ranking 2016 – 2017) ANU เป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งอยู่ในเมืองแคนเบอร์ร่า (Canberra) เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองที่มีแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ระดับโลก รวมถึงนิทรรศการต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชมตลอดปี  “Your Pathway to Australia’s No.1 University starts here with ANUC” หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation studies) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่วางแผนการเรียนต่อออสเตรเลียให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย (Australian National University – ANU) โดยเริ่มต้นการเรียนปรับพืนฐานที่ ANUC – Australian National University College ที่นี่นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรเริ่มต้นที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในปัจจุบันทั้งด้านภาษาอังกฤษและวิชาการไปจนถึงสามารถพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพเพียงต่อการเข้าเรียนต่อที่ ANU ได้  เส้นทางสู่การเรียนต่อปริญญาตรีออสเตรเลียที่…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

University of Sydney

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาตรีออสเตรเลีย  ข้อมูลสำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม.5 และ ม.6  ที่มีความสนใจในการเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาตรีออสเตรเลียในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง The University of Sydney ที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกในด้านการทำวิจัย น้องๆ สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (The University of Sydney Foundation Programs – USFP) กับ Taylors College, Sydney ก่อนเพื่อเข้าเรียนต่อปีการศึกษาที่ 1 หรือ ปีการศึกษาที่ 2 ที่ The University of Sydney ได้ทันทีหลังจบคอร์สปรับพื้นฐาน จุดเด่นของ The University of Sydney  เส้นทางการเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย สำหรับน้องๆ ที่จบชั้น ม.5: (Pathways into The University of Sydney) ข้อดีของหลักสูตรปรับพื้นฐาน…

University of Western Australia

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย ปริญญาโทออสเตรเลีย  ทำไมควรเรียนต่อออสเตรเลียที่ UWA – University of West Australia ? เส้นทางการเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลียที UWA สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.5: (Pathways into The University of Western Australia) เมื่อจบหลักสูตร Foundation แล้ว สามารถเริ่มเรียนปริญญาตรีในปีการศึกษาที่ 1 ได้เลย (ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี) สถานที่เรียน The University of Western Australia, Claremont วิชาเลือกเรียน :  Academic skills and Employability skills English  Accounting Bilology Chemistry Computer science Economic General…

Canterbury language academy

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ซิดนี่ย์ เรียนต่อออสเตรเลีย  Canterbury Language Academy (CLA) เป็นสถาบันสอนภาษาในเครือ Canterbury Education Group ที่มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเริ่มเรียนตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท สถาบันสอนภาษา CLA จัดตั้งขึ้นมากว่า 10 ปี มีจุดเด่นอยู่ที่อาคารเรียนที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนี่ย์ ใกล้กับสถานีรถไฟและสถานีรถโดยสารประจำทาง ไม่ห่างจาก Darling Harbor และ Chinatown นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปยังแหล่งขายอาหาร ร้านกาแฟ ห้องสมุด สถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ CLA ยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย หลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่นขึ้นที่ปรับเปลีย่นตารางเรียนได้ตามความตั้งใจของผู้เรียน สำหรับที่พักนักเรียนในซิดนี่ย์ CLA จัดหาที่พักให้กับนักเรียนที่มาเรียนภาษาที่ซิดนี่ย์ได้ใน 2 แบบคือ นักเรียนเลือกพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย (Host families) หรือเลือกพักหอพักนักเรียน (Student apartment) ทีทำให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์และได้เพื่อนใหม่จากหลายเชื้อชาติ https://youtu.be/egSlVmboY3A “CEG Special Fees…

APU

เรียนต่อมาเลเซีย เรียนป.ตรีที่มาเลเซีย เรียนป.โทที่มาเลเซีย Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)         APU เป็นส่วนหนึ่งของ APIT Education Group หนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียที่ประกอบด้วย  Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT) Asia Pacific International School (APIS) Asia Pacific Smart School (APSS) Asia Pacific Language Centre (APLC) เรียนต่อมาเลเซีย เรียนป.ตรีที่มาเลเซีย เรียนป.โทที่มาเลเซีย ทำไมต้องเลือกเรียนที่…

เรียนต่อสิงคโปร์ PSB Academy

PSB Academy

PSB Academy เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2507 PSB Academy ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานอบรมทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรสิงคโปร์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ตรงกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และจากจุดเริ่มต้นนี้เองทำให้ในปี พ.ศ. 2515 จากหน่วยงานเล็กๆ แห่งนี้ได้กลายเป็นภาคส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพัฒนาผลิตผลแห่งชาติของสิงคโปร์ และนำมาซึ่งการก่อตั้งสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในที่สุด โดยถึงปัจจุบันนี้ PSB Academy ได้รวบรวมชื่อเสียงและคุณภาพในการสอนมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี จึงทำให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ มีเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมากมายหลากหลายสถาบัน เช่น Coventry University, Edinburgh Napier University, University of Wollongong, the University of Newcastle, Australia และด้วยประสบการณ์และคุณภาพของสถาบันที่ยาวนานกว่า 50 ปี จึงทำให้ PSB Academy ได้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้มาตรฐานระดับสูง หรือ EduTrust 4 ปี จากสภาการศึกษาเอกชน และด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 12,000…

Taylor College

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยในโอ๊คแลนด์ ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Taylors College (Auckland Foundation Year)           หลักสูตรที่เปิดสอน  Term dates (Intensive):  (Longer course, lower level English & academic results required) Term dates (Standard):  วิชาที่ต้องเรียนสำหรับ Extended Programme Intake Terms 1 & 2: Compulsory Terms 3 to 6 All intakes English, Commerce, Computer Science, Mathematics and Science Standard  foundation programme (วิชาบังคับ English +…

โรงเรียนที่นิวซีแลนด์ Mt Roskill Grammar School,

Mt Roskill Grammar School

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Mt Roskill Grammar School (MRG) เปิดให้มีการเรียนการสอนในปี ค.ศ. 1953 โรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอ๊คแลนด์ เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13  โรงเรียนตั้งอยู่ใจในเมืองโอ๊คแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนจากหลากหลายชาติตัดสินใจเลือก MRG สำหรับการเรียนต่อในระดับมัธยมในนิวซีแลนด์  เช่น มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฯ โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)  จุดเด่นของโรงเรียน โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในโอ๊คแลนด์ โรงเรียนจัดให้มีบั๊ดดี้ 1 คน ที่เป็นชาติเดียวกับนักเรียนต่างชาติ เพื่อดูแลนักเรียนในช่วงแรกของการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในนิวซีแลนด์ ค่าเล่าเรียนที่จัดได้ว่าไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทีียบกับคุณภาพและชื่อเสียงโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้ City Centre Term Dates ภาคการเรียนสำหรับปีการศึกษา 2018: Term 1:    30 January…

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Sacred Heart Girls’ College

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์Sacred Heart Girls’ College Sacred Heart Girls’ College  (http://shgcham.school.nz/) โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Sacred Heart Girls’ College โรงเรียนคาทอลิกสำหรับนักเรียนหญิงขนาดใหญ่ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนมากว่า 100 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1884 ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเมืองแฺฮมิลตัน (Hamilton) ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ สวนสาธารณะ สถานที่ช็อปปิ้ง และสถานีรถสาธารณะเพื่อเข้าเมือง โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 920 คน จัดเป็นนักเรียนต่างชาติ 30 คน เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้น Year 9 – 13 และสำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนจะจัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังก่อนเริ่มเรียน เพื่อประเมินว่านักเรียนควรเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาเท่าใด โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)   โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เลือกเรียนที่ Sacred Heart Girls’ College  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน โรงเรีนปลูกฝังนักเรียนให้มีทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่กระทำ…