Drury University (Master degree)

เรียนป.โทที่อเมริกาDrury University Drury University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1873 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนมากว่า 145 ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 3,210 คน เป็นนักศึกษาปริญญาโท 239 คน  ปริญญาตรี 1,491 คน และอีก 1,480 คน กำลังศึกษาใน College of Continuing and Professional Studies การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นการนำวิชาความรู้มาสอนควบคู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันให้เห็นมุมมองอย่างกว้างๆ  ทั้งในด้านสายงานในอนาคต สังคม และการใช้ชีวิต Drury University ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time ว่าเป็น Liberal Arts School ที่ดีที่สุด และยังติด 50 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนที่คุ้มค่าที่สุด จากการจัดอันดับจาก Kiplinger’s Personal Finance     สถานที่ตั้ง:  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Spingfield เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่…

เรียนต่อนิวซีแลนดื เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

Kaikorai Valley College

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ School:  โรงเรียน Kaikorai Valley College เป็นโรงเรียนสหศึกษารัฐบาล เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ Year 7 – 13 โรงเรียนมีประวัติมายาวนานในการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติคิดเป็น 9% ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนสามารถมาลองเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ร่วมกับนักเรียนกีวี่ได้ในระยะสั้นๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้เห็นโลกกว้างขึ้น และมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น Location: โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองดะนิดิน (Dunedin) เมืองเล็กๆ บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีกิจกรรมนันทนาการครบทุกอย่างที่นักเรียนต้องการ เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสูง การเดินทางภายในตัวเมืองสามารถเดิน หรือใช้พาหนะในการเดินทาง เช่น จักรยาน หรือรถสาธารณะ Dunedin เป็นเมืองการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางเกาะใต้ ในขณะเดียวกันก็มีค่าครองชีพที่ไม่สูงเมื่อเทียบการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เมืองอื่นๆ ในนิวซีแลนด์ และยังเป็นเมืองที่นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติรู้สึกถึงความเป็นมิตรของผู้คนในเมืองนี้ https://www.dunedinnz.com/study Excellent Facilities: โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รวมถึงห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี และยิม…

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem

Bethlehem College

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem College, Tauranga ประวัติโรงเรียน – สถานที่ตั้ง เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem College  School: Bethlehem College เป็นโรงเรียนคริสเตียนกึ่งรัฐบาล-กึ่งเอกชน เปิดรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมากว่า 25 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชายและหญิง ในระดับประถมและมัธยมศึกษา (Primay, Junior, Senior Secondary) Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยู่เป็นจำนวน 1,800 คน โรงเรียนออกแบบความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้นักเรียนมีสติปัญญาที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการมีการเอาใจใส่และสนับสนุนนักเรียนให้มีระเบียบวินัยในการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นด้านการเรียนและการพัฒนาตนเอง  เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ นักเรียนจะรู้สึกเหมือนโรงเรียนและ Host family เป็นบ้านหลังที่สองอย่างแท้จริง ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ จากโรงเรียนและครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ Location: สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่เมืองทัวรังกา (Tauranga) ที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองชายฝั่งที่มีชายหาดที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของเกาะเหนือ มีจำนวนประชากร 120,000 คน เมือง Tauranga…

Columba College

โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนนิวซีแลนด์  School: Columba College เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนนิวซีแลนด์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด ก่อตั้งในปีค.ศ. 1915 มีหลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนหญิงต่างชาติ ตั้งแต่ระดับ Year 7 – 13 โดยผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในอันดับสูงสุดของภูมิภาค Otago และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่นักเรียนได้คะแนนสูงสุดในนิวซีแลนด์ มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานในการเป็นบ้านที่สองให้แกนักเรียนจากทั่วโลก โรงเรียนมีระบการเรียนการสอนชั้นเลิศควบคู่ไปกับคติประจำโรงเรียนที่หล่อหลอมนักเรียนให้เติบโตขึ้นอย่างดีที่สุด GRACE หมายถึง Good discipline (ระเบียบวินัย) Respect (ความเคารพ) Aroha (ความรักและความเมตตา) Citizenship (ความเป็นพลเมืองที่ดี) Excellence (ความเป็นเลิศ) คตินิยมที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนและคุณครูผู้สอนในโรงเรียน โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Location: โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองดะนีดิน (Dunedin) ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยหรือเมืองการศึกษาที่มีประชากร 125,000 คน ภายในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบถ้วนเท่าที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องการ อีกทั้งยังมีประวัติของการผสมผสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานของผู้คนท้องถิ่นที่ หนึ่งในห้าของประชากรเกิดในต่างประเทศ  First day at school: นักเรียนต่างชาติจะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ที่โรงเรียน นักเรียนจะได้รับคู่มือที่ครอบคลุมถึงระบบการเรียนและข้อปฏิบัติทั้งหมดของโรงเรียน ตัวเลือกวิชาและตารางเรียน การทำงานของอุปกรณ์…

Hillcrest High School

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์Hillcrest High School, Hamilton – New Zealand เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ School: เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนฮิลล์เครสไฮสคูล (Hillcrest High School) โรงเรียนสหศึกษาของรัฐ เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13 โรงเรียนเป็นที่รู้จักในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,800 คน เป็นโรงเรียนที่มีเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนเคยได้รับรางวัลระดับประเทศในการดูแลนักเรียนต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม โรงเรียนจัดโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ทั้งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ และทีมช่วยเหลือ (Peer support) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีกับวงดนตรีต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วงดนตรีแจ๊ส วงออเครสต้า วงขับร้องประสานเสียง และกิจกรรมด้านกีฬามากกว่า 30 ชนิดให้นักเรียนเข้าร่วมตามความถนัด  Location:  Hillcrest High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเมืองแฮมิลตัน (Hamilton) ตั้งอยู่ในเขตฮิลล์เครสที่สงบปลอดภัย และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยไวกาโต (Waikato University) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนที่ปลอดภัย ใกล้เมือง และด้วยชื่อเสียงของโรงเรียนทั้งคุณภาพการสอน…

Degree-program-USA-National-University

เรียนต่ออเมริกา จ่ายค่าเรียนแบบรายเดือน

เรียนป.โทที่อเมริกา เรียนป.ตรีที่อเมริกา  เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐแคลิฟอร์เนีย National University (NU) มีวิทยาเขตตั้งอยู่ใน San Diego และ L.A. NU (National University) มี 2 วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก (San Diego) และวิทยาเขตที่ลอสแองเจลิส (Los Angeles)ที่จะมีเปิดเฉพาะสาขา BBA, MBA เท่านั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา NU ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 ประกอบด้วย 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะธุรกิจและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสคร์ เทคโนโลยีและสื่อ คณะการบริการทางสุขภาพ คณะการศึกษาขั้นสูงเฉพาะทาง และคณะอักษรศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนกว่า 130 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท NU ได้รับการรับรองวิทยะฐานะมาตั้งแต่ปี 1977 จาก Accrediting Commission for Senior Colleges…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

Southern Cross University

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.ตรี – ป.โทที่ออสเตรเลีย Southern Cross University (SCU) SCU มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1994 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในด้านบริหารธุรกิจ ธุรกิจการบริการ การท่องเที่ยว วิทยาศาศตร์ วิศวกรรม ธุรกิจการบิน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ  Location: มี 3 วิทยาเขตหลัก ในเมือง Gold Coast / Lismore / Coffs Harbour และยังมีสถาบันทางด้านการโรงแรม “The Hotel School Sydney and Melbourne” ที่เป็นสถาบันที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง Southern Cross University และเครื่อข่ายอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการ Mulpha Australia เปิดหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (hotelschool.scu.edu.au) นอกจากนี้ยังมี Sydney Campus and Melbourne Campus สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญโททางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

Flinders University

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.โทออสเตรเลีย ป.ตรีออสเตรเลีย ทำไมต้องเรียนที่ Flinders University?  หลักสูตรที่เปิดสอนที่ Flinders International Study Centres : English language entry requirements :  Flinders ISC Program IELTS Academic TOEFL PB TOEFL IBT PTE Academic CAE Foundation Program – Extended 5.0 (no band less than 5.0) 500 (TWE 4) 45 (writing no less than 21) 42 (writing no less 42) 41 Foundation Program –…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

Charles Stuart University

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.ตรีที่ออสเตรเลีย เรียนป.โทออสเตรเลีย Charles Sturt University (CSU)  มหาวิทยาลัย CSU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยุ่ใจกลางซิดนี่ย์ เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือนในสายงานตรงในบริษัทหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียงก่อนจบการศึกษา ท่ามกลางหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า 300 หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้  CSU มีสถานที่ตั้งและศูนย์การเรียนในหลากหลายเมืองในออสเตรเลีย  สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนป.ตรีที่ออสเตรเลีย เรียนป.โทออสเตรเลีย ในเมืองใหญ่ เช่น ซิดนี่ย์ เมลเบิร์น และบริสเบน น้องๆ สามารถเลือกเรียนที่ CSU Study Centre ใน 3 เมือง โดยจะมีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ Academic requirement for Thai student  English proficiency requirement  2018 key dates Semester: 1 Orientation Week: 19 February 2018…

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

ANU

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเรียนต่อออสเตรเลียที่มหาวิทยาลัย Australian National University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย (QS World University Ranking 2016 – 2017) ANU เป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งอยู่ในเมืองแคนเบอร์ร่า (Canberra) เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองที่มีแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ระดับโลก รวมถึงนิทรรศการต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชมตลอดปี  “Your Pathway to Australia’s No.1 University starts here with ANUC” หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation studies) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่วางแผนการเรียนต่อออสเตรเลียให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย (Australian National University – ANU) โดยเริ่มต้นการเรียนปรับพืนฐานที่ ANUC – Australian National University College ที่นี่นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรเริ่มต้นที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในปัจจุบันทั้งด้านภาษาอังกฤษและวิชาการไปจนถึงสามารถพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพเพียงต่อการเข้าเรียนต่อที่ ANU ได้  เส้นทางสู่การเรียนต่อปริญญาตรีออสเตรเลียที่…