#เรียนต่อสิงคโปร์# MDIS Study in Singapore

MDIS

เรียนต่อสิงคโปร์ MDIS เรียนต่อสิงคโปร์ เรียน ป.ตรี ที่สิงคโปร์ เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ ค่าเล่าเรียน:  700,000 – 950,000 บาท ทั้งหลักสูตร English Language Preparation:  Yes  Location:  501 Stirling Rd, Singapore Course:  Bachelor – Master Degree – P้hD MRT: Queenstown MRT Station ที่พัก: MDIS residence @Stirling เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนปริญญาตรี-โท ที่สิงคโปร์ กับ MDIS – Management Development Institute of Singapore ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.1956 ปัจจุบัน MDIS ตั้งอยู่ที่…

PSB Academy Master

เรียนป.โทที่สิงคโปร์ PSB Academy เรียนป.โทที่สิงคโปร์ ระยะเวลา 1 ปี       ปริญญาตรี คลิกที่นี่ ทำไมเลือกเรียนที่ PSB Academy  หลักสูตรปริญญาโทของ PSB Academy เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร น้องๆ ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเลือกเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายชำระเป็นเงินสิงคโปร์ แต่ได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่ในออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างการเรียนที่ประเทศนั้นๆ กับการเรียนที่ PSB สิงคโปร์  การปรับตัวที่ง่าย เนื่องจากเป็นประเทศในเอเชีย อาหารและวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน และการเดินทางสะดวกสบาย  สามารถเดินทางมาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนได้ หากคะแนน IELTS น้อยกว่าเกณฑ์รับสมัคร การสมัครเรียน:  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี   ผลคะแนน IELTS หรือเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน สถานที่เรียน:  PSB Academy, Marina Square Campus เรียน MBA ที่สิงคโปร์ Master Of Business Administration…

เรียนต่อสิงคโปร์ Kaplan

เรียนต่อสิงคโปร์ Kaplan Kaplan Singapore English Language Preparation:  Yes  Location:  Wilkie Road, Singapore Course:  Bachelor & Master Degree MRT: NS24 – Dhoby Ghaut Station ที่พัก: Kaplan residence เรียนต่อสิงคโปร์ Kaplan Kaplan Singapore เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของ Kaplan Inc., หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย ที่ทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนต่อต่างประเทศที่ตรงตามความต้องการ สำหรับ Kaplan Singapore ได้รับประกาศนียบัตร 4-Year Edutrust ที่เป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ Kaplan มีวิทยาเขต 2 แห่ง ใจกลางสิงคโปร์ Wilkie Campus ตั้งอยู่ที่ถนน Wilkie และ Pomo Campus…

JCU Master Degree

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี โครงสร้าง ปีละ 3 เทอม (เทอมละ 4 วิชา) ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม ค่าหลักสูตร S$35,592 จำนวนวิชา 12 วิชา (36 หน่วยกิต)   <คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยว) คณะศิลปะศาสตร์ (จิตวิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศเพื่อธุรกิจ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์และเครือข่าย) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมส์)