#เรียนต่อสิงคโปร์# MDIS Study in Singapore

MDIS

เรียนต่อสิงคโปร์ MDIS เรียนต่อสิงคโปร์ เรียน ป.ตรี ที่สิงคโปร์ เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ ค่าเล่าเรียน:  700,000 – 950,000 บาท ทั้งหลักสูตร English Language Preparation:  Yes  Location:  501 Stirling Rd, Singapore Course:  Bachelor – Master Degree – P้hD MRT: Queenstown MRT Station ที่พัก: MDIS residence @Stirling เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนปริญญาตรี-โท ที่สิงคโปร์ กับ MDIS – Management Development Institute of Singapore ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.1956 ปัจจุบัน MDIS ตั้งอยู่ที่…

เรียนต่อสิงคโปร์ PSB Academy

PSB Academy

PSB Academy เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2507 PSB Academy ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานอบรมทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรสิงคโปร์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ตรงกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และจากจุดเริ่มต้นนี้เองทำให้ในปี พ.ศ. 2515 จากหน่วยงานเล็กๆ แห่งนี้ได้กลายเป็นภาคส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพัฒนาผลิตผลแห่งชาติของสิงคโปร์ และนำมาซึ่งการก่อตั้งสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในที่สุด โดยถึงปัจจุบันนี้ PSB Academy ได้รวบรวมชื่อเสียงและคุณภาพในการสอนมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี จึงทำให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ มีเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมากมายหลากหลายสถาบัน เช่น Coventry University, Edinburgh Napier University, University of Wollongong, the University of Newcastle, Australia และด้วยประสบการณ์และคุณภาพของสถาบันที่ยาวนานกว่า 50 ปี จึงทำให้ PSB Academy ได้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้มาตรฐานระดับสูง หรือ EduTrust 4 ปี จากสภาการศึกษาเอกชน และด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 12,000…

เรียนต่อสิงคโปร์ Kaplan

เรียนต่อสิงคโปร์ Kaplan Kaplan Singapore English Language Preparation:  Yes  Location:  Wilkie Road, Singapore Course:  Bachelor & Master Degree MRT: NS24 – Dhoby Ghaut Station ที่พัก: Kaplan residence เรียนต่อสิงคโปร์ Kaplan Kaplan Singapore เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของ Kaplan Inc., หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย ที่ทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนต่อต่างประเทศที่ตรงตามความต้องการ สำหรับ Kaplan Singapore ได้รับประกาศนียบัตร 4-Year Edutrust ที่เป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ Kaplan มีวิทยาเขต 2 แห่ง ใจกลางสิงคโปร์ Wilkie Campus ตั้งอยู่ที่ถนน Wilkie และ Pomo Campus…

JCU-Bachelor Degree

James Cook University (JCU) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ในรัฐ Queensland, Australia JCU มี 3 วิทยาเขต คือ Townsville, Cairns และ Brisbane ในปี พ.ศ. 2546 JCU ได้จัดตั้งวิทยาเขตในต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว คือที่ ประเทศสิงคโปร์ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ JCU Singapore วิทยาเขต Sims Drive Campus มีนักศึกษาทั้งหมด 2,500 คน Pre-University Foundation Program :  จบชั้น ม.5 หรือ ม.6 มีผลคะแนน IELTS 5.5 สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน 8 เดือน และเรียนต่อปริญญาตรีอีกเพียง 2…