Switzerland

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิส เมื่อกล่าวถึงระบบการศึกษาโดยทั่วไปสำหรับหลักสูตรการเรียนในมหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรที่มีชื่อเสียงสำหรับการเรียนต่อสวิสคือ การเรียนต่อด้านการโรงแรม (Hospitality – Hotel Management) หลักสูตรการประกอบอาหาร (Culinary Arts) สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเป็นหัวหน้าแผนกครัว หรือเชฟ (Chef) และการบริหารจัดการงานอีเวนท์ (Event Management) สำหรับปริญญาตรี หลักสูตรโดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 3 – 4 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และปริญญาโท 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของคณะที่เลือกเรียนและมหาวิทยาลัย การเรียนจะเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง Switzerlandสวิตเซอร์แลนด์City of Zurichซูริค – ลูเซิร์นVisa Swissวีซ่านักเรียน เตรียมความพร้อม & ข้อควรรู้ (Work & Study in Switzerland) เรียนต่อสวิส และฝึกงานมีรายได้ในสวิตเซอร์แลนด์ ภาษาอังกฤษ น้องๆ ควรเตรียมผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ Academic IELTS 5.0…

USA

Study in the USA เรียนต่ออเมริกา  English Coursesคอร์สภาษาอังกฤษ Summer Programซัมเมอร์อเมริกา High School Programโรงเรียนในอเมริกา Community Collegeวิทยาลัยในอเมริกา Bachelor degreeหลักสูตรปริญญาตรี Master degreeหลักสูตรปริญญาโท เรียนต่ออเมริกา เริ่มยังไง… เรียนภาษาระยะสั้น 1-3 เดือน ที่อเมริกา ต้องทำวีซ่านักเรียนไหม?  เรียนต่อโรงเรียนในอเมริกา เตรียมตัวยังไง  เรียนป.ตรีที่อเมริกา ไม่ต้องรอจบ ม. 6 อายุ 16 ปีสมัครเรียนได้เลย  ป.ตรีอเมริกา (Community College) ค่าเรียนรวมกินอยู่ ไม่เกิน 1 ล้าน  เรียนป.โทอเมริกา จบป.ตรี ด้วยหลักสูตร 3 ปี สมัครเรียนได้ไหม MBA ป.โทอเมริกา ไม่มี GMAT / GRE  คะแนน IELTS/TOEFL…

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เหตุผลที่ควรเลือกโรงเรียนในสิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ ทำไมควรเลือกเรียนต่อโรงเรียนที่สิงคโปร์ หากพูดถึงระบบการศึกษา สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก และยังการันตีด้วยอันดับ 1 และ 2 ในเอเชียของมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ 2 แห่ง ได้แก่ National University of Singapore (NUS) และ National Technological University, Singapore (NTU) มหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้ง 2 แห่งนี้ได้รับการจัดอันดับโลก ให้อยู่ในอันดับที่ 11 และ 12 ของโลก (QS World University Ranking 2019) นักเรียนสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาล ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนและผู้ปกครองให้ความสำคัญกับพื้นฐานของนักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับประถามศึกษา จะต้องผ่านการทดสอบจากระดับประถมศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อมัธยมสิงคโปร์ในโรงเรียนรัฐ และหลังจากนั้นยังต้องผ่านการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในจูเนียร์คอลเลจ (Junior College) ที่เป็นสถาบันการศึกษาเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา อีก 2 ปี เพื่อรับวุฒิ GCE A Level ซึ่งในการสอบแข่งขันเข้าเรียนในจูเนียร์คอลเลจ นักเรียนจำเป็นต้องยื่นคะแนนระดับ…

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์

Visa New Zealand

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำวีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์  Visa Application ใบสมัครขอวีซ่า รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (passport-sized photo) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ทะเบียนบ้าน และใบเกิด ของนักเรียน หนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ชุด หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุคงเหลือ 3 เดือนนับจากวันที่ตั้งใจว่าจะเดินทางออกจากนิวซีแลนด์ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลา วันเริ่มเรียน วันสุดท้ายของการเรียน (สถานทูตจะออกวีซ่าให้ตามระยะเวลาที่ระบุในใบนี้เท่านั้น) หนังสือรับรองที่พักในนิวซีแลนด์ หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องใช้สูติบัตร หรือใบเกิด ในการยื่นขอวีซ่า เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีที่เดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือยินยอมให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองประกอบด้วย หลักฐานทางการเงิน Statement / Bank Letter ย้อนหลัง 6…