เมืองแนะนำ นิวซีแลนด์

New Zealand info

นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย โดยภูมิประเทศเป็นเกาะ แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) ตั้งอยู่บริเวณด้านใต้ของเกาะเหนือ เป็นศูนย์กลางบริหารงานราชการแผ่นดิน ในเกาะเหนือยังเป็นที่ตั้งของเมือง โอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้า มีจำนวนประชากรในโอ๊คแลนด์ประมาณ 1.4 ล้านคน ในส่วนของเกาะใต้ (South Island) มีเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองท่าสำคัญ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านกลางเมือง ชื่อ แม่น้ำเอวอน (Avon River) มีจำนวนประชากรในเมืองไครสต์เชิร์ชประมาณ 340,000 คน ประชากร (Populations) ประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรทั้งหมด 4.5 ล้านคน (ข้อมูล…

English-Course-Singapore

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ คอร์สภาษาในสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสม ได้อย่างไร… อย่างแรกที่ควรคำนึงถึงคือ วัตถุประสงค์ในการเรียนว่าต้องการเรียนภาษาที่สิงคโปร์ เพื่อการสื่อสารทั่วไป หรือเพื่อนำไปใช้สมัครเรียนต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เมื่อรู้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสมโดยหากเลือกจากคุณภาพในการสอน อาจเลือกเรียนคอร์สภาษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ เลือกสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์ วิธีที่ง่ายที่สุดให้สังเกตุจากเครื่องหมาย Edu Trust บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน จำนวนปีที่ได้รับการรับรองจาก Edu Trust สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจเลือกเรียนภาษากับทางสถาบัน คุณภาพของผู้สอนรวมถึงสถานที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน อายุของผู้เรียน ควรเลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะกับอายุของผู้เรียน เช่น หากผู้เรียนมีอายุระหว่าง 9 – 14 ปี ก็ควรเลือกสถาบันที่มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี และการมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีอายุไล่เลี่ยกันจะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเรียน สถาบันที่มีคุณภาพจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เหมาะสมกับคุณภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในชั้นเรียน  ช่วงเวลาเรียน หากวางแผนเดินทางไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ในช่วงปิดภาคเรียน ผู้เรียนอาจต้องยอมรับว่าอาจเจอเพื่อนร่วมชาติในชั้นเรียนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ หากต้องการหลีกเลี่ยงการเจอนักเรียนไทยด้วยกัน อาจต้องปรึกษาทางตัวแทนให้แนะนำสถาบันอื่นๆ ที่มีนักเรียนไทยน้อยกว่า เป็นทางเลือก ระยะเวลาในการเรียน การเรียนภาษาที่สิงคโปร์ สำหรับนักเรียนไทย กำหนดให้เดินทางเข้าไปในสิงคโปร์ได้ด้วย Social-Visit Pass ไม่เกิน ระยะเวลา 30 วัน…

Schools New Zealand

โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ระดับชั้นที่เหมาะสม เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ระดับชั้นที่เหมาะสมสำหรับการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ คือ ระดับชั้น Year 7 – Year 10 เนื่องจากเป็นการเรียนเพื่อค้นหาความถนัดของนักเรียน แต่เมืื่อนักเรียนเข้าสู่การเรียนในระดับชั้น Year 11 – Year 13 ใน 3 ระดับนี้นักเรียนจะต้องสอบเก็บเครดิตเพื่อนำไปใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทำอย่างไร โดยปกติโรงเรียนที่นิวซีแลนด์จะมีวิชา ESOL เป็นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จะเรียนไปพร้อมๆ กับภาคการเรียนปกติ และบางโรงเรียนจัดให้มีบั๊ดดี้คอยพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้ภาษาอังกฤษพัฒนาได้เร็วขึ้น เกณฑ์อายุที่เหมาะสม ในระดับชั้น Year 7 – 8 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากนักเรียนจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากไทย เป็นการเรียนวิชาทั่วๆไป และเป็นช่วงเวลาให้นักเรียนปรับตัวให้เข้าการเรียนในระบบของนิวซีแลนด์ หากนักเรียนมีมีอายุ 13 ปีบริบูรณ์ นักเรียนสามารถสมัครเรียนในระดับชั้น Year 9 ได้ สมัครเรียนช่วงใด ภาคการศึกษาของโรงเรียนที่นิวซีแลนด์จะประกอบด้วย 4 เทอม แนะนำว่านักเรียนต่างชาติควรสมัครเพื่อเริ่มเรียนในช่วงเทอม 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ เทอมที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมหรืออย่างช้าควรเข้าที่เทอม 3…

UK Education system

ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร ระบบการศึกษาอังกฤษ สถานศึกษาทุกระดับในสหราชอาณาจักร จะเปิดภาคการศึกษา ในช่วงเดือนกันยายน จนถึงต้นเดือนตุลาคมของปีที่หนึ่ง และสิ้นสุดภาคการศึกษาประมาณปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป โดยแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น ภาคต้น (Autumn Term) ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม ภาคกลาง (Spring Term) ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมกราคม ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม ภาคปลาย (Summer Term) ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเมษายน ไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับของสหราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปี ไปจนถึง 16 ปี โรงเรียนมีทั้งประเภท โรงเรียนรัฐบาล (State School) และ โรงเรียนเอกชน (Public หรือ Independent School) โดยในช่วงเด็กมีอายุ 3 – 4 ปี จะเข้าเรียนในระดับอนุบาล หรือโรงเรียนระดับ Nursery ซึ่งมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ระดับประถมศึกษา(Preparatory…

มหาวิทยาลัยที่คนไทยน้อย อเมริกา

Master Degree in the US

เรียนต่อ ป.โทที่อเมริกา ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ เรียนต่อ ป.โทที่อเมริกา เรียนต่อ ป.โทที่อเมริกา โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี สำหรับหลักสูตรปกติ ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในอเมริกา และ 1 ปี สำหรับหลักสูตร Accelerated Program โดยมากแล้วนักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้วยหลักสูตร 4  ปี จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อหากมีคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์รับสมัคร สำหรับปริญญาโท น้องๆ บางคนจบการศึกษาจากประเทศที่มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ทำให้การสมัครเรียนต่อป.โทที่อเมริกา อาจติดขัดบ้าง ปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร Pre-masters’s program สำหรับน้องๆ ที่ไม่จบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มาเรียนปรับพื้นฐานก่อน แล้วจึงเริ่มเรียนป.โทได้หลังจากจบหลักสูตร  การสมัครเรียนPre-masterภาคการเรียนค่าเรียนต่อปี Empty tab. Edit page to add content here. Pre-master’s program เหมาะกับใคร? น้องๆ ที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งไม่สามารถเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่โดยมากใช้เวลาเรียน…

Visa Swiss

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่านักเรียน สวิตเซอร์แลนด์ ใบสมัครเพื่อยื่นขอวีซ่า (Visa Application Form) รูปถ่ายขนาด 3.5cm x 4cm พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนา ทะเบียนบ้านและสูติบัตรของผู้สมัคร เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ (Letter of Acceptance) สำเนาใบเสร็จการชำระเงินจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ หนังสือรับรองการเดินทางออกจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อจบการศึกษา Motivation Letter Curriculum Vitae (CV) ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน (ถ้ามี) เอกสารทางการศึกษา เอกสารรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee และ Bank Statement) เอกสารรับรองผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (Sponsorship letter) เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารรับรองความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (IELTS)

ข้อมูลทั่วไปสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ข้อมูลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในหน้าเพจนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับน้องๆ นักศึกษาที่มีความสนใจไปเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส  น้องๆ จะได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์ ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ การใช้ชีวิตของนักศึกษาไทย เมืองและสถานที่ต่างๆ พี่สรุปมาให้เฉพาะเรื่องที่คิดว่า น้องๆ ที่จะมาเรียนต่อสวิสควรรู้ และจะได้เตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม  สภาพแวดล้อมทั่วไป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) มีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร มีกรุงเบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ไม่มีเขตแดนติดต่อทางทะเล ทางทิศเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี ทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส มีประเทศอิตาลีอยู่ทางทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีเขตแดนติดกับประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนทั่วโลกต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิต เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ร้อยละ 60 เป็นภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี หรือที่เราเรียกว่าเทือกเขาแอลป์ (Alps) ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เอง ทำให้เกิดทะเลสาบขึ้นมากมายหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบซูริค (Zurich) ทะเลสาบเจนีวา (Geneva) ทะเลสาบลูเซิร์น (Luzern) ทะเลสาบลูกาโน (Lugano) ซึ่งเป็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์อย่างมาก นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว…

India (General info)

Incredible India … ทำความรู้จักอินเดีย ประเทศอินเดีย มีวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานและมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในการสื่อสาร ประชากรที่มีมากถึงพันกว่าล้านคนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นอกจากจำนวนประชากรที่มากแล้ว อินเดียยังมีข้อได้เปรียบได้เรื่องของภาษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการของอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นชาติที่มีความอัจฉริยะในวิชาการคำนวณและคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้เองในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าไปเรียนต่ออินเดีย จำนวนมากขึ้นในทุกๆปี เหตุผลหลักๆ คือเรียนต่ออินเดีย ได้ภาษา ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงกว่าเรียนในเมืองไทย และประสบการณ์ Although primarily concerned with providing a space to show works of visual art, art galleries are sometimes used to host other artistic activities, such as performance arts, music concerts, or poetry readings. เมืองแนะนำในอินเดีย Empty section. Edit page to…

ประเทศอังกฤษ

สหราชอาณาจักร เป็นที่รู้จักคุ้นเคยในนามประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย อังกฤษ (England), เวลส์ (Wales), สก๊อตแลนด์ (Scotland) และ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ โดยมี อังกฤษ, เวลส์ และสก๊อตแลนด์ ตั้งอยู่บนเกาะเดียวกัน เรียกว่า “บริเทน” (Britain) ปัจจุบัน UK มีจำนวนประชากรประมาณ 65 ล้านคน มีเนื้อที่ประมาณ 243,000 ตารางกิโลเมตร มีกรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวง ประเทศอังกฤษ (England) ทิศเหนือติดกับ สก๊อตแลนด์ (Scotland) ทิศตะวันออกติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ทิศตะวันตกติดกับไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland) โดยมีทะเลไอริชกั้นแบ่งเขตแดน ส่วนทางด้านทิศใต้ติดกับประเทศฝรั่งเศส (France) โดยมีช่องแคบอังกฤษกั้นแบ่งเขตแดน มีเนื้อที่ประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในเมืองหลักๆของอังกฤษ ได้แก่ กรุงลอนดอน (London)ประชากรประมาณ…