ซัมเมอร์ต่างประเทศ

ซัมเมอร์แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา

ซัมเมอร์แคนาดา 3 – 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 80,000 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและวีซ่า (สำหรับโรงเรียนนานาชาติ ปิดเทอม July – August)

ซัมเมอร์แคนนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา English Experience Program / Academic Preparation Program หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 - 18 ปี การเรียนภาษาอังกฤษในช่วงฤดูร้อนของแคนนาดา (กรกฏาคมและสิงหาคม) น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ และยังได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รอบๆ...
เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ Study Tour Singapore

ซัมเมอร์สิงคโปร์ 7-13 ตุลาคม 2561 เรียนและเที่ยว 7 วัน ราคา 46,900.-

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนและเที่ยวสิงคโปร์ Study Tour  โครงการซัมเมอร์สิงคโปร์ 2018 เรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา ณ.ประเทศสิงคโปร์ 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2561 สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขั้นไป โปรแกรมการเรียนและเที่ยว (Study Tour)...
Loading...