เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ High School นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ High School นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียนในนิวซีแลนด์ Botany Dawns Secondary College
Loading...