เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส BHMS

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ B.H.M.S.

B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร น้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงน้องๆ ที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 1 ปี ในด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) และการจัดการโรงแรม (Hospitality management)

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • การจัดการโรงแรม Bachelor Degree in Hotel and Hospitality Management ปริญญาตรีด้านการโรงแรม หลักสูตร 3 ปี
 • ด้านการทำอาหาร Bachelor Degree in Culinary Arts ปริญญาตรีด้านการทำอาหาร หลักสูตร 3 ปี
 • การบริหารจัดการธุรกิจระดับสากล Bachelor Degree in Global Management ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตร 3 ปี
 • Postgraduate Diploma in Hospitality Management (1 ปี)
 • Master of Science in International Hospitality Business Management หรือ Global Business Management ปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรม และการบริหารจัดการธุรกิจระดับสากล หลักสูตร 1 ปี
 • Master of Business Administration – MBA ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตร 1 ปี

เรียนต่อสวิส ทำไมต้องเลือกเรียนที่ BHMS

 • BHMS เป็นส่วนหนึ่งของ Benedict Education Group หนึ่งในสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • บัณฑิตจาก BHMS เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการบริการและการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความรู้ในด้านทฤษฏีพร้อมกับประสบการณ์ทำงานจริง จึงเริ่มทำงานได้อย่างมั่นใจโดยที่ไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
 • หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรที่เกิดจากร่วมมือกันระหว่าง B.H.M.S. และมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรและอเมริกา
 • สถานที่ตั้งของ BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ช็อปปิ้ง ร้านอาหารมากมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ต้องการเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ การโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรี
 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย สามารถโอนหน่วยกิจเรียนต่อสวิสต่อเนื่องจากปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีสุดท้ายที่สวิตเซอร์แลนด์
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์
 • ผู้สนใจทั่วไปที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการฝึกทักษะระยะสั้น 1 ปี ด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) หรือด้านการโรงแรม
 • ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 – 6.0 ขึ้นอยู่กับระดับที่ต้องการศึกษา

เรียนต่อสวิส ระดับปริญญาตรี (Bachelor Dual Degree Hospitality or Business)
เรียนการโรงแรมสวิส เรียนบริหารการโรงแรมสวิส

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส เรียนปริญญาตรีสวิส

 • หลักสูตร: ปริญญาตรีสาขาการโรงแรมหรือบริหารธุรกิจ
 • ระยะเวลาเรียน 3 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา เป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen – UK

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • 1st Year:   ปีการศึกษาแรก CHF 30,900
 • 2nd Year: ปีการศึกษาที่สอง CHF 31,900
 • 3rd Year: ปีการศึกษาที่สาม CHF 32,900

Term Dates 2019 (เริ่มเรียน):

 • January 7th , February 25th , April 8th , May 20th , July 1st , August 19th , September 30th , November 11th

เรียนต่อสวิส ด้านการทำอาหาร น้องๆ ที่อยากเป็นเชฟ 
Bachelor Dual Degree in Culinary Arts

เรียนต่อสวิส เรียนทำอาหารที่สวิส เรียนปริญญาตรีทำอาหารที่สวิส

 • หลักสูตร ปริญญาตรีสาขาการประกอบอาหาร
 • ระยะเวลาเรียน 3 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา เป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมหรือร้านอาหาร ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก ฺB.H.M.S. Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen – UK

Total Fees – ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • 1st Year:   ปีการศึกษาแรก CHF 29,900
 • 2nd Year: ปีการศึกษาที่สอง CHF 29,900
 • 3rd Year:  ปีการศึกษาที่สาม CHF 30,900

Term Dates 2019 (เริ่มเรียน):

 • January 7th , February 25th , April 8th , May 20th , July 1st , August 19th , September 30th , November 11th

หลักสูตรอนุปริญญา (PGD – Post graduate diploma) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) หรือ การจัดการโรงแรม (Hotel & Hospitality Management)

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส เรียนปริญญาตรีสวิส

 • หลักสูตร อนุปริญญาสาขาการโรงแรม หรือ ศิลปะการประกอบอาหาร 
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมหรือร้านอาหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • Culinary Arts: CHF28,900
 • Hospitality CHF 30,900

Term Dates (เริ่มเรียน): ปี 2019

 • January 7th (Culinary Arts)
 • February 25th (Culinary Arts and Hospitality)
 • April 8th (Culinary Arts)
 • May 20th (Culinary Arts and Hospitality)
 • July 1st (Culinary Arts)
 • August 19th (Culinary Arts and Hospitality)
 • September 30th (Culinary Arts)
 • November 11th (Culinary Arts and Hospitality)

เรียนต่อสวิส ป.โทที่สวิส (Master Degree – ปริญญาโท)

 • เรียนป.โท การโรงแรมที่สวิส – M.Sc Dual Degree in International Hospitality Business Management หลักสูตร 1 ปี
 • เรียนต่อป.โท สวิส ด้านบริหารการจัดการธุรกิจ M.Sc. Degree Global Business Management หลักสูตร 1 ปี

 • หลักสูตร ปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจการบริการ หรือด้านการจัดการ
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (Fees 2019):  CHF30,900 (รวมค่าอาหารและที่พัก)

Term Dates 2019 (เริ่มเรียน):  February 25th / May 20th / August 19th / November 11th

เรียน MBA ที่สวิส เรียนป.โทที่สวิส เรียนต่อสวิส ปริญญาโท

1-year Dual Degree MBA เลือกเรียนได้จาก 3 สาขาวิชาเลือกดังนี้ : 

 • MBA Degree with International Hospitality Mangement
 • MBA Degree with Innovation and Entrepreneurship
 • MBA Degree with Global Marketing

Master of Business Administration

 • หลักสูตร ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA Degree)
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี 
 • ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก York St.John University (UK) และ B.H.M.S. Switzerland

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • CHF 36,900 

Term Dates 2019 (เริ่มเรียน):  September 30th

*ควรสมัครเรียนล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนวันเริ่มเรียน