เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส BHMS

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ B.H.M.S.

B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร น้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงน้องๆ ที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 1 ปี ในด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) และการจัดการโรงแรม (Hospitality management)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Bachelor Degree in Hotel and Hospitality Management ปริญญาตรีด้านการโรงแรม หลักสูตร 3 ปี
 • Bachelor Degree in Culinary Arts ปริญญาตรีด้านศิลปะการทำอาหาร หลักสูตร 3 ปี
 • Bachelor Degree in Global Management ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตร 3 ปี
 • Postgraduate Diploma in Hospitality Management (1 ปี)
 • Master of Science in International Hospitality Business Management หรือ Global Business Management หลักสูตร 1 ปี
 • Master of Business Administration – MBA ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตร 1 ปี

เรียนต่อสวิส ทำไมต้องเลือกเรียนที่ BHMS

 • BHMS เป็นส่วนหนึ่งของ Benedict Education Group หนึ่งในสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • บัณฑิตจาก BHMS เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการบริการและการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความรู้ในด้านทฤษฏีพร้อมกับประสบการณ์ทำงานจริง จึงเริ่มทำงานได้อย่างมั่นใจโดยที่ไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
 • หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรที่เกิดจากร่วมมือกันระหว่าง B.H.M.S. และมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรและอเมริกา
 • สถานที่ตั้งของ BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ช็อปปิ้ง ร้านอาหารมากมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ที่ต้องการเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ การโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรี
 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย สามารถโอนหน่วยกิจเรียนต่อสวิสต่อเนื่องจากปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีสุดท้ายที่สวิตเซอร์แลนด์
 • ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์
 • ผู้ที่สนใจทั่วไปที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการฝึกทักษะระยะสั้น 1 ปี ด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) หรือด้านการโรงแรม
 • ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 – 6.0 ขึ้นอยู่กับระดับที่ต้องการศึกษา

เรียนต่อสวิส ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree)
เรียนการโรงแรมสวิส เรียนบริหารการโรงแรมสวิส

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส เรียนปริญญาตรีสวิส

 • หลักสูตร: ปริญญาตรีสาขาการโรงแรมหรือบริหารธุรกิจ
 • ระยะเวลาเรียน 3 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา เป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen – UK

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • ปีการศึกษาแรก CHF 28,900
 • ปีการศึกษาที่สอง CHF 29,900
 • ปีการศึกษาที่สาม CHF 30,900

Term Dates (เริ่มเรียน):

 • ปี 2018    8th January, 26th February, 9th April, 22nd May, 2nd July, 20th August, 1st October และ 12nd November
 • ปี 2019    7th January, 25th February, 8th April, 20th May, 1st July, 19th August, 30th September และ 11st November

เรียนต่อสวิส ด้านการทำอาหาร น้องๆ ที่อยากเป็นเชฟ 
Bachelor degree in Culinary Arts

เรียนต่อสวิส เรียนทำอาหารที่สวิส เรียนปริญญาตรีทำอาหารที่สวิส

 • หลักสูตร ปริญญาตรีสาขาการประกอบอาหาร
 • ระยะเวลาเรียน 3 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา เป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมหรือร้านอาหาร ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก ฺB.H.M.S. Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen – UK

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • ปีการศึกษาแรก CHF 27,900
 • ปีการศึกษาที่สอง CHF 27,900
 • ปีการศึกษาที่สาม CHF 28,900

Term Dates (เริ่มเรียน):

 • ปี 2018    8 January, 26 February, 9 April, 22 May, 2 July, 20 August, 1 October และ 12 November
 • ปี 2019    7 January, 25 February, 8 April, 20 May, 1 July, 19 August, 30 September และ 11 November

หลักสูตรอนุปริญญา (PGD – Post graduate diploma) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) หรือ การจัดการโรงแรม (Hotel & Hospitality Management)

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส เรียนปริญญาตรีสวิส

 • หลักสูตร อนุปริญญาสาขาการโรงแรม หรือ ศิลปะการประกอบอาหาร 
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมหรือร้านอาหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • Culinary Arts: CHF28,900
 • Hospitality CHF 30,900

Term Dates (เริ่มเรียน): ปี 2018

 • 8th January (Culinary Arts)
 • 26th February (Culinary Arts and Hospitality)
 • 9th April (Culinary Arts)
 • 22nd May (Culinary Arts and Hospitality)
 • 2nd July (Culinary Arts)
 • 20th August (Culinary Arts and Hospitality)
 • 1st October (Culinary Arts)
 • 12nd November (Culinary Arts and Hospitality)

Term Dates (เริ่มเรียน): ปี 2019

 • 7th January (Culinary Arts)
 • 25th February (Culinary Arts and Hospitality)
 • 8th April (Culinary Arts)
 • 20th May (Culinary Arts and Hospitality)
 • 1st July (Culinary Arts)
 • 19th August (Culinary Arts and Hospitality)
 • 30th September (Culinary Arts)
 • 11st November (Culinary Arts and Hospitality)

เรียนต่อสวิส ระดับปริญญาโท

 

เรียนต่อสวิส เรียนต่อปริญญาโทสวิส เรียนการโรงแรมสวิส

 • หลักสูตร ปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจการบริการ
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland 

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (Fees 2018):  CHF30,900 (รวมค่าอาหารและที่พัก)

Term Dates (เริ่มเรียน): 

ปี 2018 26th February / 20th August / 12nd November

ปี 2019 25th February / 19th August / 11st November

เรียน MBA ที่สวิส

1-year MBA เลือกเรียนได้จาก 3 สาขาวิชาเลือกดังนี้ : 

 • MBA Degree with Marketing and Digital Business 
 • MBA Degree with Entrepreneurship & Innovation
 • MBA Degree with International Finance & Investment

Master of Business Administrationเรียนการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส เรียนต่อปริญญาโทสวิส

 • หลักสูตร ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA Degree)
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี 
 • ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • CHF30,900 

Term Dates 2018 (เริ่มเรียน):

 • 26th February 2018
 • 20th August 2018
 • 12th November 2018

*ควรสมัครเรียนล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนวันเริ่มเรียน