เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส BHMS

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส

BHMS Business and Hotel Management School

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิสกับ BHMS Business and Hotel Management School ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร น้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงน้องๆ ที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 1 ปี ในด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) และการจัดการโรงแรม (Hospitality management)

BHMS Business Hotel and Management School 

Bachelor Degree ปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี 

 • Hotel & Hospitality Management การโรงแรมและธุรกิจการบริการ
 • Global Business Management บริหารธุรกิจ
 • Culinary Arts การทำอาหาร

Post Graduate Diploma อนุปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี

 • PGD in International Hospitality Business Management

Master Degree ปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี

 • International Hospitality Business Management, M.Sc. การจัดการด้านธุรกิจบริการ
 • Global Business Management, M.Sc. การจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 • International Hospitality Management, MBA บริหารธุรกิจ เน้นด้านการจัดการธุรกิจบริการ
 • Innovation & Entrepreneurship, MBA บริหารธุรกิจ เน้นด้านนวัตกรรมและการบริหารสำหรับผู้ประกอบการ
 • Global Marketing, MBA บริหารธุรกิจ เน้นด้านการตลาดระหว่างประเทศ

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส
“BHMS” Business and Hotel Management School

 • BHMS เป็นส่วนหนึ่งของ Benedict Education Group หนึ่งในสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • บัณฑิตจาก BHMS เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการบริการและการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความรู้ในด้านทฤษฏีพร้อมกับประสบการณ์ทำงานจริง จึงเริ่มทำงานได้อย่างมั่นใจโดยที่ไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
 • หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรที่เกิดจากร่วมมือกันระหว่าง B.H.M.S. และมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ตั้งของ BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ช็อปปิ้ง ร้านอาหารมากมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ต้องการเรียนต่อสวิส การโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรี
 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย สามารถโอนหน่วยกิจเรียนต่อสวิสต่อเนื่องจากปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีสุดท้ายที่สวิตเซอร์แลนด์
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต้องการไปเรียนต่อป.โทที่สวิตเซอร์แลนด์
 • ผู้สนใจทั่วไปที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการฝึกทักษะระยะสั้น 1 ปี ด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) หรือด้านการโรงแรม
 • ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0

เรียนต่อสวิส เรียนปริญญาตรีที่สวิตเซอร์แลนด์ (Hospitality / Business Degree)
เรียนการโรงแรมสวิส เรียนบริหารการโรงแรมสวิส

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส เรียนปริญญาตรีสวิส

 • ปริญญาตรีสาขาการโรงแรมหรือบริหารธุรกิจ
 • ระยะเวลาเรียน 3 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา เป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 75,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen – UK

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • 1st Year:   ปีการศึกษาแรก CHF 32,500
 • 2nd Year: ปีการศึกษาที่สอง CHF 33,500
 • 3rd Year: ปีการศึกษาที่สาม CHF 34,500

Term Dates 2020 (เริ่มเรียน):

 • January 13th , February 24th , April 6th , May 18th , June 29th , August 17th , September 28th , November 16th

เรียนทำอาหารที่สวิส น้องๆ ที่อยากเป็นเชฟ 
Bachelor Dual Degree in Culinary Arts

เรียนต่อสวิส เรียนทำอาหารที่สวิส เรียนปริญญาตรีทำอาหารที่สวิส

 • ปริญญาตรีด้านการทำอาหาร
 • ระยะเวลาเรียน 3 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา เป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมหรือร้านอาหาร ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก ฺB.H.M.S. Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen – UK

Total Fees – ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • 1st Year:   ปีการศึกษาแรก CHF 32,500
 • 2nd Year: ปีการศึกษาที่สอง CHF 33,500
 • 3rd Year:  ปีการศึกษาที่สาม CHF 34,500

Term Dates 2020 (เริ่มเรียน):

 • January 13th , February 24th , April 6th , May 18th , June 29th , August 17th , September 28th , November 16th

หลักสูตรอนุปริญญาโท (PGD – Post graduate diploma) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
เรียนทำอาหารที่สวิส (Culinary Arts) หรือ เรียนการโรงแรมที่สวิส (Hotel & Hospitality Management)

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส เรียนปริญญาตรีสวิส

 • อนุปริญญาโทสาขาการโรงแรม หรือ ศิลปะการประกอบอาหาร 
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ75,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมหรือร้านอาหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • Culinary Arts: CHF 33,500
 • Hospitality CHF 33,500

Term Dates (เริ่มเรียน): ปี 2020

 • January 13th (Culinary Arts)
 • February 24th (Culinary Arts and Hospitality)
 • April 6th (Culinary Arts)
 • May 18th (Culinary Arts and Hospitality)
 • June 29st (Culinary Arts)
 • August 17th (Culinary Arts and Hospitality)
 • September 28th (Culinary Arts)
 • November 16th (Culinary Arts and Hospitality)

เรียนต่อสวิส ป.โทที่สวิส (Master Degree – ปริญญาโท)

 • เรียนป.โท การโรงแรมที่สวิส – M.Sc Dual Degree in International Hospitality Business Management หลักสูตร 1 ปี
 • เรียนต่อป.โท สวิส ด้านบริหารการจัดการธุรกิจ M.Sc. Degree Global Business Management หลักสูตร 1 ปี

 • หลักสูตร ปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจการบริการ หรือด้านการจัดการ
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 – 80,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก B.H.M.S. Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (Fees 2020):  CHF34,500 (รวมค่าอาหารและที่พัก)

Term Dates 2020 (เริ่มเรียน):  February 24th / August 17th / November 16th

เรียน MBA ที่สวิส เรียนป.โทที่สวิส เรียนต่อสวิส ปริญญาโท

1-year Dual Degree MBA เลือกเรียนได้จาก 3 สาขาวิชาเลือกดังนี้ : 

 • MBA Degree with International Hospitality Mangement
 • MBA Degree with Innovation and Entrepreneurship
 • MBA Degree with Global Marketing

Master of Business Administration

 • หลักสูตร ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA Degree)
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี 
 • ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคเรียนทฤษฏี 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 75,000 บาท
 • สถานที่ฝึกงาน โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิที่ได้รับจาก York St.John University (UK) และ B.H.M.S. Switzerland

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (รวมอาหารและที่พัก):

 • CHF 37,500 

Term Dates 2020 (เริ่มเรียน):  April 6th / September 28th

*ควรสมัครเรียนล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนวันเริ่มเรียน