เรียนมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อม.ปลายที่อังกฤษ โรงเรียนที่อังกฤษ 

เรียนม.ปลายที่อังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ

เรียนมัธยมที่อังกฤษ เริ่มต้นที่ Bellerbys College

Bellerbys College เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเอกชน เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนต่างชาติกว่า 60 ประเทศ ที่ต้องการเตรียมตัวเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักเรียนต้องการการเตรียมตัวที่ดีทั้งในด้านภาษาอังกฤษและวิชาการเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ

นอกจากหลักสูตร GCSE และ A Level แล้ว ยังมีหลักสูตร Foundation และ Undergraduate Year 1 สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย และต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ Bellerbys College เป็นพาร์ทเนอร์กับหลายมหาวิทยาลัยที่อยู่อันดับต้นๆ ในอังกฤษ และการันตีการตอบรับเข้าเรียนทันทีหลังจบหลักสูตร Foundation และ Undergraduate Year 1 จาก Bellerbys College

จากสถิตินักเรียนของ Bellerbys ในระหว่างปี 2016 นักเรียนที่จบหลักสูตร A Level จำนวนถึง 89% คนที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 50 ของสหราชอาณาจักร เช่น University of Oxford, University of Cambridge, King’s College และมหาวิทยาลัยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group Universities

เกณฑ์อายุทั่วไปและระดับชั้นเรียนในสหราชอาณาจักรและ Bellerbys College

 

เรียนต่ออังกฤษ เรียนมัธยมปลายที่อังกฤษ เรียนป.ตรีที่อังกฤษ

เรียนมัธยมที่อังกฤษ เรียนม.ปลายที่อังกฤษ โรงเรียนทีอังกฤษ

Bellerys College มีประวัติยาวนานกว่า 50 ปี โดยมีศูนย์การเรียนแห่งแรกที่เมืองไบรท์ตัน (Brighton) ประเทศอังกฤษ และต่อมาจึงมีการขยายแคมปัสไปยังเมืองอื่นๆ คือ เคมบริดจ์ (Cambridge) และ ลอนดอน (London) โดยในแต่ละแคมปัสจะมีเป็นการเรียนการสอนเฉพาะด้าน 

 • STEM (Science-Technology-Engineer-Math) specialism College ที่แคมปัส Cambridge เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
 • Business specialism college ที่แคมปัส London เน้นด้านบริหารธุรกิจ
 • Large generalist international college ที่แคมปัส Brighton ที่มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากที่สุด

Bellerbys College มีวิทยาเขตใน 3 เมืองใหญ่

เรียนม.ปลายที่อังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ Bellerbys College Brighton

Bellerbys College @Brighton ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไบรท์ตัน เปิดสอนหลักสูตรดังนี้ 

 • GCSE Pathway Programme
 • 1 Year GCSE
 • A Level
 • Pre-Foundation
 • Foundation & Extended Foundation
 • English Language Programmes
 • Pre-GCSE
 • Bellerbys Summer
 • IELTS Express

รียนม.ปลายที่อังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ Bellerbys College Cambridge

Bellerbys College @Cambridge ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเคมบริดจ์ (Cambridge city centre) เพียง 15 นาทีด้วยการเดิน สถาบันจะอยู่ตรงข้ามกับสวนพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หลักสูตรที่เปิดสอนในแคมปัสนี้มีดังนี้ 

 • 1 Year GCSE
 • A Level
 • Foundation
 • English Language Preparation Programme

เรียนม.ปลายที่อังกฤษ เรียนต่อลอนดอน Bellerbys College London

Bellerbys College @London campus ลอนดอนเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่ เช่น The London Stock Exchange, The Bank of England ฯลฯ น้องๆ ที่เลือกเรียนต่อในด้านบริหารธุรกิจที่ลอนดอน ก็จะได้ซึมซับและมีความเข้าใจในด้านการบริหารการจัดการและการลงทุนจากสถาพแวดล้อมรอบๆ ตัว นอกจากนี้ London ยังเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรม แฟชั่น ประวัติศาสตร์ และดนตรี หลักสูตรที่เปิดสอนที่แคมปัสลอนดอนมีดังนี้ 

 • 1 Year GCSE
 • A Level
 • Pre-Foundation
 • Business Foundation
 • Undergraduate Year 1 in Business and Management 
 • English Language Preparation Programme

หลักสูตรที่เปิดสอน (Programme availability)

Pre-GCSE

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับ GCSE นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษและเสริมความพร้อมทางด้านวิชาการอื่นๆ เช่น Mathematics, ICT, Art, Science, Business studies, Social and Health education, Physical education รายละเอียดอื่นๆ ดังนี้:

 • อายุ 14.5
 • จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือ มัธยมปีที่ 4 และมีผลการเรียนที่ดี
 • ระยะเวลาเรียน: 1 – 3 เทอม
 • ภาคเรียน: กันยายนถึงมิถุนายน (3 เทอม) และ มกราคมถึงธันวาคม (4 เทอม)
 • แคมปัส: ฺBrighton
 • ระดับภาษาอังกฤษ: 1 Term: IELTS 4.5 / 2 terms: IELTS 4.0 / 3 terms: IELTS 3.5
 • จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: 30 ชั่วโมง

GCSE Pathway Programme (Year 9 Pathway Discovery)

หลักสูตร GCSE Pathway Programme เหมาะสำหรับน้องที่มีอายุ 13 ปีขึ้น ต้องการเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ ทั้งนี้สำหรับหลักสูตร GCSE เป็นการเรียนที่น้องจะต้องเลือกเรียนในด้านที่สนใจ จะต้องเลือกแผนการเรียนเพื่อนำไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และจะต้องมีอายุ 14 ปีขึ้นไป ดังนั้นการมาเรียน GCSE Pathway (Year 9) ก่อน จะทำให้น้องที่ยังไม่แน่ใจว่าต้องการเรียนทางด้านไหนได้มีเวลาอีก 1 ปีในการค้นหาตัวเองเพื่อเลือกแผนการเรียนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่าง GCSE ที่โดยปกติจะเรียนภายใน 2 ปี คือ Year 10 (GCSE Year 1) และ Year 11 (GCSE Year 2)

รายละเอียดสำหรับ Year 9 Pathway Discovery:

 • อายุ: 13 ปี 
 • ระยะเวลา: 1 ปี 
 • เริ่มเรียน: 3 terms (เริ่มกันยายน – มิถุนายน) 4 terms (เริ่มเรียนมกราคม – ธันวาคม) 
 • จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน: 6 คน ต่อชั้นเรียน
 • วิชาเรียนทั้งหมด: 9 วิชาหลัก และ 8 วิชาเลือกเรียน
 • ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 4.5 
 • ระดับการศึกษา: จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 หรือ 2

GCSE Pathway Programme (Year 10 and 11)

หลักสูตร GCSE Pathway Programme เหมาะสำหรับน้องที่มีอายุ 14 -16 ปี ที่ ต้องการเรียนต่อเรียนมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อม.ปลายที่อังกฤษ โรงเรียนทีอังกฤษ น้องๆที่จบหลักสูตร GCSE Pathway (Year 9) แล้วสามารถเลือกเรียนต่อได้เลย Year 10 (GCSE Year 1) และ Year 11 (GCSE Year 2) *หลักสูตรนี้มีข้อกำหนดว่านักเรียนจะต้องสอบผ่านและเก็บรายวิชาได้ตามที่กำหนดก่อนที่จะมีอายุครบ 17 ปี 

รายละเอียดสำหรับ Year 9 Pathway Discovery:

 • อายุ: 14 – 16 ปี 
 • ระยะเวลา: 2 ปี 
 • เริ่มเรียน: Year 10 เริ่มกันยายน หรือ มกราคม / Year 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะกันยายน 
 • จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน: 6 คน ต่อชั้นเรียน
 • วิชาเรียนทั้งหมด: 7 – 9 วิชา 
 • ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.0 และ IELTS 5.5 สำหรับการเริ่มเรียนในเดือนมกราคม
 • ระดับการศึกษา: จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 และ 3

GCSE 

หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี เป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การเรียนต่อ A Level และเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาเรียนเพื่อนำไปสอบและใช้เป็นเกณฑ์การเรียนต่อในสายวิชาที่ต้องการในการเรียนต่อ A Level และระดับมหาวิทยาลัย การเรียนในโรงเรียนทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องสอบให้ได้เกรด C ขึ้นไป จึงเรียกว่าเป็นการจบหลักสูตร GCSE และสามารถเรียนต่อ A Level ได้

สำหรับหลักสูตร GCSE ของ Bellerbys ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี  มีวิชาเรียน 6 วิชา ซึ่ง 2 ใน 6 วิชาเป็นวิชาบังคับ คือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกเรียน 4 ดังต่อไปนี้: 

 • Art
 • Biology
 • Business studies
 • Chemistry
 • Computing / IT
 • Economics
 • English
 • Mathematics
 • Modern languages
 • Physics 

รายละเอียดสำหรับการสมัครเรียน:

 • อายุ: 15 ปี (students must complete the course b/f the age of 18)
 • ระยะเวลา: 1 year ( 3 -4 terms)
 • เริ่มเรียน: 3 terms (เริ่มกันยายน – มิถุนายน) 4 terms (เริ่มเรียนมกราคม – ธันวาคม) 
 • จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: 30 
 • วิชาเรียนทั้งหมด: 6 GCSEs 
 • ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.0 
 • ระดับการศึกษา: จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือ 4 

A Level 

หลักสูตร A Level เป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเมื่อจบหลักสูตร ดังนั้นจึงเป็นระดับชั้นเรียนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 10 ของสหราชอาณาจักร การเรียนในระดับนี้นักเรียนจะเลือกเรียน 3 – 4 วิชาเฉพาะ สำหรับระยะเวลา 1 – 2 ปี

 

เรียนม.ปลายที่อังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ Bellerbys College

รายละเอียดสำหรับการสมัครเรียน:

 • อายุ: 15.5 ปี 
 • ระยะเวลา: 1- 2 year ( 3 – 6 terms)
 • เริ่มเรียน: กันยายนในทุกแคมปัส และสามารถเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม ที่ไบรท์ตันและเคมบริดจ์ และเมษายนที่ไบรท์ตันเท่านั้น 
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: 8 
 • วิชาเรียนทั้งหมด: 3 A Levels หรือ 4 A Levels 
 • ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.5 และ IELTS 6.0 สำหรับการเรียน 3 เทอม
 • ระดับการศึกษา: ผ่าน 5 วิชา GCSE ด้วยเกรด C ขึ้นไป หรือจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว

วิชาเลือกเรียนในระดับ A Level 

A Level Subjuect Campus 
Accounting Brighton, London
Art Brighton
Business studies Brighton, London
Chemistry Brighton, Cambridge
Computing Brighton, Cambridge
Economics Brighton, Cambridge, London
English Literature Brighton
Further Mathematics Brighton, Cambridge, London
Geography Brighton
Government and Politics Brighton
History Brighton
History of Art Brighton
Law Brighton
Mathematics Brighton, Cambridge, London
Modern Foreign Languages Brighton
Photography Brighton
Physics Brighton, Cambridge, London
Sociology Brighton

Foundation course เพื่อเรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ

ข้อดีของการเรียน Foundation ที่ Bellerbys College

 • เมื่อจบหลักสูตร Foundation สามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีกว่า 70 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร รวมถึงมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ และมหาวิทยาลัยในเครือของ Russell Group 
 • เมื่อสมัครเรียน Foundation (pathways) ที่ Bellerbys น้องๆ จะได้รับการการันตีการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ น้องๆ จะได้รับ Conditional offer จากมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเรียน Foundation กับ Bellerbys
 • น้องๆ มั่นใจได้ว่าจะได้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยท็อปๆ ที่ต้องการได้แน่นอน หลังจบคอร์ส Foundation 

 

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของอังกฤษกว่า 70 แห่ง 

เรียนป.ตรีที่อังกฤษ เรียน Foundation อังกฤษ Bellerbys College

รายละเอียดการสมัครเรียน: 

 • อายุ : 16.5 ปี และไม่เกิน 18 ปี
 • ระยะเวลา: 3 terms หรือ 3.5 terms
 • เริ่มเรียน: 3 terms (Sept, Jan, Apr) และ 3.5 terms (Ocotber)
 • จำนวนักเรียนต่อชั้นเรียน: 10 คน 
 • ระดับภาษาอังกฤษ : IELTS 4.5 
 • ระดับการศึกษา : จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เลือกเรียนจาก 12 ทางเลือก (12 Foundation subject pathways) 

 1. Art and Design
 2. Business Finance and Management
 3. Business Law
 4. Business with Marketing
 5. Computing
 6. Chemical Engineering
 7. Engineering 
 8. Humanities
 9. International Relations and Politics
 10. Law
 11. Media
 12. Science and Pharmacy

Undergraduate Year 1 

น้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ต้องการเรียนป.ตรีที่อังกฤษในด้านบริหารธุรกิจ (Business and Management) สามารถเลือกเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ทาง Bellerbys มีมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่น้องๆ สามารถเลือกเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 หลังจบหลักสูตรนี้ 

THE UNDERGRADUATE YEAR 1 IS ACCEPTED BY MORE THAN 20 UNIVERSITIES
Anglia Ruskin University University of Hull
Aston University Hult International Business School
Bangor University Keele University
Birmingham City University  University of Leeds
Bournemouth University Middlesex University
University of Bradford Oxford Brookes University
University of Brighton Regent’s University London
Cardiff University St Mary’s University, Twickenham
Cardiff Metropolitan University Southampton Solent University
University of Chichester University of Sussex
Coventry University London Campus University of Ulster (London campus)
University of Exeter  University of Westminster

 

* Professional qualification to impress universities ในระหว่างที่เรียน น้องๆ สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนนอกหลักสูตรกับสถาบันที่ให้ความรู้ทางด้านการลงทุนและการบริหารจัดการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองในการได้รับเลือกให้เรียนต่อชั้นปีที่ 2 กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

 1. Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)
 2. Institute of Leadership and Management (ILM)
 • อายุ : 17.5 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลา: 3 เทอม 
 • เริ่มเรียน: กันยายน และ มกราคม
 • แคมปัส: London Campus 
 • ชั่วโมงเรียน: 24 – 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอีก 20 ชั่วโมง (self study) 
 • ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.5 

เนื้อหาของบทเรียน 

 • Introduction to Business and Management
 • Organisational Behavior
 • Financial Accounting
 • Introduction to Economics
 • Introduction to Marketing 
 • Quantitative Methods
 • Research Skills
 • Information Technology
 • Research Skills
 • Information Technology
 • English Skills for University Study 1
 • English Skills for University Study 2
 • English Skills for University Study 3

Tuition fees

Course Fee 
A Levels (3 terms) 27,060 GBP
A Levels (5 terms) 45,100 GBP
A Levels (5.5 terms) 49,610 GBP
A Levels (6 terms) 54,120 GBP
GCSE  23,670 GBP
GCSE (4 terms) 31,560 GBP
GCSE pathway Programme (Year 10 entry) 16,240 – 24,360 GBP
GCSE pathway Programme (Year 11 entry) 24,360 GBP
Foundation  21,360 – 24,920 GBP
Undergraduate Year 1 14,240 GBP
Foundation + UG Year 1 (Business & Management) 39,600 GBP

สอบถามข้อมูล

  โปรดระบุ สถาบันการศึกษา และหลักสูตรที่ต้องการ