เรียนต่ออเมริกา Community College เรียนต่อวิทยาลัยในอเมริกา

San Mateo Colleges of Silicon Valley

San Mateo Colleges of Silicon Valley เรียนต่ออเมริกา เรียนไอทีที่อเมริกา เรียนป.ตรีที่ San Mateo Colleges ซานฟรานซิสโก โอกาสฝึกงาน (OPT) ด้านไอทีกับบริษัทชั้นนำที่ตั้งอยู่ในบริเวณซิลิคอน วัลเลย์ San Mateo Colleges เป็นการรวมกลุ่มของ Community Colleges ที่ตั้งอยู่ระหว่าง San Francisco และ Silicon Valley ประกอบไปด้วย Cañada College | College of San Mateo | Skyline College ในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษารวมกันในแต่ละปีการศึกษากว่า 40,000 คน โดยทั้ง 3 คอลเลจ เปิดสอนหลักสูตร Associate Degree หรือ 2 ปีการศึกษาแรกของระดับปริญญาตรี และมีทางเลือกให้กับนักศึกษา ให้เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Top ของอเมริกาที่ต้องการ…