เรียนต่อนิวซีแลนดื เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

Kaikorai Valley College

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ School:  โรงเรียน Kaikorai Valley College เป็นโรงเรียนสหศึกษารัฐบาล เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ Year 7 – 13 โรงเรียนมีประวัติมายาวนานในการต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติคิดเป็น 9% ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนสามารถมาลองเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ร่วมกับนักเรียนกีวี่ได้ในระยะสั้นๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้เห็นโลกกว้างขึ้น และมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น Location: โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองดะนิดิน (Dunedin) เมืองเล็กๆ บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีกิจกรรมนันทนาการครบทุกอย่างที่นักเรียนต้องการ เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสูง การเดินทางภายในตัวเมืองสามารถเดิน หรือใช้พาหนะในการเดินทาง เช่น จักรยาน หรือรถสาธารณะ Dunedin เป็นเมืองการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางเกาะใต้ ในขณะเดียวกันก็มีค่าครองชีพที่ไม่สูงเมื่อเทียบการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เมืองอื่นๆ ในนิวซีแลนด์ และยังเป็นเมืองที่นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติรู้สึกถึงความเป็นมิตรของผู้คนในเมืองนี้ https://www.dunedinnz.com/study Excellent Facilities: โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รวมถึงห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี และยิม…