เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem

Bethlehem College

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem College, Tauranga ประวัติโรงเรียน – สถานที่ตั้ง เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Bethlehem College  School: Bethlehem College เป็นโรงเรียนคริสเตียนกึ่งรัฐบาล-กึ่งเอกชน เปิดรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมากว่า 25 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชายและหญิง ในระดับประถมและมัธยมศึกษา (Primay, Junior, Senior Secondary) Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยู่เป็นจำนวน 1,800 คน โรงเรียนออกแบบความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้นักเรียนมีสติปัญญาที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการมีการเอาใจใส่และสนับสนุนนักเรียนให้มีระเบียบวินัยในการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นด้านการเรียนและการพัฒนาตนเอง  เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ นักเรียนจะรู้สึกเหมือนโรงเรียนและ Host family เป็นบ้านหลังที่สองอย่างแท้จริง ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ จากโรงเรียนและครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ Location: สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่เมืองทัวรังกา (Tauranga) ที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองชายฝั่งที่มีชายหาดที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของเกาะเหนือ มีจำนวนประชากร 120,000 คน เมือง Tauranga…