Columba College

โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนนิวซีแลนด์  School: Columba College เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนนิวซีแลนด์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด ก่อตั้งในปีค.ศ. 1915 มีหลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนหญิงต่างชาติ ตั้งแต่ระดับ Year 7 – 13 โดยผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในอันดับสูงสุดของภูมิภาค Otago และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่นักเรียนได้คะแนนสูงสุดในนิวซีแลนด์ มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานในการเป็นบ้านที่สองให้แกนักเรียนจากทั่วโลก โรงเรียนมีระบการเรียนการสอนชั้นเลิศควบคู่ไปกับคติประจำโรงเรียนที่หล่อหลอมนักเรียนให้เติบโตขึ้นอย่างดีที่สุด GRACE หมายถึง Good discipline (ระเบียบวินัย) Respect (ความเคารพ) Aroha (ความรักและความเมตตา) Citizenship (ความเป็นพลเมืองที่ดี) Excellence (ความเป็นเลิศ) คตินิยมที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนและคุณครูผู้สอนในโรงเรียน โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Location: โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองดะนีดิน (Dunedin) ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยหรือเมืองการศึกษาที่มีประชากร 125,000 คน ภายในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบถ้วนเท่าที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องการ อีกทั้งยังมีประวัติของการผสมผสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานของผู้คนท้องถิ่นที่ หนึ่งในห้าของประชากรเกิดในต่างประเทศ  First day at school: นักเรียนต่างชาติจะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ที่โรงเรียน นักเรียนจะได้รับคู่มือที่ครอบคลุมถึงระบบการเรียนและข้อปฏิบัติทั้งหมดของโรงเรียน ตัวเลือกวิชาและตารางเรียน การทำงานของอุปกรณ์…

Hillcrest High School

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์Hillcrest High School, Hamilton – New Zealand เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ School: เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนฮิลล์เครสไฮสคูล (Hillcrest High School) โรงเรียนสหศึกษาของรัฐ เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13 โรงเรียนเป็นที่รู้จักในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,800 คน เป็นโรงเรียนที่มีเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนเคยได้รับรางวัลระดับประเทศในการดูแลนักเรียนต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม โรงเรียนจัดโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ทั้งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ และทีมช่วยเหลือ (Peer support) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีกับวงดนตรีต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วงดนตรีแจ๊ส วงออเครสต้า วงขับร้องประสานเสียง และกิจกรรมด้านกีฬามากกว่า 30 ชนิดให้นักเรียนเข้าร่วมตามความถนัด  Location:  Hillcrest High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเมืองแฮมิลตัน (Hamilton) ตั้งอยู่ในเขตฮิลล์เครสที่สงบปลอดภัย และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยไวกาโต (Waikato University) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนที่ปลอดภัย ใกล้เมือง และด้วยชื่อเสียงของโรงเรียนทั้งคุณภาพการสอน…