Heretaunga College

โรงเรียนในนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์  Heretaunga College เป็นโรงเรียนสหศึกษาในนิวซีแลนด์ที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ในเขต Upper Hut ทางตอนเหนือของเมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจาก Wellington CBD ใจกลางเวลลิงตันประมาณ 30 นาที มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 750 คน โรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนมานานกว่า 60 ปี โรงเรียนมีสาขาวิชามากมายให้นักเรียนได้เลือกเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 ปี จนถึง 19 ปี นักเรียนที่จบจาก Heretaunga College เฉลี่ยแล้วมีผลการเรียนที่สูงกว่ามาตรฐานของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ นักเรียนต่างชาติได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี การละคร หรือ ชมรมต่างๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียน เช่น เกาะใต้ หรือ โรโตรัว โรงเรียนได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนและการสอน รวมถึงความสะดวกสบายในด้านอื่นๆ อาทิเช่น ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์…

Lynfiled College

Lynfield College เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นแบบสหศึกษาในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของเมืองโอ๊คแลนด์ อยู่ใกล้ทะเลและแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา ห้างสรรพสินค้าและระบบขนส่งที่สะดวกสบาย โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,700 คน นักเรียนต่างคิดเป็น 5% ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนเปิดสอนในระดับ Year 9 – Year 13 สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี การเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและอุปกรณ์ด้านดิจิทัล ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนนำแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนได้ (BYOD) ทางด้านวิชาการ Lynfiled college สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ ร่วมกับด้านศิลปะ ด้านเทคโนโลยี และด้านวิชาชีพ นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่อนิวซีแลนด์ที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ทางโรงเรียนมีแผนกวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ESOL – English for speakers of other languages) การเรียน ESOL มีถึง 10 ระดับ เริ่มจากการเรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง นักเรียนต่างชาติที่เลือกเรียนต่อที่ Lynfield จะได้เข้าเรียนตามระดับที่เหมาะสมกับอายุและระดับภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นโรงเรียนยังเปิดหลักสูตร…

English-Course-Singapore

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ คอร์สภาษาในสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสม ได้อย่างไร… อย่างแรกที่ควรคำนึงถึงคือ วัตถุประสงค์ในการเรียนว่าต้องการเรียนภาษาที่สิงคโปร์ เพื่อการสื่อสารทั่วไป หรือเพื่อนำไปใช้สมัครเรียนต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เมื่อรู้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสมโดยหากเลือกจากคุณภาพในการสอน อาจเลือกเรียนคอร์สภาษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ เลือกสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์ วิธีที่ง่ายที่สุดให้สังเกตุจากเครื่องหมาย Edu Trust บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน จำนวนปีที่ได้รับการรับรองจาก Edu Trust สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจเลือกเรียนภาษากับทางสถาบัน คุณภาพของผู้สอนรวมถึงสถานที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน อายุของผู้เรียน ควรเลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะกับอายุของผู้เรียน เช่น หากผู้เรียนมีอายุระหว่าง 9 – 14 ปี ก็ควรเลือกสถาบันที่มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี และการมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีอายุไล่เลี่ยกันจะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเรียน สถาบันที่มีคุณภาพจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เหมาะสมกับคุณภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในชั้นเรียน  ช่วงเวลาเรียน หากวางแผนเดินทางไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ในช่วงปิดภาคเรียน ผู้เรียนอาจต้องยอมรับว่าอาจเจอเพื่อนร่วมชาติในชั้นเรียนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ หากต้องการหลีกเลี่ยงการเจอนักเรียนไทยด้วยกัน อาจต้องปรึกษาทางตัวแทนให้แนะนำสถาบันอื่นๆ ที่มีนักเรียนไทยน้อยกว่า เป็นทางเลือก ระยะเวลาในการเรียน การเรียนภาษาที่สิงคโปร์ สำหรับนักเรียนไทย กำหนดให้เดินทางเข้าไปในสิงคโปร์ได้ด้วย Social-Visit Pass ไม่เกิน ระยะเวลา 30 วัน…

Dimensions College

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ กับสถาบัน Dimensions International College สิงคโปร์ เป็นวิทยาลัยที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 34 ปี และเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ (EDUTRUST) Dimensions มีวิทยาเขต (Campus) ทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ Lowland Road, Bukit Timah Campus และ City Campus ที่ River Valley Road สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ จะเรียนที่วิทยาเขต River Valley ตั้งอยู่ด้านหลังถนนช็อปปิ้งชื่อดัง “Orchard Road ( ออชาร์ด )” ใจกลางประเทศสิงคโปร์  อายุเฉลี่ยของนักเรียน : 12 – 24 ปี  มาตราฐานและความนิยม : ดี  สถานที่ตั้ง : ใจกลางเมือง ด้านหลัง…

Schools New Zealand

โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ระดับชั้นที่เหมาะสม เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ระดับชั้นที่เหมาะสมสำหรับการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ คือ ระดับชั้น Year 7 – Year 10 เนื่องจากเป็นการเรียนเพื่อค้นหาความถนัดของนักเรียน แต่เมืื่อนักเรียนเข้าสู่การเรียนในระดับชั้น Year 11 – Year 13 ใน 3 ระดับนี้นักเรียนจะต้องสอบเก็บเครดิตเพื่อนำไปใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทำอย่างไร โดยปกติโรงเรียนที่นิวซีแลนด์จะมีวิชา ESOL เป็นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จะเรียนไปพร้อมๆ กับภาคการเรียนปกติ และบางโรงเรียนจัดให้มีบั๊ดดี้คอยพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้ภาษาอังกฤษพัฒนาได้เร็วขึ้น เกณฑ์อายุที่เหมาะสม ในระดับชั้น Year 7 – 8 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากนักเรียนจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากไทย เป็นการเรียนวิชาทั่วๆไป และเป็นช่วงเวลาให้นักเรียนปรับตัวให้เข้าการเรียนในระบบของนิวซีแลนด์ หากนักเรียนมีมีอายุ 13 ปีบริบูรณ์ นักเรียนสามารถสมัครเรียนในระดับชั้น Year 9 ได้ สมัครเรียนช่วงใด ภาคการศึกษาของโรงเรียนที่นิวซีแลนด์จะประกอบด้วย 4 เทอม แนะนำว่านักเรียนต่างชาติควรสมัครเพื่อเริ่มเรียนในช่วงเทอม 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ เทอมที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมหรืออย่างช้าควรเข้าที่เทอม 3…