University of Western Australia

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย ปริญญาโทออสเตรเลีย  ทำไมควรเรียนต่อออสเตรเลียที่ UWA – University of West Australia ? เส้นทางการเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลียที UWA สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.5: (Pathways into The University of Western Australia) เมื่อจบหลักสูตร Foundation แล้ว สามารถเริ่มเรียนปริญญาตรีในปีการศึกษาที่ 1 ได้เลย (ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี) สถานที่เรียน The University of Western Australia, Claremont วิชาเลือกเรียน :  Academic skills and Employability skills English  Accounting Bilology Chemistry Computer science Economic General…

Canterbury language academy

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ซิดนี่ย์ เรียนต่อออสเตรเลีย  Canterbury Language Academy (CLA) เป็นสถาบันสอนภาษาในเครือ Canterbury Education Group ที่มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเริ่มเรียนตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท สถาบันสอนภาษา CLA จัดตั้งขึ้นมากว่า 10 ปี มีจุดเด่นอยู่ที่อาคารเรียนที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนี่ย์ ใกล้กับสถานีรถไฟและสถานีรถโดยสารประจำทาง ไม่ห่างจาก Darling Harbor และ Chinatown นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปยังแหล่งขายอาหาร ร้านกาแฟ ห้องสมุด สถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ CLA ยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย หลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่นขึ้นที่ปรับเปลีย่นตารางเรียนได้ตามความตั้งใจของผู้เรียน สำหรับที่พักนักเรียนในซิดนี่ย์ CLA จัดหาที่พักให้กับนักเรียนที่มาเรียนภาษาที่ซิดนี่ย์ได้ใน 2 แบบคือ นักเรียนเลือกพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย (Host families) หรือเลือกพักหอพักนักเรียน (Student apartment) ทีทำให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์และได้เพื่อนใหม่จากหลายเชื้อชาติ https://youtu.be/egSlVmboY3A “CEG Special Fees…

APU

เรียนต่อมาเลเซีย เรียนป.ตรีที่มาเลเซีย เรียนป.โทที่มาเลเซีย Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)         APU เป็นส่วนหนึ่งของ APIT Education Group หนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียที่ประกอบด้วย  Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT) Asia Pacific International School (APIS) Asia Pacific Smart School (APSS) Asia Pacific Language Centre (APLC) เรียนต่อมาเลเซีย เรียนป.ตรีที่มาเลเซีย เรียนป.โทที่มาเลเซีย ทำไมต้องเลือกเรียนที่…

เรียนต่อสิงคโปร์ PSB Academy

PSB Academy

PSB Academy เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2507 PSB Academy ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานอบรมทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรสิงคโปร์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ตรงกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และจากจุดเริ่มต้นนี้เองทำให้ในปี พ.ศ. 2515 จากหน่วยงานเล็กๆ แห่งนี้ได้กลายเป็นภาคส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพัฒนาผลิตผลแห่งชาติของสิงคโปร์ และนำมาซึ่งการก่อตั้งสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในที่สุด โดยถึงปัจจุบันนี้ PSB Academy ได้รวบรวมชื่อเสียงและคุณภาพในการสอนมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี จึงทำให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ มีเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมากมายหลากหลายสถาบัน เช่น Coventry University, Edinburgh Napier University, University of Wollongong, the University of Newcastle, Australia และด้วยประสบการณ์และคุณภาพของสถาบันที่ยาวนานกว่า 50 ปี จึงทำให้ PSB Academy ได้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้มาตรฐานระดับสูง หรือ EduTrust 4 ปี จากสภาการศึกษาเอกชน และด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 12,000…

เมืองแนะนำ นิวซีแลนด์

New Zealand info

นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย โดยภูมิประเทศเป็นเกาะ แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) ตั้งอยู่บริเวณด้านใต้ของเกาะเหนือ เป็นศูนย์กลางบริหารงานราชการแผ่นดิน ในเกาะเหนือยังเป็นที่ตั้งของเมือง โอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้า มีจำนวนประชากรในโอ๊คแลนด์ประมาณ 1.4 ล้านคน ในส่วนของเกาะใต้ (South Island) มีเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองท่าสำคัญ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านกลางเมือง ชื่อ แม่น้ำเอวอน (Avon River) มีจำนวนประชากรในเมืองไครสต์เชิร์ชประมาณ 340,000 คน ประชากร (Populations) ประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรทั้งหมด 4.5 ล้านคน (ข้อมูล…

Taylor College

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยในโอ๊คแลนด์ ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Taylors College (Auckland Foundation Year)           หลักสูตรที่เปิดสอน  Term dates (Intensive):  (Longer course, lower level English & academic results required) Term dates (Standard):  วิชาที่ต้องเรียนสำหรับ Extended Programme Intake Terms 1 & 2: Compulsory Terms 3 to 6 All intakes English, Commerce, Computer Science, Mathematics and Science Standard  foundation programme (วิชาบังคับ English +…

โรงเรียนที่นิวซีแลนด์ Mt Roskill Grammar School,

Mt Roskill Grammar School

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Mt Roskill Grammar School (MRG) เปิดให้มีการเรียนการสอนในปี ค.ศ. 1953 โรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอ๊คแลนด์ เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13  โรงเรียนตั้งอยู่ใจในเมืองโอ๊คแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนจากหลากหลายชาติตัดสินใจเลือก MRG สำหรับการเรียนต่อในระดับมัธยมในนิวซีแลนด์  เช่น มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฯ โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)  จุดเด่นของโรงเรียน โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในโอ๊คแลนด์ โรงเรียนจัดให้มีบั๊ดดี้ 1 คน ที่เป็นชาติเดียวกับนักเรียนต่างชาติ เพื่อดูแลนักเรียนในช่วงแรกของการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในนิวซีแลนด์ ค่าเล่าเรียนที่จัดได้ว่าไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทีียบกับคุณภาพและชื่อเสียงโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้ City Centre Term Dates ภาคการเรียนสำหรับปีการศึกษา 2018: Term 1:    30 January…

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Sacred Heart Girls’ College

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์Sacred Heart Girls’ College Sacred Heart Girls’ College  (http://shgcham.school.nz/) โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Sacred Heart Girls’ College โรงเรียนคาทอลิกสำหรับนักเรียนหญิงขนาดใหญ่ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนมากว่า 100 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1884 ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเมืองแฺฮมิลตัน (Hamilton) ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ สวนสาธารณะ สถานที่ช็อปปิ้ง และสถานีรถสาธารณะเพื่อเข้าเมือง โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 920 คน จัดเป็นนักเรียนต่างชาติ 30 คน เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้น Year 9 – 13 และสำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนจะจัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังก่อนเริ่มเรียน เพื่อประเมินว่านักเรียนควรเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาเท่าใด โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)   โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เลือกเรียนที่ Sacred Heart Girls’ College  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน โรงเรีนปลูกฝังนักเรียนให้มีทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่กระทำ…

St Hilda’s Collegiate School

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ St Hilda’s Collegiate School   School: โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนกึ่งรัฐกึ่งเอกชนเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียง เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 เป็นระยะเวลากว่า 122 ปี โรงเรียนมีอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – Year 13 ในหลักสูตรการเรียนของนิวซีแลนด์  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 450 คน และนักเรียนต่างชาติอีก 30 คน นักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์คุณภาพทางด้านวิชาการของโรงเรียนแห่งนี้ เช่น นักเรียนไทย นักเรียนเกาหลี โรงเรียนสอนด้วยระบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Location: โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองดะนิดิน  (Central city of Dunedin)  ดะนิดินเป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกบนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาของนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของนิวซีแลนด์อย่าง University of Otago จากเมืองดะนิดิน สามารถเดินทางไปยังเมือง Otago ได้ในระยะเวลาสั้นๆ เมืองโอทาโก้เป็นเมืองที่มีกิจกรรมมากมายทั้งบนบกและกีฬาทางน้ำที่นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างได้อย่างสนุกสนาน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2018…

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ Botany Down College

Botany Downs Secondary College

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์  โรงเรียน Botany Downs Secondary College (BDSC) จัดตั้งขึ้นในปี 2004 เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำในนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เข้าเรียนต่อในระดับชั้น Year 9 – Year 13 ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1900 คน มีเจ้าหน้าที่และคณะครูอีกจำนวนวน 170 คน นักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมากเลือก BDSC ในการเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ ด้วยเหตุผลดังนี้: ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยของโรงเรียน สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ทีสุดในนิวซีแลนด์ การดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน โรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพของนักเรียน การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ให้มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในหมู่นักเรียน การวิเคราห์และสามารถพัฒนาตัวเองได้จากสื่อที่ใช้ในการเรียน หลักสูตรการเรียนที่เป็นแบบผสมผสานที่จะช่วยพัฒนากระบวนการทางการคิดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย สถานที่ตั้ง:  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองโอ๊คแลนด์ ในบริเวณรอบนอกของ Botany Downs  ห่างจาก City Centre ของโอ๊คแลนด์ 16 กิโลเมตร หรือประมาณ 30 นาทีด้วยการขับรถ บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน…