Burnaby School District

Burnaby School District  แนะนำเขตการศึกษาเบอร์นาบี เขตการศึกษาเบอร์นาบีมีหลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า (AP) ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา โรงเรียนในเขตเบอร์นาบี 2 แห่งที่ได้รับคัดเลือกให้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา AP Capstone มีทุนการศึกษาจำนวนมากสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา เช่น กฎหมาย ธุรกิจ วิทยาการหุ่นยนต์ การออกแบบแฟชั่น กราฟฟิคดีไซน์ การทำอาหารและอื่นๆ  หลังจบการศึกษา นักเรียนได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น University of British Columbia, University of Toronto, University of Waterloo, McGill University, MIT, Princeton, Harvard โรงเรียนในเขตเบอร์นาบีทุกแห่งมีสถานที่อำนวยความสะดวกและการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้อง Lab คอมพิวเตอร์ทั้งแบบ OS (MAC) และ Microsoft (PC) ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ สตูดิโอสำหรับการเรียนเต้นและการละคร สตูดิโอศิลปะ ห้องดนตรี สนามกีฬาในร่มและสนามกีฬากลางแจ้ง ห้องออกกำลังกาย…