Schools New Zealand

โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ระดับชั้นที่เหมาะสม เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ระดับชั้นที่เหมาะสมสำหรับการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ คือ ระดับชั้น Year 7 – Year 10 เนื่องจากเป็นการเรียนเพื่อค้นหาความถนัดของนักเรียน แต่เมืื่อนักเรียนเข้าสู่การเรียนในระดับชั้น Year 11 – Year 13 ใน 3 ระดับนี้นักเรียนจะต้องสอบเก็บเครดิตเพื่อนำไปใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทำอย่างไร โดยปกติโรงเรียนที่นิวซีแลนด์จะมีวิชา ESOL เป็นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จะเรียนไปพร้อมๆ กับภาคการเรียนปกติ และบางโรงเรียนจัดให้มีบั๊ดดี้คอยพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้ภาษาอังกฤษพัฒนาได้เร็วขึ้น เกณฑ์อายุที่เหมาะสม ในระดับชั้น Year 7 – 8 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากนักเรียนจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากไทย เป็นการเรียนวิชาทั่วๆไป และเป็นช่วงเวลาให้นักเรียนปรับตัวให้เข้าการเรียนในระบบของนิวซีแลนด์ หากนักเรียนมีมีอายุ 13 ปีบริบูรณ์ นักเรียนสามารถสมัครเรียนในระดับชั้น Year 9 ได้ สมัครเรียนช่วงใด ภาคการศึกษาของโรงเรียนที่นิวซีแลนด์จะประกอบด้วย 4 เทอม แนะนำว่านักเรียนต่างชาติควรสมัครเพื่อเริ่มเรียนในช่วงเทอม 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ เทอมที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมหรืออย่างช้าควรเข้าที่เทอม 3…