เรียนป ตรี อเมริกา เรียนการโรงแรมอเมริกา Johnson and Wales University

JWU – Master

ป.โทอเมริกาJohnson and Wales University (JWU) Location: Providence, Denver, Charlotte, Miami Course:  1-2 Year Master degree ESL: ศูนย์ภาษา JWU Start dates:  Sept, Nov, March, June Tuition Fee:  $2,106 per course (12-15 courses)  Popular majors: Hotel and Culinary Arts  ที่พักในมหาวิทยาลัย: $7,272 – $13,032 ต่อปี ป.โทอเมริกา เรียนต่อปริญญาโท อเมริกา Johnson & Wales University Johnson & Wales University (JWU) มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีวิทยาเขตทั้งหมด 4…