เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ดีไหม? คุณภาพของระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ ยืนยันด้วยการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีชื่อเสียง อย่างเช่น Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ, Times Higher Education (THE) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ฯ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยของสวิตเซอร์แลนด์หลายแห่งที่ติดอันดับจากการจัดอันมหาวิทยาลัยโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Hospitality Management เช่น  Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), Glion Institute of Higher Education,  Les Roches Global Hospitality Education, International Management Institute (IMI) นอกจากนี้ การเรียนต่อสวิสช่วยเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ฝึกงานในโรงแรมห้าดาวทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และทั่วโลก ระบบการเรียนที่จัดเป็นการเรียนในแคมปัสของมหาวิทยาลัย 6 เดือน และอีก 4 – 6 เดือนหลัง มหาวิทยาลัยจะจัดหาสถานที่ฝึกงานให้น้อง โดยการันตีว่าน้องจะได้ที่ฝึกงานตามคณะที่น้องเรียนอาจเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์สำหรับน้องๆ ที่เรียนทางด้านการโรงแรม (Hotel and Hospitality Management) และเรียนด้านการประกอบอาหาร…