Language Schools Sprachcaffe Language Plus

Sprachcaffe Geos UK

Sprachcaffe: A Worldwide Organization of Language Schools! สถาบันสอนภาษา SC GEOS เปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 30 ปี สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้มีความสนใจทั่วไปที่ต้องการประสบการ์ใหม่ๆ ในการไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ ได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ วัฒนธรรม และยังพบปะเพื่อนกลุ่มใหม่ๆ ใน 30 ศูนย์ภาษาของ SC GEOS ทั่วโลก  โดยหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับภาษาอังกฤษ จะมีทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 14 – 19 ปี และนักศึกษาและน้องๆ ที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเรียนภาษาที่ต่างประเทศทั้งในระยะสั้น-ยาว น้องๆ รวมถึงคอร์ส Business English สำหรับคนทำงานที่อยากเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่จะได้ทั้งเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนในวันเดียวอีกด้วย  Sprachcaffe – GEOS Language Plusซัมเมอร์อังกฤษ สถาบันสอนภาษา Sprachcaffe…

English in USA

เรียนภาษาที่อเมริกา คอร์สเรียนภาษาที่อเมริกา | English courses in the USA บริษัท อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น พลัส  (iep-study) ไออีพี สตั๊ดดี้ ให้บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรการเรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษาที่ต่างประเทศ เรียนภาษาที่อเมริกา อเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ต้องการเรียนภาษาที่ต่างประเทศ  หากน้องต้องการที่ปรึกษาช่วยวางแผนหลักสูตรการเรียนภาษาที่อเมริกา หลักสูตรการเรียนภาษาระยะสั้น หลักสูตรการเรียนภาษาเพื่อใช้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา คอลเลจ (Colleges) มหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาเปิดหลักสูตรการเรียนปรับภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่ออเมริกาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้สมัครที่มีระดับภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น (Beginner level) สามารถเรียนปรับภาษาที่มหาวิทยาลัยและเมื่อจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มเรียนปริญญาตรีและโทในมหาวิทยาลัยหรือคอลเลจนั้นๆ ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนภาษาทั่วไป ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น หลักสูตรการเรียนภาษาสำหรับคนทำงาน หลักสูตรการเรียนภาษาสำหรับผู้ใหญ่ (30+) ติดต่อ iep-study บริการฟรีทุกขั้นตอน เรียนภาษาที่อเมริกา ข้อดีของการเรียนภาษาที่อเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรหรือหน่วยราชการ  ทางเลือกในการเรียนเรียนภาษาที่อเมริกา น้องๆ เลือกเรียนได้ทั้งในสถาบันสอนภาษา หรือเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยที่นอกจากจะได้เรียนภาษาแล้ว ยังได้เห็นวิถีชีวิตนักศึกษาอเมริกันอีกด้วย การเรียนภาษาที่อเมริกา ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนนภาษาในการสมัครเรียน ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็สามารถสมัครเรียนได้ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ…

เรียนต่ออังกฤษ University of Huddersfield

University of Huddersfield – Master degree

ปริญญาโทที่อังกฤษ University of Huddersfield Location:  Huddersfield Course:  Pre-Master’s Program Duration: 2-terms program Popular major: MBA Tuition Fee:  £9,320 Intakes: 09-2018 // 01-2019 About the university PMP for Business PMP for Art and Design ELP ค่าเรียนและค่าที่พัก Location University of Huddersfield ตั้งอยู่ใจกลาง West Yorkshire ในเมือง Huddersfield ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลอนดอน โดยตั้งอยู่ระหว่างเมืองลีดส์ (Leeds) และแมนเชสเตอร์ (Manchester) ใช้ระยะเวลาเดินทางไปยังสองเมืองนี้ได้เพียง 30 นาทีด้วยรถไฟ และถ้าน้องๆ ต้องการเดินทางไปยังลอนดอน สามารถเดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา 3…

Visa Swiss

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่านักเรียน สวิตเซอร์แลนด์ ใบสมัครเพื่อยื่นขอวีซ่า (Visa Application Form) รูปถ่ายขนาด 3.5cm x 4cm พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนา ทะเบียนบ้านและสูติบัตรของผู้สมัคร เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ (Letter of Acceptance) สำเนาใบเสร็จการชำระเงินจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ หนังสือรับรองการเดินทางออกจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อจบการศึกษา Motivation Letter Curriculum Vitae (CV) ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน (ถ้ามี) เอกสารทางการศึกษา เอกสารรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee และ Bank Statement) เอกสารรับรองผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (Sponsorship letter) เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารรับรองความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (IELTS)

ข้อมูลทั่วไปสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ข้อมูลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในหน้าเพจนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับน้องๆ นักศึกษาที่มีความสนใจไปเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส  น้องๆ จะได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์ ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ การใช้ชีวิตของนักศึกษาไทย เมืองและสถานที่ต่างๆ พี่สรุปมาให้เฉพาะเรื่องที่คิดว่า น้องๆ ที่จะมาเรียนต่อสวิสควรรู้ และจะได้เตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม  สภาพแวดล้อมทั่วไป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) มีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร มีกรุงเบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ไม่มีเขตแดนติดต่อทางทะเล ทางทิศเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี ทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส มีประเทศอิตาลีอยู่ทางทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีเขตแดนติดกับประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนทั่วโลกต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิต เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ร้อยละ 60 เป็นภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี หรือที่เราเรียกว่าเทือกเขาแอลป์ (Alps) ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เอง ทำให้เกิดทะเลสาบขึ้นมากมายหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบซูริค (Zurich) ทะเลสาบเจนีวา (Geneva) ทะเลสาบลูเซิร์น (Luzern) ทะเลสาบลูกาโน (Lugano) ซึ่งเป็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์อย่างมาก นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว…

India (General info)

Incredible India … ทำความรู้จักอินเดีย ประเทศอินเดีย มีวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานและมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในการสื่อสาร ประชากรที่มีมากถึงพันกว่าล้านคนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นอกจากจำนวนประชากรที่มากแล้ว อินเดียยังมีข้อได้เปรียบได้เรื่องของภาษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการของอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นชาติที่มีความอัจฉริยะในวิชาการคำนวณและคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้เองในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าไปเรียนต่ออินเดีย จำนวนมากขึ้นในทุกๆปี เหตุผลหลักๆ คือเรียนต่ออินเดีย ได้ภาษา ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงกว่าเรียนในเมืองไทย และประสบการณ์ Although primarily concerned with providing a space to show works of visual art, art galleries are sometimes used to host other artistic activities, such as performance arts, music concerts, or poetry readings. เมืองแนะนำในอินเดีย Empty section. Edit page to…

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส BHMS

BHMS เรียนต่อสวิส

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส BHMS Business and Hotel Management School เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิสกับ BHMS Business and Hotel Management School ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร น้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงน้องๆ ที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 1 ปี ในด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) และการจัดการโรงแรม (Hospitality management) B.H.M.S. Business Hotel and Management School เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส หลักสูตรที่เปิดสอน Bachelor Degree ปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี  Hotel & Hospitality…

ซัมเมอร์มาเลเซีย เรียนภาษาและท่องเที่ยวในมาเลเซีย 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 55,000 บาท

ซัมเมอร์มาเลเซีย เรียนภาษาที่มาเลเซีย ซัมเมอร์มาเลเซีย เรียนภาษาที่มาเลเซีย ชวนน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เพิ่มประสบการณ์ช่วงปิดเทอมในการเข้าร่วมโครงการ ซัมเมอร์มาเลเซีย เรียนภาษาที่มาเลเซีย ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ใจกลางกัวลาลัมเปอร์ (KL) พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวในสถานที่ๆ มีชื่อเสียงในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวตามตาราง: World – Class Aquarim, Sunway Lagoon, Theme Park, Mid Valley, Pavillion, Time Square, KL & Putrajaya City Tour พร้อมที่พัก อาหาร และรถรับ-ส่งสนามบิน ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า สำหรับโปรแกรมเรียนภาษาพร้อมท่องเที่ยว (study tour) ในมาเลเซีย ซัมเมอร์มาเลเซีย เรียนภาษาที่มาเลเซีย ดีอย่างไร ใกล้บ้าน ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงจากเมืองไทย  การเรียนซัมเมอร์ที่มาเลเซีย หรือมาเรียนภาษาที่มาเลเซีย ระยะสั้น…

เรียนมัธยมที่อเมริกา โรงเรียนประจำอเมริกา

อายุ 16 ปี เลือกเรียนต่อม.ปลายที่อเมริกา หรือเริ่มเรียนป.ตรีที่อเมริกา น้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อม.ปลายที่อเมริกา โรงเรียนที่อเมริกา ข้อมูลสำหรับการไปเรียนต่อในระดับมัธยมปลายที่อเมริกา เราจะต้องเริ่มต้นอย่างไร การเรียนต่อไฮสคูลที่อเมริกามีทางเลือกแบบใดบ้าง การเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือติดอันดับต้นๆ ของอเมริกา และ อายุ 16 ปี เริ่มเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาภายใน 4 – 5 ปี ทำได้จริงหรือไม่ พี่ขอแนะนำระบบการเรียนให้น้องเป็น 2 ทางเลือก  High School (Grade 9 – 12) ทางเลือกนี้สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกา (4-years university)  2+2 Pathways to US Universities (อายุ 16 ปี เรียนป.ตรีที่อเมริกา) ทางเลือกนี้สำหรับน้องๆ ที่มีอายุ 16 ปีบริบูร์แล้ว อยากเริ่มเรียนปริญญาตรีในอเมริกา น้องๆ สามารถเริ่มเรียน 2 ปีการศึกษาแรกในวิทยาลัย (Community…