วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอังกฤษ  น้องๆ ที่ต้องการเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการเรียน เช่น คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น คอร์สภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ประเภทของวีซ่าเพื่อใช้ในการเรียนต่ออังกฤษ 1. Short-term study visa 2. Tier 4 (General) student visa 3. Tier 4 (Child) Student visa Short-term study visa วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่านักเรียนระยะสั้น เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเดินทางมาเรียนต่ออังกฤษ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเรียนหลักสูตรระยะสั้นๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือน หรือไม่เกิน 11 เดือน เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ น้องๆ ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงาน และไม่สามารถต่อวีซ่าในระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ หรือสหราชอาณาจักรได้ ในกรณีที่ต้องการสมัครวีซ่านักเรียนที่มีระยะเวลา 11 เดือน น้องๆ จะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป…