ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์  เกี่ยวกับสิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อมัธยมสิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ เดิมมีชื่อว่า “เทมาเส็ก” และ “สิงหปุระ” มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่โดยประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีอาณาเขตเล็กที่สุดในภูมิภาคและประชากรหนาแน่นที่สุด ในภูมิภาค โดยมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ 5.8 ล้านคน รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของประชาชนทุกเชื้อชาติ และทำให้ประชาชนที่แตกต่างทางเชื้อชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั้งจีน อินเดีย มาลายู และชาวตะวันตก ความหลากหลายของเชื้อชาติทำให้สิงคโปร์มีภาษาทางการถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนสื่อสารได้ 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลางและภาษาอังกฤษ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ศาสนาต่าง ๆในสิงคโปร์ คือ พุทธ ฮินดู คริสต์ และลัทธิเต๋า

ภูมิอากาศ  สิงคโปร์มีสภาพอากาศคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทย คือตั้งอยู่ในเขตมรสุม และอากาศร้อนชื้น ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด และในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคมเป็นฤดูมรสุมที่จะมีฝนตกชุก เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางไปสิงคโปร์ เพราะไม่มีฝนและอากาศไม่ร้อน

เวลา   เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

เงินทองต้องรู้ สกุลเงินของสิงคโปร์ มีหน่วยเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD. แบ่งเป็นธนบัตรใบละ S$2, S$5, S$10, S$20, S$50, S$100 ส่วนเหรียญมีหน่วยเป็น เซนต์ Cent แบ่งเป็น 5, 10, 20, 50 Cent และ S$1 และ S$2 ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยเป็นเงินสิงคโปร์ อยู่ที่ประมาณ 24.97 บาท การแลกเงิน นักเรียนสามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป หรือสถานที่ที่รับแลกเงินตราต่างประเทศ บัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็ม สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง VISA, AMEX, MASTER CARD ส่วนการชาร์จ ประมาณ 3-5%  กรณีบัตรเอทีเอ็มสามารถถอนเงินจากตู้ได้เช่นกัน โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน100 บาท

ค่าครองชีพในสิงคโปร์  ค่าใช้จ่ายของนักเรียนไทยรายเดือนจะอยู่ระหว่าง 35,000 – 45,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตารางด้านล่างนี้ใช้เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายของนักเรียนไทยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่สิงคโปร์

รายการ (Item) ค่าใช้จ่ายรายเดือน

(Cost Per Month)

ค่าที่พัก (Accommodation)
– หอพักนักเรียน พักห้องละ 4 คน
– หอพักนักเรียน พักห้องละ 2 คน
– หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว
– โฮมสเตย์ (พักอยู่กับครอบครัวชาวสิงคโปร์)
600 – 650 S$
650 – 700 S$
1,200 – 1,300 S$
1,300 – 1,800 S$
ค่าอาหาร (Food)

11,000 – 15,000 บาท

(สำหรับอาหารจานเดียว วันละ 3 มื้อ)

ค่าน้ำดื่ม (Drinking water) 700 – 1,000 บาท
การติดต่อสื่อสารและอินเตอร์เน็ต 800 – 1,500 บาท
ค่าเดินทางรถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้า 1,300 – 1,800 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 2,500 – 5,000 บาท

 

การเดินทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง นักเรียนสามารถเลือกใช้บริการรถสาธารณะได้หลายวิธี เช่น

  • MRT – Singapore Masss Rapid Transit เป็นการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว เป็นที่นิยมสำหรับนักเดินทางรวมถึงนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนต่อสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน โดยสถานีรถไฟฟ้าจะตั้งอยู่ทีอาคาร 2 และอาคาร 3 ของสนามบินชางฮี (ถ้าเครื่องสายการบิน ลงจอดที่อาคาร 1 นักเรียนสามารถใช้บริการ Sky Train หรือ Shuttle Bus มาที่อาคาร 2 เพื่อใช้รถ MRT เข้าเมือต่อไปได้ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 – 23.18 น.
  • Airport Shuttle Service เป็นรถบริการรับ-ส่ง สนามบิน เข้าสู่ตัวเมือง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักท่องเที่ยว และนักเรียนต่างชาตินิยมใช้บริการ โดยเป็นรถแบบ 9 ที่นั่ง นักเรียนสามารถเลือกลงตรงปลายทางที่อยู่ภายในย่านธุรกิจ หรือสถานีรถไฟฟ้าได้ด้วย โดยเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • รถโดยสารประจำทาง Bus เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุด แต่ใช้เวลานานกว่าการบริการด้านอื่นๆ และเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยสัมภาระน้อยชิ้น โดยท่ารถจะตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้นใต้ดินชั้น 2 (B2) และอาคาร 2 ใช้ใต้ดิน (B) เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น
  • แท็กซี่ TAXI เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด สำหรับคนที่สัมภาระในการเดินทางเยอะ แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าการเดินทางด้วยรถสาธารณะชนิดอื่นๆด้วยเช่นกัน โดยประมาณจะอยู่ที่ 20-35 เหรียญต่อเที่ยว(ขึ้นอยู่กับระยะทาง) และยังไม่รวมค่าบริการต่างๆ เช่นเป็นการเดินทางในช่วงเวลา 05.00-24.00 หรือ 24.01-05.59 น.ของวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เป็นต้น

บัตรโดยสาร Ez-Link  เป็นบัตรโดยสารที่ใช้สำหรับคนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการเดินทางในสิงคโปร์ ด้วยรถขนส่งมวลชน ทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำทางสายต่างๆ รวมถึงการใช้ชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้า เช่น 7-11, McDonald’s, Old Chang Kee และอื่นๆ โดยระบบจะตัดยอดเงินจากบัตรหลังการใช้ทุกครั้ง ทำให้นักเรียนไม่ต้องพกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมากๆ และการจ่ายค่าโดยสารผ่านบัตรก็จะได้ส่วนลดที่ถูกกว่าปกติอีกด้วย นักเรียนสามารถหาซื้อบัตร Ez-Link ได้ที่ ช่องจำหน่ายบัตรตามสถานีรถไฟฟ้าทั่วไปในราคา S$15 ซึ่งจะเป็นค่าบัตร S$ 5 และค่ามัดจำ S$3 (สามารถรับเงินคืนได้ตอนคืนบัตร) ทำให้นักเรียนจะมีมูลค่าบัตรที่สามารถใช้ได้ S$7 ส่วนการเติมเงิน นักเรียนสามารถเติมเงิน Top up ได้ที่เครื่องเติมเงิน ตามสถานีรถไฟฟ้าทั่วไป (ขั้นต่ำ S$10) หรือที่ 7-11 โดยมีค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 50 Cent

เรียนต่อสิงคโปร์ การเดินทางในสิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

การเดินทางภายในสิงคโปร์ ด้วยความที่สิงคโปร์เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเมืองแห่งการศึกษา และขนาดพื้นที่ของประเทศที่ค่อนข้างเล็ก ทำให้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อการเดินทางภายในประเทศจึงสะดวกสบาย และเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง ซึ่งมีระบบขนส่งหลักๆ ได้แก่ รถไฟฟ้า (MRT) –  รถประจำทาง (Bus) และรถแท็กซี่ (Taxi)

รถไฟฟ้า MRT เป็นระบบขนส่งเหมือนเมืองไทย เพียงแต่ระบบการจัดการถูกวางมาให้เชื่อมต่อทั้งบนดินและใต้ดิน เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นใยแมงมุมกระจายทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์ ค่าโดยสารก็ไม่แพงจนเกินไป มีการแบ่งสายการเดินให้บริการดังนี้

สายรถไฟ รายละเอียด
สายสีแดง
Nort South (NS)
จากสถานี Jurong East ผ่านสถานี Bishan, Novena (Zesprion), Orchard, Somerset (Dimensions), Dhoby Ghaut, City Hall, Raffles Place ฯลฯ จนมาสิ้นสุดที่สถานี Marina Bay
สายสีเขียว
East West (EW)
วิ่งจากสถานี Changi Airport ผ่านสถานี Aljunied (JCU), Bugis, City Hall, Tanjong Pagar (LSBF), Commonwealth (MDIS), Jurong East และสิ้นสุดที่สถานี Joo Koon
สายสีม่วง
North East (NE)
เริ่มจากสถานี Punggol, Koven (Dimensions), Serangoon, Little India, Clarke Quay, Chinatown, Outram Park และสิ้นสุดที่สถานี Harbour Front
 สายสีเหลือง
Circle (CC)
 สถานีแรกที่ Dhoby Ghaut, Paya Lebar, Serangoon, Bishan, Botanic Gardens, Buona Vista สิ้นสุดที่สถานี Harbour Front
 สายสีน้ำเงิน
Downtown (DT)
 เริ่มต้นที่สถานี Chinatown, Bugis, Little India, Botanic Gardens, Hillview (St.Francis) และสิ้นสุดที่สถานี Bukit Panjang

 

รถประจำทาง Bus  รถเมล์ในสิงคโปร์ถือว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการดีเยี่ยมไม่แพ้การใช้บริการรถไฟฟ้า ปัจจุบันมีให้บริการ 2 บริษัท คือ SBS-Singapore Bus Service และ TIBS-Trans-Island Bus Service เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 การใช้บริการโดยปกติผู้โดยสารจะเดินขึ้นโดยใช้ประตูด้านหน้า และลงโดยใช้ประตูหลัง เมื่อนักเรียนก้าวขึ้นรถที่ประตูหน้าแล้ว ให้นำบัตร Ez-link ไปแตะบริเวณเครื่องสแกนที่ติดตั้งไว้บริเวณทางขึ้น และเมื่อถึงปลายทางที่นักเรียนจะลงให้กดปุ่มสีแดงที่ติดตั้งทั่วไปภายในรถ สัญญาณไฟจะไปติดที่คนขับเพื่อทำการจอดรถ ก่อนลงนักเรียนจะต้องนำบัตรEz-link ไปแตะที่เครื่องสแกนตรงบริเวณประตูด้านหลัง เพื่อคำนวณค่าโดยสาร โดยหน้าจอจะแสดงจำนวนเงินที่เหลือให้ทราบ

แท็กซี่ Taxi ในสิงคโปร์มีรถแท็กซี่เปิดให้บริการอยู่หลายบริษัท ทั้งหมดใช้ระบบมิเตอร์เหมือนกัน มีการให้บริการตั้งแต่รถแท็กซี่ธรรมดาทั่วไปจนถึงรถแท็กซี่ระดับหรูหราอย่าง City Cabs, Comfort Taxi, Maxi Cabs และLimousines เช่น Mercedes Benz เป็นต้น ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ S$3.00-3.40 ในระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก และทุกๆ 400 เมตร ไม่เกิน 10 กิโลเมตร จะขึ้น S$0.22 หลังจาก 10 กิโลเมตรแล้ว ทุกๆ 350 เมตร จะขึ้น S$ 0.22 และกรณีที่รถติด มิเตอร์จะคำนวณ ทุกๆ 40 วินาทีที่ติดราคา S$ 0.22 การให้บริการหลังเที่ยงคืนในเวลา 24.00-05.59 น. ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นอีก 50% จากราคามิเตอร์ ในการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในเวลาเร่งด่วน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-09.30 am และในวันจันทร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 18.00-24.00 น. ค่าโดยสารจะเพิ่ม 25% จากราคาปกติบนมิเตอร์ นอกจากนี้ยังมีค่าโดยสารเพิ่มเติมในกรณีเรียกใช้บริการในเขตเมืองในเวลาที่กำหนดอีกด้วย นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ Click

ปลั๊กไฟของสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ปลั๊กไฟ

ในสิงคโปร์ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์เหมือนไฟฟ้าในเมืองไทย แต่ขาปลั๊กของสิงคโปร์จะเป็นแบบสามขาเหลี่ยม (ตามรูป) ฉะนั้นนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนต่อสิงคโปร์ ควรที่จะเตรียมตัวแปลงปลั๊กไฟไปด้วย สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั่วไป หรือสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ในสิงคโปร์

 

SHARE

LEAVE A REPLY