ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย โดยภูมิประเทศเป็นเกาะ แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) ตั้งอยู่บริเวณด้านใต้ของเกาะเหนือ เป็นศูนย์กลางบริหารงานราชการแผ่นดิน ในเกาะเหนือยังเป็นที่ตั้งของเมือง โอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้า มีจำนวนประชากรในโอ๊คแลนด์ประมาณ 1.4 ล้านคน ในส่วนของเกาะใต้ (South Island) มีเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองท่าสำคัญ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านกลางเมือง ชื่อ แม่น้ำเอวอน (Avon River) มีจำนวนประชากรในเมืองไครสต์เชิร์ชประมาณ 340,000 คน

ประชากร (Populations)

ประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรทั้งหมด 4.5 ล้านคน (ข้อมูล ปี ค.ศ. 2014)

สภาพภูมิอากาศ (Weather)

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตอากาศอบอุ่น เย็นสบายไม่ร้อนและไม่หนาว แบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน (Summer) ในช่วง เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ในช่วง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูหนาว (Winter) ในช่วง เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ในช่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

เวลา (Time Zone)

ประเทศนิวซีแลนด์ มีเวลาเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง ในช่วงของการปรับเวลาในฤดูร้อน Daylight Saving Time (DST) ประเทศนิวซีแลนด์จะมีเวลาเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง

การปรับเวลาในช่วงฤดูร้อนให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรป และประเทศเขตหนาวทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ ก็เช่นกัน การปรับเวลาในฤดูร้อนให้ยาวนานมากขึ้น เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากในฤดูร้อน จะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืน ทำให้เราสามารถตื่นเร็วขึ้น มีเวลาในการทำภารกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆมากขึ้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ มีแสงสว่างจากพระอาทิตย์ เราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนตอนกลางวัน ในประเทศนิวซีแลนด์ มีการกำหนดช่วงเวลา DST ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

เรียนต่อนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศอบอุ่นเย็นสบาย ความเป็นอยู่สะดวก สบาย ปลอดภัย คนนิวซีแลนด์จิตใจดี เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้นได้มาตรฐานสากล ค่าใช้จ่ายในเรื่องหลักสูตรและค่าครองชีพในนิวซีแลนด์ไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ สภาพแวดล้อมทั่วไปเหมาะกับการไปศึกษาเล่าเรียนสำหรับนนักเรียน และนักศึกษา ทั้งต่างชาติและเด็กไทย จึงทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนต่อนิวซีแลนด์เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ มีหลักสูตรที่เป็นที่นิยมมากมายสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่าชาติ เริ่มตั้งแต่ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate Course) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Diploma Course – Advanced Diploma Course) หลักสูตรปริญญาตรีในนิวซีแลนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำไมต้องเรียนต่อนิวซีแลนด์ ??

  • ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ทำให้นักเรียน และนักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งจากในและนอกห้องเรียน
  • หลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  • การเดินทางสะดวกด้วยสายการบินที่บินตรงสู่เมืองต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์
  • ค่าหลักสูตรในนิวซีแลนด์ไม่แพงเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายหลักสูตรกับประเทศอื่นๆ
  • สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยสำหรับการเรียนของนักเรียน และนักศึกษา
  • ค่าครองชีพในนิวซีแลนด์ถูก และยังสามารถทำงานพิเศษ (Part time) ในนิวซีแลนด์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • คุณภาพชีวิตในประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นประเทศที่มีเมืองติดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก หลายเมือง ได้แก่ เวลลิงตัน (Wellington), โอ๊คแลนด์ (Auckland) และไครสต์เชิร์ช (Christchurch)
  • สังคมที่เป็นมิตร โอบอ้อมอารี ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนต่างชาติ
  • ความหลากหลายทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากสถานที่ และผู้คนจากหลากหลายประเทศ
  • ระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย
SHARE

LEAVE A REPLY