เมืองเวลลิงตัน (Wellington)

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อเวลลิงตัน เรียนภาษาในเวลลิงตัน เรียนภาษาที่ไหนดี

เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า และสถานที่ราชการสำคัญต่างๆ เมืองเวลลิงตันตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะเหนือ (North Island) มีเนื้อที่ประมาณ 444 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 400,000 คน เนื่องจากที่ตั้งของเมือง ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะเหนือ เพื่อเป็นประตูเชื่อมต่อไปยังเกาะใต้ โดยมีช่องแคบคุกกั้นอยู่ระหว่างกลาง จึงทำให้เมืองเวลลิงตันได้ชื่อว่า เมืองแห่งสายลม เพราะมีกระแสลมที่พัดผ่านช่องแคบคุกพาดผ่านมาทางเมืองตลอดเวลา เมืองเวลลิงตันจึงมีความสำคัญทั้งเป็นเมืองหลวง เมืองท่าสำหรับการค้า เมืองท่องเที่ยว และเมืองแห่งการศึกษาอีกด้วย การเดินทางภายในเมืองเวลลิงตัน ได้มีการจัดวางระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง ด้วยการบริการรถไฟ รถประจำทาง และเรือเฟอรี่ ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อของผู้คนในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตของคนเวลลิงตันจะมีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย ไม่เร่งรีบ ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ อุณหภูมิในหน้าร้อนของเมืองเวลลิงตัน สูงสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส และในหน้าหนาวจะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 5 องศาเซลเซียส ในเมืองเวลลิงตันมีสถาบันการศึกษาที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติ รวมถึงนักเรียนนักศึกษาไทยด้วยเช่นกัน โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วจากสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพให้เลือกมากมาย รวไปถึงหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อนิวซีแลนด์ ในระดับอุดมศึกษา หรือนักเรียนที่สนใจเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เช่น New Zealand Language Centres (NZLC), Kaplan International College, The Campbell Institute, Wellington High School, Wellington Girls College, Victoria University-Wellington และ Massey University เป็นต้น

Eng School in Wellington

Share This