เรียนต่ออังกฤษ เรียนปริญญาโทอังกฤษ University of Sussex ไบรท์ตัน

Location: University of Sussex ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1961 ตั้งอยู่ในเมือง Brighton ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Brighton เพียง 9 นาทีด้วยรถไฟ และห่างจาก London 1 ชั่วโมงด้วยรถไฟ

        เรียนโทที่อังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ University of Sussex ไบรท์ตัน

จุดเด่นของ University of Sussex

 • Ranking: มหาวิทยาลัย Sussex ได้รับการจัดอันดับโดยThe Times and Sunday Times Good University Guide 2016 โดยอยู่ที่อันดับที่ 19 ของสหราชอาณาจักร และอันดับที่ 140 ของโลก (2015-2016)
 • Research university: อันดับที่ 4 ใน UK สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการทำวิจัย
 • Top 20 UK subject rankings: อันดับที่ 6 ในสาขา Marketing และ อันดับที่ 13 ในสาขา Communications and Media Studies จัดอันดับโดย “The Complete University Guide UK 2017 by subjects” 
 • Employability and further study: นักศึกษาที่จบจาก Sussex ประสบความสำเร็จในการหางานและการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นอันดับที่ 4 ของ UK
 • Location:  University of Sussex ตั้งอยู่ในเมืองไบรท์ตัน เมืองที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเมืองนี้มีชายหาดสำหรับวันพักผ่อน มีสถานที่ช็อปปิ้ง แหล่ง hangs out ให้กับผู้มาเยือน และยังมีความสถาปัตยกรรมของอาคารที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

International Foundation Year

 

Entry requirements คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมีคะแนน GPA 2.5
 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน GPA 2.0
 • วุฒิการศึกษา IGCSE/GCSE ผ่าน 5 วิชาด้วยผลคะแนน A – C
 • วุฒิการศึกษา O Levels ผ่าน 5 วิชาด้วยผลคะแนน A – C และวิชาคณิตศาสตร์คะแนนขั้นต่ำที่ C
 • วุฒิการศึกษา IB Diploma/Certificate 26 points (Suject pass mark = 3 )
 • UCAS =  80 tariff points
 • อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • มีผลคะแนน IELTS Overall 5.0 / writing 5.0  =  IFY 2 semesters
 • มีผลคะแนน IELTS Overall 4.0 / writing 4.0  =  ปรับพื้นฐานภาษา (ELP) 1 semesters + IFY 2 semesters
 • มีผลคะแนน IELTS Overall 3.5  =  ปรับพื้นฐานภาษา (ELP) 2semesters + IFY 2 semesters

Pathways เตรียมความพร้อมเพื่อนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสาขาดังนี้:

 •  Business, Management and Economics
 •  Computing
 •  Engineering and Mathematics
 •  Law, International Relations
 •  Life Sciences and Psychology
 •  Media and Communications
Course name Start date
Foundation: Business, Management and Economics 18 Sep 2017
Foundation: Business, Management and Economics 15 Jan 2018
Foundation: Computing 18 Sep 2017
Foundation: Computing 15 Jan 2018
Foundation: Engineering and Mathematics 18 Sep 2017
Foundation: Engineering and Mathematics 15 Jan 2018
Foundation: Law, International Relations and Sociology  18 Sep 2017
Foundation: Law, International Relations and Sociology 15 Jan 2018
Foundation: Life Sciences and Psychology 18 Sep 2017
Foundation: Life Sciences and Psychology 15 Jan 2018
Foundation: Media and Communications 18 Sep 2017
Foundation: Media and Communications 15 Jan 2018

 

 

International Year One (IY1)

Entry requirements 

 • อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • วุฒิการศึกษา BTEC Level 3 =  160 UCAS Points
 • วุฒิการศึกษา IB Diploma (29 points – subject level pass is 3)
 • UCAS 160 tariff points
 • ผลคะแนน IIELTS 5.5 overall with 5.0 in writing เรียนหลักสูตร IY1 2 semesters
 • ผลคะแนน IELTS 5.0 overall เรียนปรับพื้นฐานภาษา (ELP) 1 semester + IY1 2 semesters 
 • ผลคะแนน IELTS 4.5 overall เรียนปรับพื้นฐานภาษา (ELP) 2 semester + IY1 2 semesters 

Pathway หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อในสาขาวิชาดังนี้ะ :

 • Business, Management and Economics
 • Computing 
 • Engineering and Electronic Engineering
 • Finance and Accounting
 • International Relations and International Development
 • Media and Communications

เริ่มเรียน

Course name Start date
International Year 1 Electrical and Electronic Engineering 18/09/2017
International Year 1 Electrical and Electronic Engineering 15/01/2018
International Year 1 Finance and Accounting 18/09/2017
International Year 1 Finance and Accounting 15/01/2018
International Year 1 International Relations and International Development 18/09/2017
International Year 1 International Relations and International Development 15/01/2018
International Year 1 Media and Film Studies 18/09/2017
International Year 1 Media and Film Studies 15/01/2018
International Year One – Business and Management 18/09/2017
International Year One – Business and Management 15/01/2018
International Year One – Computing 18/09/2017
International Year One – Computing 15/01/2018 

เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Entry requirements

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA 2.3
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • มีผลคะแนน IELTS 6.0 (minimum 5.5 in writing) >> 1 semester Pre-Masters
 • มีผลคะแนน IELTS 5.5 (minimum 5.5 in all skills) >> 2 semester Pre-Masters
 • มีผลคะแนน IELTS 5.0 (with 5.0 in all skills) ปรับพื้นฐานภาษา EPM (English for Pre-Masters)  1 semester + PMP 2 semesters
 • มีผลคะแนน IELTS 4.5 (with 4.5 in all skills) ปรับพื้นฐานภาษา EPM (English for Pre-Masters)  2 semester + PMP 2 semesters

Pathways หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อ Master degree ในสาขาวิชาดังนี้ :

 • Computing
 • International Relations and International Development
 • Law
 • Management and Finance
 • Media, Jourlanism and Film Studies

Start date วันเริ่มเรียน

Course name Start date
Computing Pre Masters 08/05/2017
Computing Pre Masters 18/09/2017
Computing Pre Masters 15/01/2018
Pre-Masters : International Relations and International Development 08/05/2017
Pre-Masters : International Relations and International Development 18/09/2017
Pre-Masters : International Relations and International Development 15/01/2018
Pre-Masters : Law 08/05/2017
Pre-Masters : Law 18/09/2017
Pre-Masters : Law 15/01/2018
Pre-Masters : Management and Finance 08/05/2017
Pre-Masters : Management and Finance 18/09/2017
Pre-Masters : Management and Finance 15/01/2018
Pre-Masters : Management and Finance (1 semester) 08/05/2017
Pre-Masters : Management and Finance (1 semester) 15/01/2018
Pre-Masters : Media, Journalism and Film 08/05/2017
Pre-Masters : Media, Journalism and Film 18/09/2017
Pre-Masters : Media, Journalism and Film 15/01/2018
Pre-Masters : Media, Journalism and Film (1 semester) 08/05/2017
Pre-Masters : Media, Journalism and Film (1 semester) 15/01/2018

 

Fee : International Foundation Year 2017 – 2018 

Course name Fee
Foundation: Business, Management and Economics 15550 GBP
Foundation: Computing 15550 GBP
Foundation: Engineering and Mathematics 16650 GBP
Foundation: Law, International Relations and Sociology 15450 GBP
Foundation: Life Sciences and Psychology 16550 GBP
Foundation: Media and Communications 15290 GBP

 

Fee : International Year one 2017 – 2018 

Course name Fee
International Year 1 Electrical and Electronic Engineering 17330 GBP
International Year 1 Finance and Accounting 16830 GBP
International Year 1 International Relations and International Development 16830 GBP
International Year 1 Media and Film Studies 16830 GBP
International Year One – Business and Management 16830 GBP
International Year One – Computing 16210 GBP

 

 Fee: Pre-Masters 2017 – 2018

Course name From To
Computing Pre Masters 10450 GBP 15640 GBP
Pre-Masters : International Relations and International Development 10450 GBP 15640 GBP
Pre-Masters : Law 10450 GBP 15640 GBP
Pre-Masters : Management and Finance 10450 GBP 15640 GBP
Pre-Masters : Management and Finance (1 semester) 10450 GBP
Pre-Masters : Media, Journalism and Film 10450 GBP 15640 GBP
Pre-Masters : Media, Journalism and Film (1 semester) 10450 GBP

 

Fee : English Language Preparation 2017 – 2018

Course Tuition fees 
English Language Preparation (per semester) £5,065
English for Pre-Masters (per semester) £5,262
Language Lift (6-week course) £541

 

ที่พักนักศึกษา Accommodation @Sussex 

เรียนโทที่ไบรท์ตัน Sussex

Accommodation Room type Tenancy length Room cost per week*
Brighthelm standard 39 weeks from £131.29
East Slope standard 39 weeks from £86.82
Lewes Court standard 39 weeks from £126.22
  en suite 39 weeks from £144.92
Northfield en suite 39 weeks from £148.88
Park Houses standard 39 weeks from £113.60
Park Village standard 39 weeks from £96.60
Stanmer Court  en suite 39 weeks from £142.47
Swanborough en suite 39 weeks from £150.01
Kings Road flats standard 39 weeks from £124.13
University-managed houses standard 39 weeks £109 to £126
International Study
Centre-managed houses
standard 44 weeks £163 to £173 

 

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ มหาวิทยาลัยใน UK 

> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ University of Bedfordshire
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ Lancester University
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ Liverpool John Moores University
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ University of Sheffield
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ Kingston University London
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ University of Surrey
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ University of Sussex
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ Durham University
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ University of Leeds 
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ Bath Spa University
>> เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ University of Stratchclyde Glasgow

Share This