เรียนต่ออเมริกา-ศึกษาต่ออเมริกา-เรียนต่อ-University-of-La-Verne-ลอสแองเจลิส-Los-Angeles

University of La Verne เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1891 ตั้งอยู่ในเมืองลาเวิร์น (La Verne) ทางชายฝั่งตะวันตกของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาซานแกเบรียล (San Gabriel) และโพโมนา (Pomona Valley) เป็นเมืองที่อยู่ในเขต Los Angeles County ทางฝั่งตะวันออกของดาวน์ดทาวน์ Los Angeles (L.A.) ลอสแองเจลิส เมืองลา เวิร์นเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบที่มีชีวิตชีวา สะอาด ปลอดภัย สามารถเดินทางเข้าไปในดาวน์ทาวน์แอลเอหรือจะไปพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกในย่าน Hollywood ก็สามารถเดินทางได้ ระยะทางประมาณ 50 km. หรือจะท่องเที่ยวภายในเมือง La Verne ที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายใช้น้องๆ ทีมาเรียนต่อที่นี่ได้ใช้เวลาพักผ่อน สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจที่จะมาเรียนต่อที่ La Verne นั้นโดยปกติจะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS แต่สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่มีคะแนนสอบ สามารถลงทะเบียนเรียนภาษาที่ศูนย์ภาษา ELS ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย La Verne ได้เลย เพียงแค่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่นี่ให้ได้ตามระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถเข้าศึกษาต่อได้เลย

หลักสูตรและค่าเรียน

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี :  ค่าเรียน  $19,280 per semester

Business and Management สาขาบริหารและการจัดการ

 • Accounting
 • Business Administration
 • Business Management
 • E-Commerce
 • Economics
 • International Business & Language
 • Marketing (minor)

Humanities สาขามนุษศาสตร์

 • English
 • Comparative Literature
 • Creative Writing
 • Philosophy

Communication สื่อสารมวลชน

 • Broadcasting
 • Communications
 • Jornalism
 • Photography
 • Speech Communication

Computer Science/Engineering สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • Computer Science/Engineering
 • E-Commerce

Education สาขาศึกษาศาสตร์ / คุรุศาสตร์

 • Liberal Studies
 • Child Development

Legal Studies สาขากฏหมาย

 • Legal Studies
 • Pre-Law program

Public Management สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 • Organization Management
 • Public Administration

Social Science สาขารัฐศาสตร์

 • Political Science

ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี

 • Master of Business Administration หลักสูตร 1 ปี   ค่าเรียน  $757 per semester hour 

(เรียนต่อ MBA หลักสูตร 1 ปี  ไม่ใช้ GMAT และประสบการณ์ทำงาน)

 • Master of Public Administration       หลักสูตร 1 ปี   ค่าเรียน $757 per semester hour
 • Master of Educational Leadership    หลักสูตร 1 ปี  ค่าเรียน $695 per semester hour

**สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดที่ 02-117-4166

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

 1. ใบสมัครของ La Verne
 2. เอกสารแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Official Transcirpt)
 3. ประกาศนียบัตรรับรองจบการศึกษาฉบับจริง (Certificate)
 4. ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL 80iBT / IELTS 6.5 / Completion of  ELS Level 112)
 5. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาล่าสุด (Letter of recommendation)
 6. เอกสารรับรองฐานะทางการเงินของ La Verne
 7. Essay 1 หน้ากระดาษเพื่อบอกถึงวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจในการเลือกเรียนคณะ/สาขาวิชานั้นๆ

วันเปิดรับสมัคร:            Fall Term (สิงหาคม) >>             1 กุมภาพันธ์

Spring Term (กุมภาพันธ์) >>     1 ธันวาคม

Share This