หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Program for International Student)

1. Civil Engineering (B.Eng.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

2. Computer Engineering (Software Engineering) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาซอฟต์แวร์

3. Computer Engineering (Communication)วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศและการสื่อสาร

4. Electrical and Electronic Engineering (B.Eng.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5. Mechanical Engineering (B.Eng.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

6. Metallurgy Engineering (B.Eng.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ

สอบถามข้อมูล กรุณาใส่เบอร์โทรและอีเมลล์ติดต่อกลับ ขอบคุณครับ

10 + 5 =

Share This