jo1
St. Joseph’s College (SJC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2425 โดยบาทหลวง ผู้สอนศาสนาชาวสเปน ปัจจุบัน St.Joseph’s College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบังกาลอร์ บนถนน Brigade แหล่งธุรกิจการค้าสำคัญของเมืองบังกาลอร์ SJC เป็นวิทยาลัยที่อยู่ภายในการดูแลของ Bangalore University (BU) มหาวิทยาลัยรัฐบาล อันดับต้นๆของอินเดีย เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจาก SJC จะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก SJC และ Bangalore University

SJC เป็นวิทยาลัยเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่เต็มไปด้วยคุณภาพ กับประสบการณ์ของคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลนักศึกษา จึงไม่แปลกใจที่ นักศึกษาของ SJC เป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง ทั้งจากในประเทศอินเดียและต่างประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่าย (รายปี)ปริญญาตรี

Bachelor of Computer Application (BCA) หลักสูตร 3 ปี ค่าเรียน 120,000 บาท / ปี
Bachelor of Science in Computer (B.Sc) หลักสูตร 3 ปี ค่าเรียน 120,000 บาท / ปี
Bachelor of Business Management (BBM) หลักสูตร 3 ปี ค่าเรียน 120,000 บาท / ปี
Bachelor of Commerce (B.Com) หลักสูตร 3 ปี ค่าเรียน 120,000 บาท / ปี
Bachelor of Arts in English หลักสูตร 3 ปี ค่าเรียน 120,000 บาท / ปี

ปริญญาโท

Master of Arts in English (M.A.) หลักสูตร 2 ปี
Master of Computer Science (M.Sc) หลักสูตร 2 ปี

หอพักในมหาวิทยาลัย

หอพักรายปี 70,000 บาท / ปี พร้อมอาหาร 3 มื้อ

เกณฑ์การรับสมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS 5.5) ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนก่อนเปิดภาคเรียนแรกอย่างน้อย 2-3 เดือน

ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา / ปี

เปิดภาคเรียน มิถุนายนของทุกปี

เปิดรับสมัคร : พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี

www.sjc.ac.in

Share This