เรียนภาษาที่อเมริกา St.Giles เรียนภาษาที่นิวยอร์ก เรียนภาษาที่ซานฟราน

St.Giles International เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลา 60 ปี มีสาขาอยู่ใน 4 ประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนนาดา และบราซิล สำหรับ St.Giles, USA ตั้งอยู่ใน 2 เมืองที่เป็นที่นิยมสำหรับการเรียนภาษา ในอเมริกา คือ ซานฟรานซิสโก และ นิวยอร์ก หลักสูตรที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติมีดังนี้

    • General English Courses สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาระยะสั้น-ยาว
    • International Semester Courses (ISC) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
    • TOEFL Preparation สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
    • General English Plus English for Business สำหรับผู้สนใจทั่วไปหรือคนทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

St Giles – New York City เรียนภาษาที่นิวยอร์ก

สถานที่ตั้งของสถาบัน อยู่ใจบนถนน Fifth Avenue ใจกลางแมนฮัตตัน นิวยอร์ก สถานที่สำคัญใกล้เคียงได้แก่ The Empire State’s Building, Time Square, Macy’s Department Store

เรียนภาษาที่นิวยอร์ก St Giles (5)

St Giles – San Francisco เรียนภาษาที่ซานฟรานซิสโก

สถานที่ตั้งของสถาบัน อยู่ใจกลางแหล่งช็อปปิ้งและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในซานฟรานซิสโก “Downtown Market Street” ที่ห่างจาก Union Square และย่าน China Town เพียงสองช่วงตึกเท่านั้น

เรียนภาษาที่ซานฟรานซิสโก St Giles (5)

St Giles NYC ค่าเรียน - เรียนต่ออเมริกา

St Giles ค่าเรียน - San Fran เรียนต่ออเมริกา

Share This